Meny

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Om alla anställda är engagerade i företagets dagliga arbete frigörs tid och resurser för ägare och ledning att prioritera strategi- och framtidsfrågor. Så resonerar Sven Johansson Bygg i Dalsland och låter Lean genomsyra allt sitt arbete.

2012 hade Sven Johansson Bygg (SJB) i dalsländska Ed 35 anställda. I dag jobbar 65 personer på företaget. Omsättningen har under perioden fördubblats och låg förra året på 120 miljoner kronor. En viktig förklaring till den lyckade expansionen är enligt delägaren Annika Andersson att man under samma period började arbeta enligt Lean.

– Det har gett oss en möjlighet att sysselsätta fler och att vi kan ta på oss större projekt, säger hon.

Maria Vogler och Annika Andersson.

SJB ägs i dag av tredje generationen och ägnar sig åt entreprenadverksamhet, byggservice, maskinuthyrning och industriell väggblockstillverkning. Prefabväggar hade tillverkats i företaget för att användas i egna byggen sedan 1990-talet men 2011 växte efterfrågan och man beslutade att även börja sälja externt. Mallar och manualer för ett eget ledningssystem fanns sedan åttiotalet, men i och med ett nytt verksamhetsmål om tillväxt blev behovet av ett nytt ledningssystem tydligt.

– I det skedet beslutade vi att anställa en kvalitets- och miljöansvarig (KMA) som ägnade sig åt det på heltid, säger Annika Andersson.

Maria Vogler rekryterades från en av Volvos underleverantörer och därifrån hade hon med sig kunskaperna om Lean. Hon utbildade först ledningen och sedan de anställda om grundfilosofin. Dessutom intervjuade hon alla anställda för att få kunskap om verksamheten och få koll på befintliga rutiner. Annika Andersson beskriver Maria Vogler ”som en dörröppnare för att tänka annorlunda”.

– Jag kunde inget om bygg men det var nästan bara en fördel för jag upplevdes inte som ett hot. Det blev många goa diskussioner där alla insåg att Lean är inget som är farligt, säger KMA Maria Vogler.


Viktigt att jobba långsiktigt

Att jobba långsiktigt och ha en person på plats som var pådrivande och inte hyra in en konsult var väldigt viktigt för företaget. Ett nytt ledningssystem baserat på Maria Voglers intervjuer byggdes upp. I dag finns inga pärmar och papper utan allt är visuellt och digitalt. Beslutet som togs 2012 om att arbeta med Lean gäller hela företaget men det är främst i träelementfabriken som arbetssättet nått längst. En första väldigt konkret åtgärd som gjordes där var att skapa ett lager av spik och skruv. Tidigare ringde snickarna i fabriken till cheferna för att meddela att spiken var slut. Ibland ringde tre samtidigt eller så ringde ingen alls. Det ledde till både väntan och dubbelbeställningar.

–  Men efter att vi hade bestämt vad som skulle finnas i ett baslager tog vi fram ett beställningskort för varje produkt och satte upp postlådor där snickarna lämnar kortet. Det blev en skillnad som natt och dag. Postlådan töms dagligen och beställningar görs löpande, berättar Maria Vogler.


Finns bara förbättringsmöjligheter

Bättre uppmärkning och flöden av material, återvinning och avfall har också lyft verksamheten. Liksom korta pulsmöten varje morgon, lagtavlor och ett omfattande arbete med att göra alla delaktiga. Mottot är att de finns inga problem, bara förbättringsmöjligheter. Intresset för att delta i diskussioner har ökat markant bland de anställda, enligt ledningen.

– Lean är inget system som kommer utifrån. Vi ändrar och förbättrar oss och har pratat väldigt mycket om att våga ta problemen upp till ytan, att man både har ett eget och gemensamt ansvar, säger Maria Vogler.

Ett exempel är tillbudsrapporteringen som har stigit kraftigt de senaste åren.

– I början var det ingen som rapporterade att de hade gjort något fel. Nu har inställningen ändrats och det är inte pinsamt att tala om sina misstag. Men att ändra attityd går inte över en natt. Allt Leanarbete måste göras långsiktigt, säger Maria Vogler.

Även om tyngdpunkten i arbetet legat i fabriken så har arbetssättet i alla företagets delar standardiserats mer och mer. SJB har även hållit i utbildningar i Lean där underentreprenörer, leverantörer och till och med andra lokala byggföretag har bjudits in. Allt för att skapa förståelse för arbetssättet och långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

– Ju fler som jobbar lika desto bättre. Då hjälps vi åt att lyfta branschen, säger Annika Andersson.

Tips från SJB
  • Man behöver inte vara ett stort företag för att börja med Lean.
  • Skynda långsamt. Lean är inte ett ”quick-fix”.
  • Var inte rädd att ta in Leankompetens från andra branscher. Kulturkrockar kan skapa nytänk.
  • Engagera och utbilda alla led i företaget. Många hjärnor är bättre än få.
  • Var inte rädda att dela med er till leverantörer och konkurrenter. Det lyfter hela branschen.
  • Om alla anställda är engagerade i företagets dagliga arbete frigörs tid och resurser för ägare och ledning att prioritera strategi- och framtidsfrågor.
Om Sven Johansson Bygg

SJB – Sven Johansson Bygg startade 1966 och drivs i dag i tredje generationen. Företaget har cirka 65 medarbetare med kontor och förråd i Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål. De arbetar inom tre verksamhetsområden: SJB – Sven Johansson Bygg AB startade 1966 och drivs idag i tredje generationen. Företaget har idag ca 65 medarbetare med kontor och förråd i Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål. Vi arbetar inom tre verksamhetsområden: traditionell byggverksamhet, industriellt byggande och maskinuthyrning.

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814