Meny

Lätta våningar i trä förtätar på höjden

Lätta våningar i trä förtätar på höjden

Två våningar i limträ byggdes uppe på det gamla kvarteret Audumbla 8 som byggdes på 1960-talet. Umeå har fått nya kontorslokaler i en stad som snabbt växer på höjden. Nu nomineras projektet till Årets bygge 2018.

De två kontorsvåningarna i hjärtat av Umeå andas nytt och utsikten från den översta terrassen är storslagen. Nedanför syns plåttaken på den gamla träbebyggelsen och lite längre bort flera av de nya hotellen och kulturhuset Väven som gjort att stadens skyline har skjutit i höjden på senare år. Anders Lindgren representerar både byggherren Umehem och entreprenören AR Bygg. Han visar runt i de nya lokalerna och berättar hur företaget har kommit att satsa på flera liknande påbyggnadsprojekt i trä sedan tidigare.

– I detta projekt ville vi bygga på tre våningar men vi fick inte igenom det. Kommun och länsstyrelse tyckte att gatan bakom blev för mörk. Men byggtekniskt hade det inte varit något problem. Husen från sextiotalet är gediget byggda, de använde mer betong då så det finns marginal vad gäller lasterna. Trots att byggnaden blev två våningar högre så blev den faktiskt inte tyngre, berättar han.

Ett skäl till det var att cirka 230 ton betong bilades bort i ett första skede. Det var främst uppe på det översta bjälklaget som det fanns en del betong att göra sig av med, bland annat avslutningen på ett trapphus, två tunga fläktkammare och ett 40 centimeter tjockt bjälklag med lättbetongisolering.

– De byggde så på den tiden för att klara brandkraven. Nu går det bra med lösullsisolering istället, säger Anders Lindgren.

Anders Lindgren, styrelseordförande för Umehem, Hans Westin, vd för Umehem och Ulf Sjödin bokhållare/controller på Umehem. Alla tre är även ägare till entreprenörsfirman AR Bygg.
Foto: Johanna Åfreds

På plats på Umehems kontor fortsätter samtalet om projektet med samtliga tre ägare av företaget. Det är Hans Westin som är vd för Umehem, Anders Lindgren, som är styrelseordförande för Umehem och Ulf Sjödin som sköter ekonomin och gärna kallar sig för bokhållare istället för controller. Alla tre är även ägare av entreprenörsfirman AR Bygg som utför alla jobb när Umehem ska bygga. Inom AR Bygg har Anders Lindgren fungerat som platschef för Audumbla 8. Eftersom han även har kranbehörighet så har han själv varit med och monterat i vissa moment i projektet.

– Vi kände varandra men jobbade på skilda håll fram till 2006. Då beslutade vi oss för att starta eget tillsammans, berättar de tre herrarna.

Hans Westin berättar vidare om att de idag har 250 lägenheter i Umeå och Örnsköldsvik och 36 000 kvadratmeter kontorslokaler i Umeå.

– Vår affärsidé är att bygga, äga och förvalta i egen regi, säger han.

År 2008 sålde Länsförsäkringar ut sina kommersiella fastigheter i Umeå och Umehem slog till. De har sedan dess gått in för att förädla fastigheterna, gärna med påbyggnader. 2014 avslutade de sitt hittills mest omfattande projekt då Audumblas grannkvarter, Embla 5, byggdes på med tre våningar samt ett tillbyggt sjuvåningshus med stomme i massivträ. Kommunens attityd gentemot påbyggnader ovanpå befintlig bebyggelse har blivit mer positiv med åren, berättar Umehems ägare.

– Sedan den nya översiktsplanen kom för runt sju år sedan känner vi definitivt att vi har kommunen bakom oss. Innan var det en våning max och den skulle vara diskret indragen. Tongångarna är mer positiva till förtätning överhuvudtaget, säger Anders Lindgren.

I starten byggde AR Bygg flera stora hallar i limträ. Steget att bygga vidare med påbyggnadskonstruktioner i trä från samma leverantör i Västerbotten, Martinsons, var inte långt.

– Limträkonstruktionerna är flexibla och bra. Och vi bygger torrt med tak över hela arbetsplatsen året om och det uppskattas ju av yrkesarbetarna, säger Ulf Sjödin.

Kvarteret Audumbla 8 ligger i hörnet av Skolgatan och Sveagatan i centrala Umeå.
Foto: Johanna Åfreds

Kvarteret Audumbla 8 består av en huskropp som innan påbyggnaden hade tre våningar kontor. Byggstarten för det nya projektet var i augusti 2015 och inflyttningen av de två nya våningarna på 1500 kvadratmeter skedde årsskiftet 2016/2017. Under våren 2017 har kompletterande arbeten utförts, bland annat så har fasaden färdigställts. I projektet ingår även en tillbyggnad i trä på 750 kvadratmeter innehållande konferensrum, extra terrasser och ett helt nytt trapphus. Det sistnämnda eftersom man har planer på att få bygga till och koppla på en helt ny huskropp inom några år. Men för detta finns inget bygglov ännu.

– Vår vision i framtiden är att gräva ned parkeringsplatser och ovanpå det bygga Umeås högsta träbyggnad, säger Anders Lindgren.

Under den nya tillbyggnaden valde fastighetsägaren att djuphålsborra och installera värmepumpar och flera ackumulatortankar. Från marken kommer både värme och kyla, beroende på årstid.

– Vi valde bort fjärrvärme. Det är för dyrt och dessutom så erbjuder de inte fjärrkyla, vilket vi behöver i våra kontorslokaler. Genom att djuphålsborra arton stycken trehundra meter djupa hål  löser vi nu allt detta själva, säger Hans Westin.

I framtiden finns möjligheten kvar att koppla upp sig på fjärrvärmenätet, om prisbilden ändras.

– Fördelen med fjärrvärme är att den går av sig själv. Vår lösning kräver underhåll, det får man inte glömma. Men just nu är inte fjärrvärme konkurrenskraftigt, säger Ulf Sjödin.

Umehem och AR Bygg har idag 26 anställda, både ledning, kontorsfolk och yrkesarbetare inräknade. En hel del projektering klarar företaget själva, liksom bygg och byggledning, el och el-projektering, ventilation, målning, bokföring, uthyrning och förvaltning. De senaste tio åren har de i huvudsak utfört jobb åt sig själva.

– Vi tackar nej till mycket. Det är inget självändamål att växa sig större utan vi vill värna om det vi har. Det är dessutom jätteskönt att slippa Ätor (ändrings- och tilläggsarbeten), säger Ulf Sjödin.


Komplicerad konstruktion

Hans Westin har stått för de inre ritningarna till Audumbla 8 medan Martinsons står för stomkonstruktionen. Montaget har AR Bygg gjort själva, liksom invändig gipsning, isolering och utvändig fasad. Under den första våningen av påbyggnaden finns ett förhöjt bjälklag på cirka 500 millimeter som rymmer installationer. Anders Lindgren beskriver att limträkonstruktionen är komplicerad på grund av olika schakt och trapphus.  De stående byggelementen är elva meter långa i trapphusdelen.

– Vi var tre montagegäng med mellan tre och fem personer i varje och jag var kranförare i det som monterade sista bjälklaget. Det skilde bara fem millimeter mellan högsta och lägsta punkt på det översta planet, så det visar hur väl det går att bygga med den här typen av konstruktioner, säger Anders Lindgren.

Han är helt klart förtjust i att jobba med KL-trä.

Det översta våningsplanet är indraget, vilket Anders Lindgren från Umehem beskriver är så gott som en förutsättning för att få bygglov. Transportstyrelsen och Svenskt Näringsliv är hyresgäster på de två nya våningsplanen.
Foto: Johanna Åfreds

Inne i korridorerna i byggnaden är materialet inte synligt på så många platser, men en del bärande pelare i limträ är synliga.

– Vi klarar brandmässigt att bygga i limträ och behöver inte ens klä in det. Träet kolar vid brand och står emot bättre än många andra material, säger Anders Lindgren.

Energimässigt kommer inte byggnaden att dra mer än tidigare, trots två nya våningsplan. Det gamla huset drog cirka 140 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Enligt företagets beräkningar ska den förbrukningen vara nere på cirka 50 kilowattimmar efter upprustning och påbyggnation.


Kunde jobba kvar

Ett antal åtgärder vidtogs för att cirka 200 personer i de tre ursprungsvåningarna skulle kunna jobba kvar under byggtiden. Det första som gjordes var att bygga upp ett helt nytt och fungerande ventilationssystem från källaren med schakt uppåt. Först därefter togs fläktkamrarna på taket bort. Samma sak med det nya värmesystemet. 

Varje torsdagseftermiddag under byggtiden hölls ett informationsmöte med representanter från de olika hyresgästerna för att berätta om vad byggarna skulle göra i deras lokal och utanför och vilka störningar det kunde föra med sig.

– Att jobba kvar i ett hus där det pågår stora jobb runtomkring under en längre tid är inte alltid helt lätt. Vi tyckte att det var viktigt att även hyresgästerna kände att de fick ut något av projektet. Nya konferensrum och terrasser på varje våningsplan utan hyreshöjning var en sådan sak, säger Ulf Sjödin.

Lunchrast i påbyggnaden. Nya fyrglasfönster i hela huset blev också ett lyft för inomhusmiljön, särskilt i rummen mot bussgatan.
Foto: Johanna Åfreds

Nya fyrglasfönster i hela byggnaden blev också ett lyft för inomhusmiljön, särskilt i rummen mot bussgatan. Ulf Sjödin sadlade om till fastighetsbranschen efter flera decennier som tandläkare. Han tycker att den patientkontakt han hade har varit till hjälp i inställningen till hyresgästerna.

– Vi lever på våra hyresgäster och vi ska göra allt för att de ska trivas. Varje gång det kommer en felanmälan ska vi snabbt dit, säger han.

Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänsts tekniska reportage om Audumbla 8.

Audumbla 8 i korthet

Byggherre: Umehem Fyra.

Byggentreprenör: AR Bygg.

Hyresgäster: Transportstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Umeå kommun/Viva kompetenscentrum, Fotonord, Kunskap och kompetens, Lexicon, Lexicon Nord, Umecon, Hermods.

Projektledning:  AR-Bygg.

Projekteringsledare: AR-Bygg.

Konstruktör: WSP, Martinsons Trä.

Arkitekt: Umehem

Arkitekt för fasader: Arkinova.

Landskapsarkitekt: AMJ-Trädgårdstjänster.

Konstruktör: WSP, Martinsons Trä.

VVS-konsult: WSP.

El-konsult: Rejo El och automation.

Ventilationskonsult: WSP Umeå.

Ventilationsentreprenör: AR-Bygg.

Elentreprenör: Rejo El och automation.

Stomentreprenör:  Martinsons Trä.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Löpande

Entreprenadkostnad: 37 miljoner kronor exklusive moms.

Totalkostnad: 44 miljoner kronor exklusive moms.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440