Meny

Kultur och kunskap får ta plats i Askersund

Kultur och kunskap får ta plats i Askersund

Askersunds kommun satsade stort när de beslutade sig för att bygga kultur- och kunskapscentret Sjöängen. Det är så stort att varje kommuninnevånare har mer än en kvadratmeter i det kombinerade allaktivitetshuset till förfogande. Nu är det nominerat till Årets Bygge 2017.

Den gamla högstadieskolan, Sjöängsskolan, från 1960-talet var utdömd och kommunen var tvungen att hitta en ny lösning. 2009 föddes då en idé att skapa något stort och enastående, något som skulle skapa synergieffekter, gynna alla kommuninnevånare och sätta Askersund på kartan. Resultatet blev Sjöängen som i omgångar invigdes 2016. Kunskaps- och kulturcentret inrymmer bland annat en skola, ett bibliotek, en konserthall/biograf, ett stort kök för kommunens alla verksamheter och flera andra lokaler för musik, dans, konst etc.

Byggnaden ligger vid änden av huvudstråket i Askersund, Sundsbrogatan, med en magnifik vy över sjön Alsen som utgör en del av Vättern. Stjernsunds Slott syns i fonden över vattnet.

Framsidan på Sjöängen öppnar sig mot sjön Alsen, som hänger samman med Vättern. Stora glaspartier maximerar sjövyn.
Foto: Mattias de Frumerie

Vägen fram till det färdiga Sjöängen har gått relativt smidigt, men har som de flesta byggprojekt haft en del pucklar på vägen.

Kommunen la 2011 ut ett anbud till ett antal arkitektföretag och fastnade för Norconsults ideer om det nya allaktivitetshuset. Lars Ylander på Norconsult började skissa på det nya huset i samråd med konsulten och projektledaren Jan Öholm som företrädde byggherren kommunen. Allt rullade på och planprocessen såg ut att gå smidigt.

– Men i sista timmen avslogs planen, säger Jan Öholm.

Längs strandlinjen låg fram till 1940-talet en banvall. Marken där den låg är nedsolkad av miljögifter som kreosot och arsenik. Den ursprungliga planen för huset innebar att man skulle vara tvungen att börja röra i de förorenade massorna vid grundläggningen. Därför avslogs planen. Projektledning och arkitekt fick rita om och kom fram till en lösning där huset låg några meter längre från stranden. 

Någon gång runt årsskiftet 2013–2014 blev i alla fall detaljplanen slutgiltigt fastställd med den nya placeringen. Då vidtog upphandlingen av själva bygget. Projektledaren Jan Öholm bestämde sig tillsammans med kommunen för att genomföra projektet med partnering där pris och mjuka parametrar viktades 50/50. Peab gick vinnande ur kampen om projektet.

Teamet bakom Sjöängen: Hampus Rendmar, Henrik Bjöör, Lars Ylander, Maria Riefelton, Jan Öholm, samt Magnus Landin.
Foto: Mattias de Frumerie

Samrådsprocessen enligt partneringmodellen började direkt. Peabs förslag till budget på 304 miljoner kronor var alldeles för saftig för kommunen. Henrik Bjöör, projektledare på Peab, och Jan Öholm kom gemensamt fram till att den bästa vägen att kraftigt kapa budgeten var att skippa den tänkta källardelen och i stället flytta upp all ventilation på taket. Det innebar ännu en rejäl omritning för Lars Ylander på Norconsult som bland annat fick klämma in fyra rejäla ventilationsschakt från takvåningen och ner genom hela huset. Resultatet bidrog till att teamet kunde pressa ner budgeten 15 procent till 260 miljoner kronor. 

I början på sommaren 2014 inleddes de praktiska arbetena, med grundläggning. Sjöängen står på tio meter långa pålar som vilar på det Närkingska urberget.

Under hela processen har kommunens företrädare, kommunens invånare och de som i dag jobbar i huset på olika sätt kunnat påverka den slutgiltiga utformningen.

– Det har varit väldigt mycket tyckande och väldigt många tankar att ta in under vägen. En helt annan process än när man exempelvis ritar ett bostadshus där du i stort sett bara har en byggherre att förhålla dig till, säger Lars Ylander.

På Sjöängen samsas kunskap och kultur. Skolan samlar Askersunds årskullar från sexan till nian.
Foto: Mattias de Frumerie

Hela teamet bakom Sjöängen är överens om att det har gjort vägen fram till färdigt hus krångligare och jobbigare, men samtidigt betydligt roligare och bättre för slutresultatet.

– Jag tror verkligen att folk i Askersund känner att det här är deras hus, säger Jan Öholm.

Sjöängens ”framsida” vetter mot sjön. I den delen av huset är den publika delen, som biblioteket och restaurangen, förlagd.

– Vår idé var att huset skulle öppna sig mot sjön. Därför lyfte vi också upp stora salongen en våning i byggnaden för att bottenvåningen så långt det gick skulle ha sjökontakt, säger Lars Ylander.

Stora glaspartier täcker huset mot sjön och in mot stadskärnan och på den översta våningen kan man få en överblick av Askersunds pittoreska trähusbebyggelse.

Biblioteket i Sjöängen är förstås inredd med ask - det är trots allt Askersunds kultur- och kunskapshus.
Foto: Mattias de Frumerie

Stora salongen är inrymd i Sjöängens hjärta. Den ger möjlighet för 500 sittande att se bio, teater, konserter, föreläsningar, dans med mera. Den har utrustats med den modernaste multimediatekniken. Under planeringen och bygget av den väcktes en insikt.

– Jag tänkte ”det här är ju ett monster”, någon måste sköta det. Jag har sett alldeles för många exempel på liknande anläggningar som är utrustade med toppteknik som efter ett tag står oanvända för att ingen har kunskapen om hur den sköts och det saknas kompetens för att driva publikarbetet, säger Henrik Bjöör, projektledare på Peab.

Därför anställdes Marie Reifelton som verksamhetschef för scenkonsten redan under byggets gång, med lång erfarenhet inom kultursektorn, bland annat på Riksteatern. Hon fick gå in i en för henne ny roll och var med i byggbodarna för att dra upp riktlinjerna och komma med synpunkter på den, med Askersundsmått, enorma kultursatsningen Sjöängen. Hon blev positivt överraskad av det hon såg.

– Man hör mycket om machokulturen inom byggsektorn. Jag har inte märkt något av det. Allt har känts väldigt modernt. Goda idéer har lyfts upp och samarbetet med Peab har känts helt jämställt, säger Marie Reifelton.

Stora salongen var också den del i bygget som var den tekniskt mest utmanande. Den byggdes med rum i rum-principen för ljudisoleringens skull, vilket även gäller en del andra rum. Sjöängen rymmer även mindre hörsalar, dansstudior och Musikskolan på orten.

– Även om vi använde en hel del prefab, är mycket platsbyggt. Det gick inte att få stordriftsfördelar med upprepning. Nästan alla rum är individuellt olika. Vi har lagt väldigt mycket tid på att planera eftersom vissa delar av Sjöängen, som exempelvis centralköket, skulle vara färdigt att använda innan hela bygget var helt färdigt, säger Magnus Landin, platschef på Peab.

De drygt 11 000 invånarna i Askersunds kommun har inalles 13 000 kvadratmeter till förfogande.
Foto: Mattias de Frumerie

Det syns tydligt från utsidan där biblioteksdelen har en egen utforming, med välvda fönster och en form som Norconsults inredningsarkitekt Hampus Rendmar, beskriver som en ”gitarr-, eller Barbapapaform”.

Stommen är gjord av stål och betong. Ungefär 125 personer har arbetat med projektet i sammanlagt 150 000 timmar.

Lokal konst och hantverk syns över allt i allt från gemensamhetsytor, i den omgivande parken och i konsthallen. Även den fasta inredningen liksom utsidan har en del ”lokala” inslag – alla träpaneler är förstås i ask.

Projektledaren Jan Öholm och Peabs Henrik Bjöör är båda ense om att valet av partnering i fallet Sjöängen var lyckat. De hävdar att kontraktsmodellen är lysande när den fungerar, men att det kan gå väldigt tokigt när inte samverkan fungerar.

– Om det inte finns engagemang hos de inblandade är man ju helt rökt när man jobbar med partnering. Här har det fungerat optimalt. Vi har inte varit överens om allt, men vi har gemensamt kommit fram till lösningar som vi alla har kunnat ställa oss bakom. Det blir många beslut som ska fattas i ett sånt här projekt. Jag tror att vi har tagit ungefär 20 000 aktiva beslut fram till där vi är i dag, säger Jan Öholm.

I Askersund ledde det bland annat till att budgeten kunde pressas ytterligare från den inledande prognosen på 260 miljoner kronor till ungefär 250 miljoner kronor som blev det slutgiltiga utfallet.

Stora salongen är hjärtat i Sjöängen. Den har utrustats med den senaste multimediatekniken. Den används till allt från biograf till teater, dans och musik.
Foto: Mattias de Frumerie

Säkerheten har varit prioriterad och projektet har i stort sett varit helt förskonat från olyckor och byggtiden på två år gick helt enligt planeringen.

Sjöängen har invigts i etapper under 2016, den sista i november.

– Jag tror vi har haft fem invigningar här, säger Jan Öholm.

Sjöängen är den kanske största satsningen Askersunds kommun har gjort i modern tid. De drygt 11 000 invånarna i Askersunds kommun har inalles 13 000 kvadratmeter till förfogande. Såvitt Byggindustrin kan se fungerar den som en samlingspunkt i huvudorten. De publika delarna står öppna till 22, även biblioteket, på kvällarna och både unga och gamla samlas och umgås i entréhallen som fungerar som en varm innergård för alla.

Sjöängen i korthet

Byggherre: Askersunds kommun.

Arkitekt: Norconsult.

Byggentreprenör: Peab Sverige.

Projektledare och byggledare: Byggjan.

Projekteringsledning: Ad Abacum.

Konstruktör: Structor.

Brandkonsult: Albacon.

VVS-konsult: Projekt-engagemang.

El-konsult: Bela Elprojekt.

Akustik: Norconsult.

AV-konsult: Norconsult.

Landskapsarkitekt: WSP Samhällsbyggnad.

Rörentreprenör: PM Rör.

Ventilationsentreprenör: LTI

Elentreprenör: Eitech Electro.

Stomentreprenör: Marsalis Bygg Sverige.

Markentreprenör: Peab anläggning.

Entreprenadform: Partnering.

Ersättningsform: Löpande räkning.

Kontraktssumma, exklusive moms: 260 miljoner kronor.

Slutsumma, exklusive moms: 250 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227