Meny
 • Carina Molin, chef för samhällsbyggnads-avdelningen på Värmdö kommun.
  Foto: Värmdö kommun
  ,
  Värmdö är Stockholms läns näst största kommun till ytan. Genom sitt leanarbete har kommunen minskat tiden för bygglovshantering avsevärt.
  Bild: Värmdö kommun

Kraftigt kortade handläggningstider med lean

Kraftigt kortade handläggningstider med lean

Sedan Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning började arbeta enligt lean har handläggningen av bygglovsärenden i snitt minskat från 6–12 månader 2008 till 4,5–5 veckor 2014. Nu fortsätter kommunen sin leanresa och 2020 ska hela kommunen arbeta enligt lean.

När Carina Molin började på bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun 2008 kunde det ta upp till ett år för avdelningen att handlägga ett bygglov. År 2009 fick förvaltningen ett politiskt uppdrag att jobba smartare, med renare processer och mer ordning och reda.

– Det var en politisk vision och vilja som satte igång det och vi har verkligen gjort en fantastisk resa, säger Carina Molin, som i dag är chef för samhällsbyggnadsavdelningen.

Enhetliga beslut

Genom att gå igenom alla sina processer och skapa tydliga rutiner och mallar för alla arbetsmoment har man åstadkommit en enhetlig utformning av besluten och en samsyn på hur ärendena ska handläggas. I samband med att bygg- och miljöav-delningen påbörjade sin leanresa digitaliserades också hela ärendehandläggningssystemet, något som också har bidragit till bättre processer.

– Vi fick möjlighet att utforma ärendehanteringssystemet själva utifrån de behov vi hade. Så parallellt med leanarbetet hade vi en digitaliseringsprocess, säger Carina Molin.

Frågan lyfts igen

Sedan 2015 har frågan om att arbeta med smartare processer lyfts på nytt och nu ska alla sektorer i kommunen jobba enligt lean och genomlysa sina processer. Målet är att hela kommunen ska jobba enligt lean 2020.

På samhällsbyggnadsavdelningen har man börjat med att genomlysa detaljplaneprocessen. De har beskrivit hur hanteringen av planärenden fungerar i nuläget och identifierat slöserier och flaskhalsar i processen. De har satt upp ett framtida önskat läge.

– Vi siktar mot stjärnorna. Det politiska målet är att vi ska kunna ta fram en detaljplan på ett år inom den här mandatperiodens utgång – från start-PM till antagande i fullmäktige, säger Carina Molin.

Har skördat frukt

Ännu har de inte kunnat skörda frukterna av satsningen på samhällsbyggnadsavdelningen.

– Men på bygg- och miljöavdelningen, där vi började redan 2010, har vi skördat enormt mycket frukt, säger Carina Molin.

Resultatet av arbetet är tydligt. Exempelvis har handläggningstiderna kortats från 6–12 månader till 4,5–5 veckor i genomsnitt.

– Det är en jätteförändring. Det är helt magiskt när det flyter på. Kunden hamnar i fokus, rutinerna flyter på och kunderna är nöjda, säger Carina Molin.

Bättre arbetsmiljö

En annan stor vinst är att arbetsmiljön har blivit så mycket bättre, enligt Carina Molin. Men en sak som är viktig att komma ihåg, säger hon, är att det tar tid att förändra arbetssätt. Först när man har hittat fram till en bra process så kan man börja skruva och göra den ännu bättre, enligt
leans filosofi om ständiga förbättringar.

– Från början fanns det ingen större längtan efter förändring bland personalen. Men när jag slutade för ett år sedan så fick jag nästan hålla emot deras strävan efter utveckling. Det har varit en otroligt häftig resa att få se den utvecklingen och hur det förändrats över tid, säger Carina Molin.

Värmdö kommun i korthet
 • Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner, med cirka 40 500 invånare (enligt statistik från december 2014).
 • 'Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus.
 • Kommunens Centralort Gustavsberg ligger cirka 2 mil från Slussen i Stockholm.
 • Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm.
Årets Leanbyggare i korthet
 • Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.
 • Årets Leanbyggare 2016 är utmärkelsens sjätte prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör och Veidekke
 • Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2016 och läsa reportage om samtliga nominerade kandidater.

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

WEBB-TV: Frostalidens Lycka nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/narodlade-trahus-med-utsikt-over-skovde-27156

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

En riktig pickup från Ssang Yong

Bättre och större än föregångaren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-riktig-pickup-fran-ssang-yong-27135

Från murare till undervisningsråd

Per Kringbergs väg från skoltrött till Skolverket.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-murare-till-undervisningsrad-27123

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

WEBB-TV: Apoteas logistikcenter först ut i Årets Bygge 2019
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klimatsmart-logistiklada-nytt-nav-pa-liten-ort-27127