Meny
  • Marie Kågström, miljöutredare på Tyréns, har undersökt hur hälsoaspekterna hanteras i samband med miljökonsekvens-beskrivningar.
    Foto: Privat

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulter och andra aktörers roll i miljökonsekvensbeskrivningar har analyserats i Mari Kågströms doktorsavhandling. Hon konstaterar att för få av de inblandade aktörerna vågar föra in nya perspektiv.

Mari Kågström, miljöutredare på Tyréns, blev nyligen klar med sin doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Ämnet valde hon efter att hon själv anställdes på Tyréns 2008 för att hantera begreppet hälsa i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

– I branschen upplevde man att det fanns stora brister i hur hälsoaspekten hanterades. Det fanns ett glapp mellan förväntningarna i till exempel lagar och policys och vad som verkligen utfördes. Jag fick upp ögonen för hur stor möjlighet de inblandade i miljökonsekvensbeskrivningarna egentligen har att påverka och valde ämnet för min avhandling, berättar Mari Kågström.

Gamla normer styr

Nya aspekter, exempelvis klimat, hälsa, social hållbarhet och ekosystemtjänster, har efter hand förts in i miljökonsekvensbeskrivningarna. Men det saknas en gemensam syn på hur frågorna bör hanteras. Det leder till att de inblandade aktörerna får stort inflytande på hur lagstiftningen ska tolkas och hur slutprodukten, det vill säga miljökonsekvensbeskrivningen, blir, anser Mari Kågström. Hon har under sin forskning även kunnat se att det bland aktörerna, till exempel konsulter eller tjänstemän hos kommun och länsstyrelse, finns väletablerade roller och normer som gör att många inte tänker i nya banor.

– Många har bred förståelse för till exempel folkhälsoaspekten, men upplever att inte de själva har mandat att föra fram nya aspekter i sin roll. Det är en självbegränsning som kan vara ett hinder för utveckling. Samtidigt ser jag att det finns större handlingsutrymme än vad många tror, säger Mari Kågström.

Grogrund för samarbete

Mari Kågström talar om hur väletablerade roller hindrar att viktiga perspektiv lyfts in i arbetet och att det är svårt för aktörer med andra bakgrunder att få tillträde till området. Dessa grupper har ny kunskap som är viktig för hållbarare planering. Normerna gör även att konsulterna får en mycket viktig roll eftersom de är den enskilda aktörsgrupp som besitter mest kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar i dag.

– Det blir därför särskilt viktigt att de är öppna och nyfikna på andra perspektiv än de redan etablerade. Det finns en bra grogrund för samarbete.

I sin avhandling förklarar Mari Kågström hur det ser ut i dag och vad det leder till för utmaningar. Nu jobbar hon vidare som konsult på Tyréns och deltid på SLU med uppföljning av sin tidigare forskning.

– Jag fortsätter att titta på aktörerna i processen och nu också hur de kan mötas över professionsgränserna.

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814