Meny
  • Marie Kågström, miljöutredare på Tyréns, har undersökt hur hälsoaspekterna hanteras i samband med miljökonsekvens-beskrivningar.
    Foto: Privat

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulter och andra aktörers roll i miljökonsekvensbeskrivningar har analyserats i Mari Kågströms doktorsavhandling. Hon konstaterar att för få av de inblandade aktörerna vågar föra in nya perspektiv.

Mari Kågström, miljöutredare på Tyréns, blev nyligen klar med sin doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Ämnet valde hon efter att hon själv anställdes på Tyréns 2008 för att hantera begreppet hälsa i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

– I branschen upplevde man att det fanns stora brister i hur hälsoaspekten hanterades. Det fanns ett glapp mellan förväntningarna i till exempel lagar och policys och vad som verkligen utfördes. Jag fick upp ögonen för hur stor möjlighet de inblandade i miljökonsekvensbeskrivningarna egentligen har att påverka och valde ämnet för min avhandling, berättar Mari Kågström.

Gamla normer styr

Nya aspekter, exempelvis klimat, hälsa, social hållbarhet och ekosystemtjänster, har efter hand förts in i miljökonsekvensbeskrivningarna. Men det saknas en gemensam syn på hur frågorna bör hanteras. Det leder till att de inblandade aktörerna får stort inflytande på hur lagstiftningen ska tolkas och hur slutprodukten, det vill säga miljökonsekvensbeskrivningen, blir, anser Mari Kågström. Hon har under sin forskning även kunnat se att det bland aktörerna, till exempel konsulter eller tjänstemän hos kommun och länsstyrelse, finns väletablerade roller och normer som gör att många inte tänker i nya banor.

– Många har bred förståelse för till exempel folkhälsoaspekten, men upplever att inte de själva har mandat att föra fram nya aspekter i sin roll. Det är en självbegränsning som kan vara ett hinder för utveckling. Samtidigt ser jag att det finns större handlingsutrymme än vad många tror, säger Mari Kågström.

Grogrund för samarbete

Mari Kågström talar om hur väletablerade roller hindrar att viktiga perspektiv lyfts in i arbetet och att det är svårt för aktörer med andra bakgrunder att få tillträde till området. Dessa grupper har ny kunskap som är viktig för hållbarare planering. Normerna gör även att konsulterna får en mycket viktig roll eftersom de är den enskilda aktörsgrupp som besitter mest kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar i dag.

– Det blir därför särskilt viktigt att de är öppna och nyfikna på andra perspektiv än de redan etablerade. Det finns en bra grogrund för samarbete.

I sin avhandling förklarar Mari Kågström hur det ser ut i dag och vad det leder till för utmaningar. Nu jobbar hon vidare som konsult på Tyréns och deltid på SLU med uppföljning av sin tidigare forskning.

– Jag fortsätter att titta på aktörerna i processen och nu också hur de kan mötas över professionsgränserna.

Vattnets motorväg lindrar växtvärk

Webb-tv: Östra Länken ger Luleå möjlighet att växa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vattnets-motorvag-lindrar-vaxtvark-26101

Ulrika Francke: Det roliga är att peka ut riktningen framåt

Lämnar ett storväxande Tyréns efter elva år.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ulrika-francke-det-roliga-ar-att-peka-ut-riktningen-framat-26104

Alaa Alshawa fick fast jobb direkt

Och nu startar han eget
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alaa-alshawa-fick-fast-jobb-direkt-26067

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Webb-tv: Hustillverkarens nya Piteå-fabrik ska täcka efterfrågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/superfabriken-tar-lindbacks-till-ny-niva-26064

Birgitta Govén ska bidra till att göra branschen fossilfri

Sveriges Byggindustriers nya energiexpert.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/birgitta-goven-ska-bidra-till-att-gora-branschen-fossilfri-26029

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Webb-tv: Resecentrum i Strängnäs nominerat till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/knutpunkt-laddad-nytt-dubbelspar-26028

Passiv partnering i ort på frammarsch

Webb-tv: Passivhuset Elmeskolan snabbt klar med partnering.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/passiv-partnering-i-ort-pa-frammarsch-25982

Kulverten samlar alla vitala funktioner

Webb-tv: Vallastadens blodomlopp nomineras till Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kulverten-samlar-alla-vitala-funktioner-25957

Renaults första stora pickup imponerar

Men likheterna med kollegornas pickisar är stora.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renaults-forsta-stora-pickup-imponerar-25908

Ångan banade väg för särpräglat hotell

Webb-tv: Från rivningshot till historiskt hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/angan-banade-vag-sarpraglat-hotell-25906