Meny
  • Marie Kågström, miljöutredare på Tyréns, har undersökt hur hälsoaspekterna hanteras i samband med miljökonsekvens-beskrivningar.
    Foto: Privat

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulterna är en maktfaktor

Konsulter och andra aktörers roll i miljökonsekvensbeskrivningar har analyserats i Mari Kågströms doktorsavhandling. Hon konstaterar att för få av de inblandade aktörerna vågar föra in nya perspektiv.

Mari Kågström, miljöutredare på Tyréns, blev nyligen klar med sin doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Ämnet valde hon efter att hon själv anställdes på Tyréns 2008 för att hantera begreppet hälsa i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

– I branschen upplevde man att det fanns stora brister i hur hälsoaspekten hanterades. Det fanns ett glapp mellan förväntningarna i till exempel lagar och policys och vad som verkligen utfördes. Jag fick upp ögonen för hur stor möjlighet de inblandade i miljökonsekvensbeskrivningarna egentligen har att påverka och valde ämnet för min avhandling, berättar Mari Kågström.

Gamla normer styr

Nya aspekter, exempelvis klimat, hälsa, social hållbarhet och ekosystemtjänster, har efter hand förts in i miljökonsekvensbeskrivningarna. Men det saknas en gemensam syn på hur frågorna bör hanteras. Det leder till att de inblandade aktörerna får stort inflytande på hur lagstiftningen ska tolkas och hur slutprodukten, det vill säga miljökonsekvensbeskrivningen, blir, anser Mari Kågström. Hon har under sin forskning även kunnat se att det bland aktörerna, till exempel konsulter eller tjänstemän hos kommun och länsstyrelse, finns väletablerade roller och normer som gör att många inte tänker i nya banor.

– Många har bred förståelse för till exempel folkhälsoaspekten, men upplever att inte de själva har mandat att föra fram nya aspekter i sin roll. Det är en självbegränsning som kan vara ett hinder för utveckling. Samtidigt ser jag att det finns större handlingsutrymme än vad många tror, säger Mari Kågström.

Grogrund för samarbete

Mari Kågström talar om hur väletablerade roller hindrar att viktiga perspektiv lyfts in i arbetet och att det är svårt för aktörer med andra bakgrunder att få tillträde till området. Dessa grupper har ny kunskap som är viktig för hållbarare planering. Normerna gör även att konsulterna får en mycket viktig roll eftersom de är den enskilda aktörsgrupp som besitter mest kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar i dag.

– Det blir därför särskilt viktigt att de är öppna och nyfikna på andra perspektiv än de redan etablerade. Det finns en bra grogrund för samarbete.

I sin avhandling förklarar Mari Kågström hur det ser ut i dag och vad det leder till för utmaningar. Nu jobbar hon vidare som konsult på Tyréns och deltid på SLU med uppföljning av sin tidigare forskning.

– Jag fortsätter att titta på aktörerna i processen och nu också hur de kan mötas över professionsgränserna.

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198