Meny
 • Klätterträdet - Nominerad 14 Årets Bygge 2016

  ,
  Klätterträdet är en del av nybyggnadsområdet Kvillebäcken i Göteborg.
  Foto: Elin Bennewitz
  ,
  Projekteringen av Klätterträdet gjordes med hjälp av så kallade ICE-möten, återkommande heldagsmöten för samtliga inblandade. På ett av mötena beslutade projektgruppen att ändra konstruktionen av loftgångarna för att underlätta i byggskedet.
  Foto: Elin Bennewitz
  ,
  För att projektet skulle sticka ut i bland de andra nybyggda bostadshusen skapade Veidekke en 400 kvadratmeter stor takterrass.
  Foto: Elin Bennewitz
  ,
  "Vår besiktningsman sa att han aldrig sett något så fint och färdigt tidigare", säger Joakim Nyman, projektchef på Veidekke Entreprenad.
  Foto: Elin Bennewitz
  ,
  "Jag var lite orolig för att det skulle vara mycket kontroverser med de andra byggherrarna. Men det har fungerat förvånansvärt bra", säger Kent Haglund, projektledare hos beställaren Veidekke Bostad.
  Foto: Elin Bennewitz
  ,
  "Ofta är det svårt med samarbetet mellan de olika aktörerna på byggarbetsplatsen. Men här har det fungerat exceptionellt bra. Det är ingen som pinkat revir", säger Fredrik Idbäck, platschef för Klätterträdet.
  Foto: Elin Bennewitz

Klätterträdet involverar byggare och boende

Klätterträdet involverar byggare och boende

En takterrass på 400 kvadratmeter gör att bostadsrättsföreningen Klätterträdet sticker ut bland de andra nya bostadshusen i Kvillebäcken i Göteborg. Samarbete och involvering både inom projektet och med de andra byggherrarna har varit ledord i både projekterings- och byggskedet. Nu nomineras Klätterträdet till Årets Bygge 2016.

Veidekke har totalt tre projekt i Kvillebäcken. Bostadsrättsföreningen Klätterträdet är det andra projektet i ordningen och ingår i Kvillebäckens andra etapp av totalt fyra. När Kvillebäcken är fullt utbyggt 2019 ska det rymma 2 000 bostäder och 24 000 kvadratmeter lokaler. Utbyggnaden görs av ett konsortium som utöver Veidekke består av Bostadsbolaget, Derome, HSB, Ivar Kjellberg, NCC, Wallenstam och Älvstranden Utveckling.

– Jag var lite orolig för att det skulle vara mycket kontroverser med de andra byggherrarna. Men det har fungerat förvånansvärt bra, säger Kent Haglund, projektledare hos beställaren Veidekke Bostad.

Ett moment som satte byggherrarnas samarbete på prov var grundläggningen. Den ökända Göteborgska leran gjorde att det bara för Klätterträdets grundläggning krävdes totalt cirka 500 kubikmeter pålar.

– Pålarna trycker undan leran och har du en så stor volym pålar så måste du hålla koll på vart jordmassorna tar vägen. Det måste ske på ett kontrollerat sätt och du kan inte påla samtidigt på två tomter bredvid varandra, säger Kent Haglund.

Byggherrarna skapade en turordning där varje projekt fick en lucka på ett par månader för att utföra grundläggningen. De hade dessutom en gemensam geotekniker.

– Det hade inte funkat om vi haft var sin. Vi bygger så tätt inpå varandra, säger Kent Haglund.

”Aldrig sett något så fint”

Kent Haglund berättar att det var en utmaning att få ihop byggherrarnas gemensamma tidschema med projektets tidschema. Nu är Klätterträdet inflyttat och facit visar att de inblandade lyckats väl. De har hållit tidplan, både projektets interna och byggherrarnas gemensamma, och har haft rekordfå felanmälningar efter inflytt.

– Vår besiktningsman sa att han aldrig sett något så fint och färdigt tidigare, säger Joakim Nyman, projektchef på Veidekke Entreprenad.

Han menar att Veidekkes involverande arbetssätt är nyckeln till framgång. Projekteringen samlokaliseras till så kallade ICE-möten, Integrated Concurrent Engineering, där samtliga som är involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar med projektet. Involveringen och ICE-mötena hänger samman med Veidekkes satsning på VDC, Virtual Design and Construction, där BIM-modellen har en nyckelroll.

– Med ICE slipper du långa mejlkonversationer. Du får svar på dina frågor direkt och du kan fatta beslut direkt eftersom alla inblandade finns samlade. Det går undan och det blir bra, säger Joakim Nyman.

Även Kent Haglund ser stora fördelar med ICE-mötena.

– I vårt första projekt i Kvillebäcken var jag inte med så mycket i detaljprojekteringen. Men jag insåg att det hade varit bra om jag varit med, så i Klätterträdet deltog jag fullt ut, säger Kent Haglund.

Fredrik Idbäck, platschef för Klätterträdet, deltog också i ICE-mötena.

– Vi fick vara med och se så att lösningarna skulle funka att bygga. Vissa lösningar som kan verka dyrare på pappret blir ändå mer kostnadseffektiva om man väger in att de underlättar i produktionsskedet, säger Fredrik Idbäck.

Bland annat övergick projekteringsgruppen från en tredelad fasadlösning till en tvådelad lösning. Konstruktionen av loftgångarna som vetter mot gården ändrades också. Tillsammans med konstruktören kunde Fredrik Idbäck dessutom arbeta fram en lösning där husets befintliga pålar kunde användas som en grund för kranen.

– Annars måste man ofta grundlägga särskilt för kranen, det här blev en mycket billigare och bättre lösning, säger han.

Involvering lyfte säkerheten

ICE-mötena har också bidragit till ett gott säkerhetsarbete, enligt Fredrik Idbäck.

– Vi har kunnat tänka till i ett tidigt skede. Till exempel var de stora fönstren monterade redan i väggfabriken så vi slapp göra det på plats, säger han.

Han lyfter också fram att väggelementen redan hade skyddsstolpar monterade när de levererades från fabriken. För att få ett fungerande fallskydd krävdes alltså bara reglar eller nät.

Projektet har haft två olyckor – båda gällde en stukad fot i samband med att en person klev ner från en bock på ett olyckligt vis. Dessutom har det varit några tillbud, främst har det gällt en mindre mängd material som ramlat ner från hög höjd, till exempel för att någon råkat sparka till det.

Tanken om involvering återkom på byggarbetsplatsen.

– Inför varje moment gjorde vi en gemensam arbetsberedning med alla berörda underentreprenörer, säger Fredrik Idbäck.

Han tycker att samarbetet på bygget fungerade ovanligt bra.

– Jag har jobbat mer än 25 år i branschen. Ofta är det svårt med samarbetet mellan de olika aktörerna på byggarbetsplatsen. Men här har det fungerat exceptionellt bra. Det är ingen som pinkat revir, säger han.

Köparna designade takterrass

Detaljplanen för Klätterträdet ställde krav på att huset skulle vara uppdelat i tre delar med fem, sju respektive åtta våningar.

– Vi insåg att vi skulle få en 400 kvadratmeter stor takyta i sydväst ovanpå femvåningsdelen och bestämde oss för att skapa en takterrass så att vårt projekt skulle sticka ut lite i området, säger Kent Haglund.

Även här satsade Veidekke på involvering.

– Vi tänkte att det är roligast om terrassen blir så som de som ska bo där vill. Så vi bjöd in dem som köpt lägenhet till ett möte med landskapsarkitekterna.

Cirka hälften av dem som köpt en bostad kom till mötet. Två förslag utkristalliserade sig med landskapsarkitekternas hjälp: Chilla & Grilla och Odla & Träna. Bostadsköparna fick rösta och förslaget Chilla & Grilla vann med stor majoritet. På takterrassen finns nu flera olika rum avgränsade med bambu och andra växter, en vinterträdgård och möjlighet att projicera storbildsteve på en av väggytorna.

Brf Klätterträdet i korthet

Beställare: Veidekke Bostad.

Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad.

Arkitekt: Semrén & Månsson.

Konstruktör: VBK.

VVS-, Brand och Energi & Miljökonsult: Bengt Dahlgren.

Elkonsult: ÅF Consult.

Landskapsarkitekt: 02Landskap.

Grundläggnings­entreprenör: Veidekke Entreprenad.

Elentreprenör: Elinzity.

Vententreprenör: Caverion.

VS-entreprenör: Sandbäckens Rör.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814