Meny
  • "Slutsatsen är att det finns en massa möjligheter för byggbranschen." säger konsulten Per-Anders Enkvist som varit delaktig i att ta fram rapporten om hur cirkulär ekonomi kan göra Europa mer konkurrenskraftigt.
    Foto: Johanna Åfreds
    ,
    En cirkulär ekonomi innebär cirkulära materialflöden, och att material och produkter skall användas så mycket och så effektivt som möjligt under sin livstid. På Skanskas bygge ESS görs till exempel betongsuggor av betongresterna från gjutning.
    Foto: Jenny Adholm

Klarar du omställningen till cirkulär ekonomi?

Klarar du omställningen till cirkulär ekonomi?

10 och 15 procent av allt byggmaterial går till spillo redan under byggfasen. 50–60 procent av kontorsytan i Europa används inte ens dagtid. 50 procent av européerna uppger att de bor för stort. 50 procent av europeiska städers yta upptas av vägar och parkeringar samtidigt som de förlorar 2 procent av BNP till trafikstockningar.

Siffrorna är hämtade ur en rapport om hur cirkulär ekonomi kan göra Europa mer konkurrenskraftigt som konsultföretaget McKinsey tog fram tillsammans med Ellen MacArthur Foundation förra året.

Intresset för cirkulär ekonomi ökar nu snabbt i Sverige. Per-Anders Enkvist var mycket delaktig i arbetet med rapporten för McKinseys räkning. I dag är han konsult med eget företag och träffar företag och organisationer från olika branscher som är nyfikna på omställningsarbetet mot en mer cirkulär affärsmodell. Vad säger företagen som du arbetar med?

– De flesta håller med om att samhället är på väg mot en mer cirkulär ekonomi. Samtidigt känner en del sig tveksamma och ser mer hot än möjligheter. De har läst om hur snabbt nya bolag kan komma in på marknaden och ta över, säger Per-Anders Enkvist.

Faktum är att en gemensam nämnare för många företag som lyckats vända upp och ner på den traditionella linjära ekonomin och bland annat lyckats med delnings- och återbrukstjänster är helt nya uppstickare. Per-Anders Enkvist nämner Airbnb som kapat åt sig 4 procent av världens övernattningar. Taxiföretaget Uber är ett annat exempel.

– Förutsättningarna för infrastrukturen kommer att påverkas enormt mycket inom kort. Bildelning och elbilar kommer starkt och när de förarlösa bilarna är här kommer det påverka transportsystemet väldigt mycket, säger han.

Stagnerad produktivitet

Per-Anders Enkvist berättar om hur de internationella forskarna och konsulterna bakom rapporten om möjligheterna med cirkulär ekonomi började med att kartlägga resursslöseriet inom olika värdekedjor. De kom exempelvis fram till att 31 procent av all mat förstörs innan den har ätits upp och att 95 procent av allt konstgödsel försvinner i läckage.

Ett annat exempel är att många familjer har upp till två år av sin disponibla inkomst knuten i den egna bilen. Samtidigt används bara en europeisk bil åtta procent av tiden och då upptas i snitt bara ett och ett halvt säte av passagerare. Resursutnyttjandet för bilen hamnar på drygt 1 procent. Utöver det kommer den negativa hälso- och miljöpåverkan bilen står för.

– Det är slående hur lågt resursutnyttjandet är, och hur mycket slöseri det finns också i våra allra största och mest mogna värdekejor som transport, byggnation och mat, säger Per-Anders Enkvist.

Inom samhällsbyggnad konstateras att alla typer av fastigheter tillsammans står för 40 procent av Europas energikonsumtion och 36 procent av koldioxidutsläppen. Under de senaste 25 åren har arbetsproduktiviteten i byggbranschen i USA och Tyskland stagnerat samtidigt som produktiviteten i den övriga ekonomin ökat med 50 procent.

Trenden är liknande inom bygg i många jämförbara länder, däribland Sverige. Som en stor del i förklaringen nämns fragmentering och att byggbranschen varit motvillig att ta till sig tekniska lösningar, trots att sådana finns.

Uppstickare från Kina

Per-Anders Enkvist nämner företaget Winsun, en uppstickare från Kina, som exempel på vad som är på gång inom byggsektorn. Det är ett företag som sysslar med 3D-printing av byggelement. De kan bygga tio stycken villor där skalet är klart på ett dygn. Materialåtgången är nästan hälften mot traditionell husbyggnad och ”bläcket” de har i sin skrivare är tillverkat av en blandning av torr cement och byggavfall.

– Kanske är kvaliteten inte den bästa på dessa villor i dag, men om några år är det mycket möjligt att den är det, säger Per-Anders Enkvist.

Kort sagt: Utredarna kunde konstatera att förbättringspotentialen är stor. Inom infrastruktur och mobilitet kan resursutnyttjandet öka med 60–80 procent, livsmedelskedjan från ”jord till bord” har en förbättringspotential på 25–40 procent och den byggda miljön 25–35 procent.

– Det finns med andra ord stora värden som redan existerar och som ofta skulle kunna utvinnas till en låg kostnad, säger Per-Anders Enkvist.

BNP-tillväxt på sju procent

Värdekedjorna och den vinst som går att få ut av dem skulle kunna ge en BNP-tillväxt på upp till sju procent över en period på tjugo år.

– Det är få reformer som ger så stora möjligheter till vinst. Det beror på att många av möjligheterna består i att bättre använda de produkter och den infrastruktur vi redan har, och på så vis få ut mer ekonomiskt värde. Om man också ser till vad det betyder för koldioxidutsläppen skulle det leda fram till den temperaturökning på mellan en och två grader som världen måste komma ner till enligt FN, påpekar Per-Anders Enkvist.

Enligt honom befinner sig cirkulär ekonomi i dag där klimatfrågan var för 10–15 år sedan. Det är ingen jättetrend än, men är på väg att bli det.

– Det finns en enorm politisk vilja och många pionjärföretag arbetar hårt med detta av goda skäl. Om vi nu kan använda ny teknik för att samtidigt få till bättre ekonomisk tillväxt och lägre miljöpåverkan genom att använda material på ett bättre sätt, varför skulle vi inte göra det?

Sex hävstänger för bygg

Inom utredningen tog man fram en ”business toolbox” som Per-Anders Enkvist kallar för en ”aptitlig kokbok för en vd”. Här ges exempel på en lång rad olika steg som kan leda till bättre resursutnyttjande och nya affärer. Sex områden pekas särskilt ut som kan fungera som hävstång inom samhällsbyggnad.

En är att öka den industriella produktionen och 3D-printing. En annan att satsa storskaligt på plusenergihus och förnyelsebar energi.

En tredje att öka utnyttjandegraden av ytor i privata fastigheter så att det inte bara handlar om gemensamma tvättstugor.

En fjärde är att se till att kontor och offentliga byggnader inte står tomma stora delar av dygnet.

En femte väg är att bygga modulärt, flexibelt och hållbart för att öka möjligheterna till återbruk av material och olika typer av rumsutnyttjande.

En sista hävstång för branschen är smartare stadsplanering.

– Slutsatsen är att det finns en massa möjlig­heter för byggbranschen. Nu gäller det att lägga örat mot marken, förstå vad som håller på att hända, plocka upp trender och integrera den i produktionen. Titta på företag som har lyckats och ställ dig frågan vad ditt företag kan använda av det, säger Per-Anders Enkvist.

Hur passar det här Sverige?

– Jag tror att det passar väldigt bra. Här finns redan stora bolag som är aktiva inom dessa segment. Att få ihop den samverkan som behövs mellan bland annat kommuner, näringsliv och myndigheter för att få ut den fulla potentialen i cirkulär ekonomi ligger också väl för ett mindre land. I Sverige har vi dessutom höga skatter på energi- och miljö vilket innebär ökade chanser för lönsamhet.

Vill du läsa hela rapporten?

Den heter: Growth within: a circular economy vision for a competitive Europeoch hittas på Ellen MacArthur Foundation.

McKinsey och Ellen MacArthur foundation tog fram rapporten 2015 på uppdrag av Deutsche Post Foundation.

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357