Meny
  • Husaren – Nominerad 20 Årets Bygge 2017

    Det kombinerade bostads- och kontorshuset Husaren i örebro är nominerat till Årets Bygge 2017.
    Film: Mattias de Frumerie

Husaren i Örebro ska sjuda av liv dygnet runt

Husaren i Örebro ska sjuda av liv dygnet runt

I kvarteret Husaren, där örebroarna sedan länge hade vant sig vid att det låg en parkeringsplats, reser sig nu det skinande vita kombinerade bostads- och kontorshuset Husaren. Bygget blottlade en väl dold hemlighet från kalla krigets dagar. Nu är det nominerat till Årets Bygge 2017.

På tomten i Norrcity i Örebro hade det sedan 1970-talet varit en parkeringsplats. Att kvarteret kallas Husaren beror på att slottet i staden historiskt hade sina stallar i området. Några av stallarna finns ännu kvar och omger det nya bygget. På platsen har också stadens fängelse legat i gamla tider.

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder, Öbo, hade, som många bostadsaktörer i dessa bostadsbristens dagar, en politisk press på sig att producera bostäder och bestämde sig för att uppföra ett kombinerat bostads- och kontorskomplex.

– Eftersom byggnaden ligger centralt ville vi skapa en byggnad där det var liv hela dygnet och valde därför den här kombinationen. Kontoren ger ett flöde dagtid och bostäderna ger liv på kvällarna, säger Peter Palmgren, projektledare på Öbo.

Han har jobbat på Öbo i 15 år och är ingenjör i grunden. Innan det har han jobbat åt flera olika byggentreprenörer och konsulter.

Husaren ger bostäder och kontor i centralt läge till Örbroarna.
Foto: Mattias de Frumerie

Beslutet om att bygga Husaren tog Öbo 2012 och planprocessen gick mycket smidigt och gick på under ett år. Inte ett enda överklagande kom in.

En arkitekttävling anordnades och det vinnande ur den striden gick den danska arkitektfirman Juul & Frost Arkitekter. Deras förslag var en skinande vit postmodernistisk skapelse med många glasytor med en genomgående portik i bottenplanet. Rymliga loftgångar ger bostäderna på de övre planen en uteplats. Fönstren och våningsplanen varierar i höjd och lägen. Kontorsdelarna är interiört stora öppna ytor, främst avdelade av möbler och andra inredningslösningar  

Vid årsskiftet 2013/14 gjorde Öbo upphandlingen och det lokala byggföretaget NA Bygg fick huvudentreprenaden. Priset vägde tungt. Ett stort uppdrag för en entreprenör som då hade en årsomsättning på omkring 200 miljoner kronor.

Öbo valde totalentreprenad som entreprenadform.

– Vi jobbar mest med den entreprenadformen på Öbo. Den ger flexibilitet. Vi spikar inga byggtider i upphandlingsskedet för att ge entreprenören en chans att planera bygget på bästa sätt, säger Peter Palmgren.

Både Peter Palmgren, projektledare på Öbo och Robert Krohn, platschef på NA Bygg, är överens om att samverkansarbetet har fungerat bra.
Foto: Mattias de Frumerie

I maj 2014 drog det praktiska bygget igång. De många åren med oljedropp och annat från parkerade bilar gjorde en rejäl marksanering nödvändig. Massorna var nerlusade med tungmetaller. Hela tomten blottlades ner till berget. Under markarbetena ställdes byggarna inför en del överraskningar. Den kanske mest oväntade var att det under marken låg en försluten fortifikationscentral som nästan ingen i Örebro kände till och som inte upptäckts vid markundersökningarna. Det var en rest från kalla krigets beredskap.

– Plötsligt stötte en av grävskoporna i betong. Där låg ett skyddsrum helt förslutet. En gåta tills vi stötte på en man som hade jobbat på Televerket i början av 1970-talet. Han berättade att han hade jobbat med att ta bort kablar när skyddsrummet förslöts, säger Robert Krohn, platschef på NA Bygg.

Han har jobbat hos Hallsbergsföretaget sedan 2007 och började sin bana som betongarbetare. Han har gått en del utbildningar under sin karriär hos olika byggentreprenörer och är numera alltså platschef.

I källarvåningen till Husaren ligger i dag ett parkeringsgarage och sprängningsarbetena till det blev betydligt mer omfattande än vad markundersökningarna först hade indikerat.

– De tekniska förundersökningarna stämde inte, troligtvis för att berget var väldigt kuperat på platsen. Vi fick spränga oss ner betydligt mer än vad vi först hade räknat med, säger Peter Palmgren.

Som mest jobbade omkring 100 personer samtidigt med Husaren och totalt har omkring 300 personer varit inblandade i projektet.
Foto: Mattias de Frumerie

Sprängningsarbetena mitt i centrala Örebro innebar att en omfattande säkerhetsorganisation fick byggas upp och stora avspärrningar fick göras. Det ligger boningshus runt tomten och flera affärsstråk. Vakter såg till att ingen människa befann sig inom avspärrningarna när sprängningarna ägde rum. Man sköt två salvor varje dag.

– Det blev liksom en del i stadslivet under en period, men det var ingen som klagade. Folk var mer nyfikna, säger Robert Krohn.

När markarbetena var klara i oktober 2014 satte NA Bygg upp en tidplan på två år i samverkan med byggherren Öbo.

Samverkansarbetet beskriver både Peter Palmgren och Robert Krohn som gott.

– Vi har ändrat mycket längs med vägen som byggherre. Kontorsdelen skulle ju bli Öbos huvudkontor och där har vi modifierat en del saker från ursprungsplanen. Det finns även en del affärslokaler i markplan som vi har skruvat på, men det har inte varit något problem. Vi har haft regelbundna möten med alla inblandade, även de större underleverantörerna, och det fungerade perfekt, säger Peter Palmgren.

Både han och Robert Krohn är överens om att samarbetsklimatet har varit mycket gott.

– Vi har haft en ständigt pågående öppen och tillåtande diskussion i arbetslaget. Det är något vi verkat för hela tiden med målet att skapa en gemensam värdegrund. Det gör att det är ingen som smugit omkring med sanningar om fel som sedan upptäckts av någon annan i ett senare skede, säger Peter Palmgren.

Betong och stål är de bärande byggnadsmaterialen i Husaren, men andelen glas är också betydande.
Foto: Mattias de Frumerie

Betong och stål är de dominerande byggnadsmaterialen i Husaren och det mesta är platsgjutet med plattbjälklag.

Tekniskt fanns det en del utmaningar för NA Bygg och underentreprenörerna.

– Först tänkte jag ”hur fasiken ska det här gå till”, säger Robert Krohn.

Takhöjderna varierar i huset vilket komplicerade både isolerings och installationsarbetet. För att underlätta arbetet använde man sig mycket frekvent av BIM-projektering och BIM-ritningar.

– De gånger det har blivit tokigt och man har fått göra om är när någon väldigt rutinerad byggnadsarbetare eller installatör har tagit egna initiativ och tänkt att ”det här kan jag göra smartare eller smidigare”. Det har varit några situationer där man får förklara att BIM-ritningen ser ut som den gör av ett syfte, säger Robert Krohn.

Bostadsdelen på Husaren består bland annat av en radhusdel med loftgångar.
Foto: Mattias de Frumerie

Från utsidan kan man få intrycket att fönstren är lite anarkistiskt utplacerade i olika storlekar och höjder. Alla följer dock de linjer som skarvarna mellan fasadplattorna utgör och det var ett litet pussel att få det rätt.

Den öppna kontorslösningen gjorde också att installationsarbetena blev omfattande, bland annat för att det behövdes ett sprinklersystem samt att ventilationen skulle ge ett jämnt klimat överallt.  

Den trixigaste biten var dock den diagonala portik med ett överhäng som löper genom byggnaden i markplan.

– Det behövdes en hel del tankearbete för att få till den så att den klarade att ta upp alla laster från byggnaden, säger Robert Krohn.

Som mest jobbade omkring 100 personer samtidigt med Husaren och totalt har omkring 300 personer varit inblandade i projektet. Den totala byggkostnaden på 275 miljoner kronor, är precis som beräknat, enligt Peter Palmgren, och NA Byggs beräknade byggtid på två år hölls.

Husaren ligger centralt i Örebro.
Foto: Mattias de Frumerie

Projektet har varit förskonat från värre olyckor, ett klämskadat finger och ett sår som fick sys är de värsta tillbuden.

Bostadsdelen i Husaren består av 37 hyreslägen-heter varav elva är radhus på byggnadens tak, så kallade townhouses, på mellan 75 och 104 kvadratmeter. Det finns även några större lägenheter på upp till 117 kvadratmeter Resten är mest mindre lägen-heter på mellan 39 och 59 kvadratmeter.

 Nu är det inflyttat i lägenheter och i Öbos kontorsdel sjuder aktiviteten, med att förvalta, förmedla och bygga ännu fler bostäder åt örebroarna.

Både Peter Palmgren och Robert Krohn ser tillbaka på projektet som minnesvärt.

– Att bygga en så här speciell byggnad mitt i stan är inget man gör varje dag precis, säger Robert Krohn.

Husaren i korthet

Byggherre: Örebro-bostäder, Öbo.

Arkitektidé och gestaltning: Juul & Frost Arkitekter.

Arkitekt: Kiark i Örebro.

Totalentreprenör: NA Bygg.

Elentreprenör: Eitech Electro.

Fasadpartierr: Preconal System.

Glaspartier: GlasLindberg Fasad.

Golventreprenör: BBM i Örebro.

Hissentreprenör: Otis Hiss.

Konstruktör: Örebro Byggstatik.

Markentreprenör: Bro & Väg Mälardalen.

Målningsentreprenör: Wadköpings Måleri och Willens Måleri.

Sprinklerentreprenör: Profire Sprinkler.

Smidesentreprenör: Fakab Plåt- och Stålentreprenad.

Betongprefab stomme: Abetong.

Betongprefab håldäck: Skandinaviska Byggelement.

Stål- och glasräcken, ståltrappor: RK Svets.

Vent och styr entreprenör: Caverion Sverige.

Vs-entreprenör: Rörkrökarn i Hallsberg.

3D samordning: Plan B, Stockholm.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Totalkostnad: 275 miljoner kronor inklusive moms.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294