Meny

Här går byggandet starkast

Här går byggandet starkast

Att mängder av nya byggprojekt startades i Sverige förra året syns i Sveriges Byggindustriers statistik. Den totala igångsättningsvolymen ökade med 42 procent februari 2016–januari 2017. Men vad är det egentligen som byggs? Byggindustrin listar de största projekten som är på gång i respektive region – från norr till söder.

– Det går bra i de flesta regioner i Sverige nu, säger Lars-Johan Blom, analytiker på Sveriges Byggindustrier.

Det finns flera sätt att räkna på byggprojekt i byggboomens Sverige. Ett sätt är att titta på antal igångsatta projekt i landets olika regioner. I Byggtermometern samlar Sveriges Byggindustrier varje månad via företaget ”Byggfakta” statistik från landets regioner om hur många nya byggprojekt som satts igång.

– Huvudsyftet är att få en nulägesbild över byggandet månad för månad, säger Lars-Johan Blom.

Den ackumulerade byggvolymen i Sverige ökade mellan februari 2016 till januari 2017 från cirka 250 miljarder kronor till 380 miljarder kronor.

– Det är kanske till och med lite starkare än vad vi trodde i våra prognoser. Framför allt är det bostadsprojekt som har dragit igång på många platser, men också anläggningar och lokaler kommer starkt, säger Lars-Johan Blom.

Och en sammanställning av de största projekten i varje enskild region visar att sju regioner har ett flerbostadsprojekt i topp på listan över de största igångsatta projekten förra året. På listan finns också bland annat Höglandssjukhuset i Eksjö, en kartongfabrik i Värmland, en vakuumanläggning i Lysekil och Hisingbron i Göteborg.

Henriksdals reningsverk ska byggas ut för att kunna ta hand om det växande Stockholms vatten.
Foto: Martina Strand Nyhlin

Tittar på de regioner där den procentuella ökningen av nyligen igångsatta projekt är störst så är det inte storstadsregionerna, utan Västernorrland, Fyrbodal och Kristianstad som ligger i topp.

– Vi går som en raket i Byggtermometern, men man ska vara medveten om att det är ju från oerhört låga startnivåer. Det finns jobb till medlemsföretagen och det är brist på personal, så man kan väl säga att vi har en ganska het marknad men inte överhettad, säger Berndt Jonsson, Regionchef i BI Södra Norrland.

Han poängterar också att enskilda stora projekt ger stort genomslag i mätningarna, där Östrands massafabrik med ett värde på 3 000 miljoner kronor, påverkar siffrorna mycket.

Vissa projekt som skulle kommit igång förra året har inte heller påbörjats.

– Flera av projekten där Sundsvalls kommun står som beställare har inte kommit igång som man önskat, så där väntar vi på att det ska dra igång på riktigt, säger Berndt Jonsson.

Fyrbodals region hade näst störst procentuell ökning av igångsatta projekt förra året. Pernilla Irewährn är chef för BI Uddevalla och hon säger att man även i denna region har startat på låg nivå.

– Men det stämmer att det byggs mycket mer än på länge. Vi har flera centrumnära bostadsprojekt både i Uddevalla och Trollhättan och det planeras för fler bostadsområden i fler av Fyrbodals städer. En mycket positiv utveckling, nu måste bara infrastrukturen följa med, säger hon.

SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå kommun. Den nya fabriken, ska invigas i oktober 2018.
Foto: SCA

I Kristianstad, som är nummer tre på listan över regionerna med störst procentuell ökning av igångsättningsvolym känner man sig väldigt positiv till byggläget just nu, även om den totala byggvolymen inte är enorm jämfört med många andra regioner i Sverige.

– Kommunerna i nordöstra Skåne har dragit igång flera byggen av skolor och dagis och sedan har även bostadsbyggandet kommit igång. Vi tror vi kommer se en ytterligare ökning med flera planerade projekt som drar igång under 2017, säger Anders Fredriksson, lokal chef på Sveriges Byggindustrier i Kristianstad.

Förutom den allmänna trenden med bostadsbrist i landet har även bättre infrastruktur i Region Kristianstad gett byggandet en skjuts.

– Vi har fått fler förbindelser med tåg och fler stationer i regionen, säger Anders Fredriksson, det ökar intresset för att bo här, säger han.

Men samtidigt som det finns mindre regioner som ökar mycket är det ändå en region som står ut fullkomligt även när det gäller nystartade projekt – Stockholm. Där ökade igångsättningsvolymen med 48 procent under den uppmätta perioden, och byggvolymen uppgår till 120,8 miljarder kronor, nästan 100 miljarder mer än tvåan på listan över högst ackumulerad byggvolym - Göteborg.

Om man tittar på lite längre sikt är även Östergötland och Örebro två regioner som kommit väldigt starkt, enligt Lars- Johan Blom men de tillhör inte de regioner som ökat mest under förra året.

Dalarna är en region som haft sämre utveckling ett tag, men nu har hämtat upp lite. Två regioner – Jämtland och Kronoberg – minskade dock sin igångsättningsvolym under den mätta perioden.

– Men det är på kort sikt, och behöver inte säga så mycket i det långa loppet, säger Lars- Johan Blom, Sveriges Byggindustrier.

Regionerna där byggandet ökar mest

Regioner med störst igångsättningsökning februari 2016 till januari 2017 (procentuell ökning mot föregående år).

Västernorrland 118

Fyrbodal 119

Kristianstad 115

Västerbotten 76

Blekinge 75

Regionerna där det byggs mest

Regioner med störst igångsättingsvolym februari 2016 till jan 2017 (miljarder kronor).

Stockholm 120,8

Göteborg 28,5

Malmö 27,8

Norrbotten 21,9

Uppsala 16,1

Regionerna där byggandet minskar

Regioner där igångsättningsvolymen minskade februari 2016 till januari 2017 (procentuell minskning mot föregående år).

Kronoberg -4

Jämtland -3

Regionernas största projekt

Största projektet i varje region (miljoner kronor).

Blekinge
Flerbostadshus, Blå port ingenjören, Karlskrona 120

Dalarna
Naturgasledning Avesta-Gävle 200

Fyrbodal
Vacuumanläggning, Lysekil 1600

Gotland
Kvarteret Adjutanten, flerbostadshus 100

Gävleborg
Flerbostadshus Gävlehov, Sätra 550

Göteborg
Hisingsbron 2 000

Halland
Slottsmöllan, nybyggnad av flerbostadshus, förskola, Halmstad 600

Helsingborg
Nybyggnad av flerbostadshus, kvarteret Norrland, Helsingborg 350

Jämtland
Nybyggnad av kraftvärmeverk 350

Jönköping
Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset 625

Kalmar
Muddring, sanering av hamnbassäng Oskarshamn 500

Kristiansstad
C4 shopping, Kristianstad, 700

Kronoberg
Campus Växjö, studentbostäder med mera 300

Malmö
Gäddan, nybyggnad flerbostadshus och kontor 350

Norrbotten
Kuststad Luleå, nybyggnad av bostadsrätter 1 000

Sjuhärad
Avlopps- och reningsverk, Rydboholm 3200

Skara
E20 förbi Hova, ombyggnad till mötesfri landsväg 270

Stockholm
Ombyggnad av Henriksdals reningsverk 4 500

Södermanland
Nybyggnad av E20 logistikcenter och lager Kjula-Black, Eskilstuna 250

Uppsala
Senapsfabriken, flerbostadshus och kontor         443

Värmland
Gruvöns bruk, kartongfabrik       950

Västerbotten
Flerbostadshus, Sofiehem, Umeå 500

Västernorrland
Östrands massafabrik 3 000

Västmanland
Salpetersyrafabrik Köping 1 600

Örebro
Nybyggnad av postterminal och kontor Örebro 325

Östergötland
Ebbepark, Östra Valla, Linköping, nybyggnad av butiker och kontor 350

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868