Meny

Fyra sockerbitar på en Schweizerost

Fyra sockerbitar på en Schweizerost

Planprocessen var en långbänk och grundläggningen en stor utmaning för projektet som rymmer både hotell, bostäder och en uppgång från City­banan. Nu nomineras Stockholm Continental till Årets bygge 2017.

Alla nya järnvägssatsningar via Stockholms centralstation de senaste 150 åren har lett till att en ny hotellversion har sprungit ur marken. Alltid på samma plats mellan Vasagatan och Klara kyrka. 1881 var det första hotellet klart, tio år efter att centralstationen invigts.

Efter en brand byggdes ett nytt hotell med namnet Continental upp 1899. När det skulle satsas stort på tunnelbanan revs detta hotell och ett nytt invigdes 1963, en kub i tidstypisk arkitektur.

I år är det dags igen för att med en ny byggnad markera en ny infrastruktursatsning.

Den nya pendeltågsträckan Citybanan, en 6 kilometer ny tågtunnel under Stockholm som invigs 2017, ledde till behov av ny stationslösning under jord och nya entréer upp genom det nya hotellet. Jernhusens projektchef Mats Carlsson kallar hela processen innan skopan kunde sättas i marken för en rysare. Från början planerades för en skyskrapa på platsen men efter diverse omtag var inställningen från Stockholms stad att hustaket inte fick bli högre än andra kringliggande byggnader.

– Planprocessen var den största utmaningen med många olika viljor från politiken och Stockholms stad. Nio arkitektkontor har sammantaget ritat på projektet, det har varit två parallella arkitektuppdrag och därefter två besvärliga omtag mitt under projekteringsprocessen, säger Mats Carlsson.

Hotellet har 392 hotellrum, 24 konferensrum, bar och flera restauranger där de sistnämnda kan besökas av allmänheten.
Foto: Johanna Åfreds

Nu är dock byggnaden klar och består av fyra sammanfogade sockerbitsliknande kuber klädda med kalkstensplattor monterade i olika vinklar för att ge fasaden liv. I april 2016 överlämnades hotellet till Jernhusen och Scandic och i september stationsutrymmena till SL och Trafikverket.

I mitten av november är de 18 lägenheterna allra högst upp klara för överlämning till bostadsrättsföreningen med Stockholms bästa utsikt 60 meter ovan jord. För den som köper lägenhet här ligger kvadratmeterpriset för övrigt på mellan 170 000 och 250 000 kronor per kvadratmeter. De boende i bostadsrätterna som önskar får även tillgång till service från hotellet, förutom mat levererad till dörren även sådant som att parkera bilen, städning, tvätt med mera. 

Parhästar i detta byggprojekt har varit statliga beställaren Jernhusen och huvudentreprenören Strabag som genomförde projektet som en totalentreprenad i samverkan vad gäller hotell- och stationsdelarna. För bostäderna, som är en egen fastighet, hittade man ett annat affärsupplägg där Strabag köpte in sig i bolaget.

– För att säkra upp med rätt kompetenser i projektet bjöd vi tidigt in ett stort antal företag till en upphandlingsprocess. Vi hade med ett antal kalkylparametrar och en hel del mjuka parametrar, bland annat så fick de visa upp vilka medarbetare de hade att skjuta till, säger Mats Carlsson.

Invändig trapp med utblick mot Klarabergsgatan.
Foto: Johanna Åfreds

Det gemensamma projektkontoret där inte bara Jernhusen och Strabag satt, utan inledningsvis även arkitekterna från 3XN, bidrog till det goda samarbetet redan från projekteringsskedet, menar de inblandade.

– Att sitta tillsammans gav en informell hantering och korta beslutsvägar. Vi hade en kontinuerlig grupp, högt till tak och öppenhet och tillit gentemot varandra, säger Mats Carlsson.

Jens Lackmann, vd för Strabag Projektutveckling, instämmer.

– Vi gjorde alla anbudsutvärderingar och inköp tillsammans. Vi hade full transparens och det blev en framgångsfaktor, säger han.

Men det handlade inte bara om samverkan mellan beställare och entreprenör, understryker de.

– Vi hade ett oerhört nära samarbete med Citybanan, SL, Trafikverket, Scandic, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i Stockholms stad, med flera, och det har varit en förutsättning för att lyckas, säger Mats Carlsson.

Rulltrapporna ned till Citybanan ingår inte i Jernhusens och Strabags entreprenad. Det har dock under projektet krävts stor samordning gentemot allt som har byggts på nivåerna under hotellet.
Foto: Johanna Åfreds

Citybanans deltider för att få igång driften 2017 var tuffa gentemot projektgruppen då Citybanans nya pendeltågsstation, Station Stockholm City, får sin huvuduppgång i fastigheten. Även Scandic hade fått löftet att det inte skulle ta mer än tre år efter att de stängde det gamla hotellet tills det nya skulle öppnas. Den komplicerade grundläggningsfasen ledde dock till att projektet på tidigt stadium fick skjutas framåt tre månader men det påverkade endast färdigställandet av hotelldelen.

– Jag har inte varit med om så komplicerade förutsättningar för grundläggning under hela min karriär. Själva stomkonstruktionen för ner enorma laster på några få punkter, säger Jens Lackmann.

Marken under byggnaden är som en schweizerost med tunnelbana och pendeltåg och en rad andra hålrum och tunnelsystem som tjänar staden på olika vis. Målet att minska lasterna påverkade hela byggnadens utformning och alla val av material och konstruktion. Inne i hotellet syns spektakulära diagonaler och strävor i bland annat restaurangen.

– Vi fick i alla lägen lov att tänka på detta med laster, ett annat exempel är att vi inte kunde använda betong att lägga golvvärmen i bostadsdelen i utan cellplast istället, säger Jens Lackmann.

Jens Lackmann, vd för Strabag Projektutveckling, bygg- och projektledaren Mikael Barkestam, projektledare för hotell- och stationsdelen Torbjörn Englund och Jernhusens projektchef Mats Carlsson.
Foto: Johanna Åfreds

Ett antal stålkärnepålar slogs ned under tunnelbanenivå vid fyra stora grundläggningspunkter, där lasten vid en av punkterna enligt Jens Lackmann är lika stor som vid ett av Eiffeltornets ben. I dag finns öppningar kvar för att grundläggningspunkterna ska kunna inspekteras.

– Vi hade borrpunkter bara ett par decimeter från tunnelbanan. En påle tvingades vi borra om fyra gånger. Vi fick naturligtvis inte äventyra de tunnlar som fanns och lastbegränsningarna hade redan tagits fram i simuleringar gjorda av Trafikverket och bergmekanisk expertis, säger Jens Lackmann.

Vad gäller fasaden fanns långt gångna planer på plåt, men efter att Stockholms stad sagt sitt var kravet natursten. I samråd med arkitekterna föll valet på den tyska kalkstenen Jura Gelb.

– Där fick vi återigen tänka på lasterna och det var med tanke på det svårt att genomföra med en naturstensfasad. Men vi lyckades få ned tjockleken på kalkstenen så att det stämde med vad konstruktionen ned i marken klarade av, säger Jens Lackmann.

Citybanans nya station ligger djupt under hotellet men rulltrappor leder upp till hotellbyggnaden.
Foto: Johanna Åfreds

Även logistiken krävde sitt på den trängda tomten. Projektet kom upp i cirka 10 000 lastbilstransporter innan det var klart.  I ett webbaserat system tilldelades leverantörerna exakta slot-tider. Via TV-skärmar kunde projektet övervaka vad som kom in och ställdes av i vissa lastzoner. Det krävdes också en samplanering att få prefabstommen på plats samtidigt som 380 stycken badrumsmoduler lyftes in.

– Vi hade bara två kranar som skulle samordnas med massor av lyft. Det räckte inte med vanliga arbetsdagar utan vi körde tvåskift, berättar Jens Lackmann.

Som mest fanns 450 personer på plats i det mest arbetsintensiva skedet för cirka ett år sedan då stomkompletteringen gjordes. Stommen består av stål och prefabbetong, inga delar var platsgjutna ovanför grunden.

Installationerna är nästa bit som krävt en del eftertanke.

– Den tredimensionella fastighetsbildningen har gjort det komplicerat eftersom alla ska ha sitt eget, säger Jens Lackmann.

Alla avloppsstammar har dock samlats till ett eget bjälklag mellan hotellet och bostäderna högst upp. Därifrån leds de ned via ett vertikalt schakt genom huset. Till och frånluftsventilationen med värmeåtervinning var inte komplicerad i sig, men var svår att leda ut på ett sätt som inte störde fasaden. Det blev till slut en kompromiss mellan projektören för luften och arkitekterna där kanalerna kunde ledas ut via galler mellan kalkstensplattorna. Även Citybanans luft ska ledas genom kanaler i hotellet.

Här sover man i en byggnad där stomkonstruktionen för ner enorma laster på några få punkter.
Foto: Johanna Åfreds

Citybanans nya station ligger djupt under hotellet men rulltrappor leder upp till hotellbyggnaden. En diagonal passage vidare ut mot Klarabergsgatan har blivit en ny genväg från underjorden upp i Stockholms innerstad. 392 hotellrum, 24 konferensrum, 18 lägenheter, bar och flera restauranger ryms i den nya bygganden.

Även besökare som inte bor på hotellet kan beundra utsikten från elfte våningen genom att ta hissen upp till baren och takterrassen från hotellets entré på Vasagatan.

– Att ha fått vara med och bygga en ikonbyggnad gav en extra dimension till projektet och väldigt mycket energi till oss alla, säger Mats Carlsson.

Jens Lackmann är också nöjd.

– När man går runtom i Stockholm så syns den här byggnaden och det är roligt att ha fått vara med om den utmaningen. Alla i projektgruppen har velat vara med och det tror jag är avgörande för resultatet.

Stockholm Continental i korthet

Byggherre: Jernhusen Orgelpipan 6 samt Brf Orgelpipan 12.

Byggentreprenör: Strabag.

Hyresgäst: Scandic Hotels.

Byggledare/byggplatsuppföljare: Jernhusen/MUM Projektbyggarna.

Projektledning: Jernhusen/Projektledarhuset.

Installationsbyggledare: Strabag.

Projekteringsledare: Strabag.

Konstruktör: Konkret.

Arkitekt: 3XN.

Arkitekt inredning bostäder: Andreas Martin Löf Arkitekter.

Grundläggning: Züblin.

Leverantör platsgjuten betong: APJ.

Stomentreprenör: Contiga.

Hissar/rulltrappor: Otis.

Fasadentreprenör: KGC.

VVS-konsult: Poab.

El-konsult: Incord.

Ventilationskonsult: Poab.

VVS-entreprenör: Rörgruppen (hotellet), Sandbäckens Rör (bostäderna).

Ventilationsentreprenör: Venair.

El-entreprenör: Sallén Elektriska.

Entreprenör styr­system: Nordomatic.

Entreprenör sprinkler: A-sprinkler.

Entreprenör glas­partier/räcken: Fasadglas Bäcklin.

Målning/tapeter: Vega Måleri.

Entreprenadform: Styrd totalentreprenad.

Ersättningsform: Löpande räkning med fast del och incitament.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Cirka 900 miljoner kronor.

Totalinvestering: Cirka 1,5 miljarder kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

 

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227