Meny

Formbart hus har fått plats i Vallastaden

Formbart hus har fått plats i Vallastaden

Hållbarhet och flexibilitet är det som har genomsyrat Integralen 6 i Vallastaden. Material såväl som teknik syftar till att ge huset en lång livslängd och göra det möjligt för huset att utvecklas i takt med invånarnas behov. Nu nomineras det till Årets Bygge 2018.

Hållbarhet och flexibilitet är det som har genomsyrat Integralen 6 i Vallastaden. Material såväl som teknik syftar till att ge huset en lång livslängd och göra det möjligt för huset att utvecklas i takt med invånarnas behov. Nu nomineras det till Årets Bygge 2018.

Integralen 6 är ett massivträhus beläget strax intill Smedstabäcken som löper genom den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Hållbarhet och ett ekologiskt livscykelperspektivstänk är det som utmärker Integralen 6 allra mest. Och husets flexibilitet. Dess 22 lägenheter har helt obrutna våningsplan som gör att lägenheterna kan byggas om allt eftersom behoven skiftar.

– Tanken är att detta ska vara en långsiktig boendeform. Det ska vara lätt att förändra sitt boende, säger Didrik Holm på Urban Properties, en av delägarna.

Integralen 6 ska inte certifieras utifrån någon speciell modell.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Alla installationer ligger i schakt i husets gavlar samt i de hålrum som finns under golven. Det gör att de förtillverkade badrummen och köken kan placeras på olika platser i lägenheterna. Det finns inga bärande väggar som delar av huset. Även fasaden är utformad så att den går att förändra. I ytterväggarna finns fack som gör att man kan flytta runt fönster och balkongdörrar om man får andra behov. Bjälklaget hänger i träbalkar och hiss och trapphus finns vid de gemensamma entréterrasserna. Värme och tilluft kommer i speciella konvektordiken längs fasaderna.

"Jag tror att det finns många som tycker att det är intressant när det är småskaligt, personligt och annorlunda", säger Staffan Schartner.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Integralen 6 har ritats och byggts av arkitekten Staffan Schartner. Han är vad man kallar en byggande arkitekt. Under flera år jobbade han i Österrike, där arkitekten har en helt annan roll.

– I Österrike var min roll att leda projektet. Jag är van att ha ett ansvar för att hålla ihop det hela. Men strukturen ser annorlunda ut i Sverige. Det här är det första projektet som jag själv äger, säger Staffan Schartner.

Inspirationen till Integralen 6 kommer från ett långt yrkesliv som arkitekt, men också av till exempel hus som Urbana villor i Malmö.

– De är byggda i betong, men jag ville bygga i trä. Jag är intresserad av hur man får in installationer i huset utan att förstöra flexibilteten – ungefär som i kontorshus, säger Staffan Schartner.

I utformningen av Integralen 6 har konstruktionen därmed varit viktigare än arkitekturen som sådan.

– Arkitekturen är ett resultat av konstruktionen kan man säga. Visst har jag tänkt till kring vissa detaljer, till exempel om det ska vara tre eller fyra pelare i under balkongerna på utsidan och så vidare. Det betyder mycket, men i grunden är det tekniken som har styrt, säger Staffan Schartner.


Har letat runt efter material

Eftersom Staffan Schartner har haft så speciella tankar om huset har han letat många av materialen själv. Dessa har han hittat runt om i världen. De prefabricerade badrummen kommer från Finland, Fasadelementen, fönster och dörrar är tillverkade i Litauen, massivträet i stommen kommer från Österrike, träimpregneringen är av amerikansk modell, men utförd i Norge. Växthuset på taket kommer från Belgien och det större så kallade Felleshuset som alla kvarter i Vallastaden ska ha kommer från Danmark.

– För mig handlar hållbarhet inte bara om energieffektivitet. Det är så mycket mer. Att jag har valt ett material som trä, trots att det kanske har kortare livslängd än exempelvis betong, beror på att ur Cradle to Cradle-perspektiv är trä överlägset, säger han.

Integralen 6 kommer inte att miljöcertifieras enligt någon speciell modell.

– Jag har varit klar över att vi inte ska använda något certifieringssystem. Jag vill göra de bedömningarna själv. Det handlar alltid om olika aspekter av hållbarhet – även människors välbefinnande. Eftersom det här huset inte är tänkt att finnas på den kommersiella marknaden så är en certifiering inte lika viktig, säger Staffan Schartner.

I arbetet med huset har han ibland fått ställa olika aspekter av hållbarhet mot varandra.

– Till exempel har vi lagt bitumen på taket för att det inte ska läcka in och foamglas som isolering. Ibland blir det en slags ”trade off” – en miljöaspekt mot en annan. Hållbart kan också betyda säkert, något som man kan lita på, säger Staffan Schartner.

Den ekologiska tanken är väl genomförd i projektet. Alla material ska gå att byta ut och återvinna när de har tjänat ut. Huset uppfyller också många av de kriterier som gav extra poäng i Vallastadens markanvisningstävling, bland annat att det finns ett växthus på taket – och förstås det genomgående valet av trä som byggmaterial.

Det ekologiska kretsloppet utgör en grund i Integralen 6. Allt material ska kunna återvinnas eller bytas ut. I väggarna är det träfiber som ska isolera huset.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Vid sidan av stommen i massivträ, levererad av Fristads Bygg, har huset träfibergipsskivor som isolering och träfiberisolering i ytterväggarna. Balkongerna är även de helt i trä.

– Hur länge materialen står sig beror ju på hur man sköter om det, men i och med att det är trä så är det lättare att byta ut delar efterhand, säger Staffan Schartner.

Träpanelen är brandskyddsbehandlad och isoleringen har ett skyddande lager av stenull för att förhindra att en eventuell brand skulle sprida sig.

– Eftersom alla installationer ligger lätt tillgängliga i byggnadens gavlar och i det öppningsbara golvet så är dessa också lätta att byta ut, säger Staffan Schartner.

Staffan Schartners bolag Omniplan är tillsammans med Urban Properties byggherrar till Integralen 6. Från början var tanken att huset skulle bli en så kallad byggemenskap, men underhand så visade det sig vara lite svårt att ro det projektet i hamn och Staffan Schartner bjöd in Urban Properties i projektet.

– Urban Properties har hjälpt till med att få finansiering till projektet så på det sättet är de den viktigaste samarbetspartnern, säger Staffan Schartner.

Staffan Schartner, arkitekt och byggherre Omniplan, Didrik Holm, Byggherre Urban Properties, och Fredrik JohnssonTPr Byggkonsult, platschef, sitter ner för en pratstund under byggandet av massivträhuset Integralen 6 i nya stadsdelen Vallastaden i Linköpin
Foto: Nomi Melin Lundgren

Finansieringskonceptet är baserat på idén om att aktivera privat kapital för att äga lägenheter som kan hyras ut eller användas för eget boende. För att få snurr på projektet bestämde de sig för att göra bostadsrätter i stället för hyresrätter i huset.

– Även om det inte har blivit precis som jag tänkte från början, så är det lite nyskapande att i den här modellen att man får hyra ut sin lägenhet. Om man pratar om integration så finns det nu både de som äger sin lägenhet och de som hyr. Det finns lägenheter i olika storlekar, och så kallade bokaler – lokaler som man också kan bo i. Idéen med själva huset är att det i princip ska kunna fungera som kontor, säger Staffan Schartner

Vid sidan av att Urban Properperties är delägare i projektet så representerar de bostadsrättsföreningen. Huset ska så småningom ha 22 delägare/medlemmar i föreningen.

Integralen 6 har byggts med en delad entreprenad.

Det har fungerat bra tycker Didrik Holm.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete och varit ett tight gäng. Det har varit viktigt för oss att etablera ett bra samarbete med dem som jobbar lokalt, säger han.

Fasaden går att förändra, eftersom det är möjligt att flytta fönster och balkongdörrar.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Själva byggtiden har varit relativt kort. Våren 2013 fick Staffan Schartner och Omniplan markanvisning från kommunen, men först i slutet av 2016 inleddes de faktiska byggnationerna.

– Redan när vi fick markanvisningen hade vi konceptet ganska klart för oss. I och med markanvisningen hade vi en mängd åtaganden som vi inte kunde backa ifrån, säger Staffan Schartner.

Sedan markanvisningstävlingen 2013 har Vallastaden utvecklats mycket och det som vid projektets start var ett så kallat C-läge har förvandlats till ett A-läge.

– Vi sålde de flesta av lägenheterna ganska tidigt. Det har inneburit att vi inte fullt ut har kunnat utnyttja den förändrade marknadsförutsättningarna i prissättningen, säger Staffan Schartner.

Det förändrade marknadsläget har också gjort byggnationerna dyrare än planerat.

– I slutänden är jag ändå väldigt stolt över att vi har kunnat få ihop det här projektet med den höga ambitionsnivå, husets låga effektivitet och de ändrade marknadsförutsättningarna, säger Staffan Schartner.

Platschef Fredrik Jonsson på TTR Byggkonsult i Linköping, har varit med i projektet sedan projekteringsfasen.

– Det har varit ett spännande projekt. Ett unikt projekt med nya tankar kring underhåll och materialval som ibland har medfört nya arbetssätt. Att huset ska vara återvinningsbart och förändringsbart har lett till nya lösningar. Det har varit spännande att jobba med en delad entreprenad också, säger han.
 

Foto: Nomi Melin Lundgren

Just att arbeta i en delad entreprenad har gått över förväntan, enligt Fredrik Jonsson.

– Alla uppskattar det unika i huset, vilket har bidragit till en bra känsla på arbetsplatsen, säger han.

Byggtekniskt har brand och akustik varit de största utmaningarna.

– Det gäller att ha en ödmjukhet inför och en respekt för den utmaning det innebär att bygga i ett nytt material, säger Fredrik Jonsson.

Vad gäller säkerhetsarbetet är facit klart godkänt. Projektet har inte haft några olyckor alls.

– Säkerhetsarbetet började redan i projekteringsfasen och upprätthölls sedan genom skyddsronder och daglig syn, säger Fredrik Jonsson.

Det har gått fort att bygga Intregralen 6. Projekteringen startade augusti 2016, markarbeten i december 2016, och när bo- och samhällsbyggnadsmässan startade första veckan i september var nästan allting klart. I oktober är det dags för inflyttning.

Integralen 6 i korthet
 • Projektnamn: Vallastaden kv Integralen 6 / BRF iValla.
 • Byggherre:  Formellt BRF iValla; Omniplan projektutveckling i samarbete med Urban Properties.
 • Byggentreprenör: Delad entreprenad; Stomme – Fristad Bygg (inkl smide/EAB), kompletteringsarbeten – Laborma,  Mark&Grund – MD Betong, Pålning – Pålplintar, Bärande fasadelement – Viesve (Litauen), Badrumsceller – Parmarine (Finland), Installationer – Sandbäcken (inkl. vent/ Tube och el / Elektrosec), hiss – Otis, solceller – Solibro; Träfiberisolering – Steico / Hunton, brandskyddad panel – Woodify, fönster och glaskonstruktioner – JSFabric (Litauen), installationsgolv – Prästängen, snickerier – Storsjö Trapp (med flera….).
 • Hyresgäst:  BRF.
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: Fredrik Jonsson, TPr Byggkonsult.
 • Projektledning: Didrik Holm, Urp Prop och Staffan Schartner, omniplan.
 • Installationsbyggledare: Per Rytthammar, Sandbäcken.
 • Projekteringsledare: Staffan Schartner, omniplan.
 • Konstruktör: Del av TE / Fristad bygg; Tom Almqvist, omniplan / BTB (systemskede); Sven Thofelt, BSV, grundläggning.
 • Arkitekt: omniplan gm Staffan Schartner, Harry Musson, Alan Chin, Ulrike Schartner m fl.
 • Landskapsarkitekt: Karin Arver.
 • VVS-konsult: TE / Sandbäcken, Alfred Eriksson; Christian Lindquist, Structor / Ramböll (system, RH).
 • El-konsult: TE / Sandbäcken, Electrosec, Fredrik Lundh.
 • Ventilationskonsult: TE / Sandbäcken, Tube energi, Magnus Boman, Klas Andersson; Christian Lindquist, Structor / Ramböll (system, RH).
 • VVS-entreprenör: Sandbäcken.
 • Ventilationsentreprenör: Sandbäcken / Tube.
 • Elentreprenör: Sandbäcken / Elektrosec.
 • Stomentreprenör: Fristad bygg (EAB/smide); Viesve/fasadelement.
 • Markentreprenör: MD Betong.
 • Entreprenadform: Delad entreprenad, huvudsakligen utförande entreprenad, delvis TE.
 • Ersättningsform: Varierande.
 • Entreprenadkostnad exklusive moms: cirka 22 miljoner kronor.
 • Totalkostnad: cirka 30 miljoner kronor.
Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänsts tekniska reportage om Integralen 6.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868