Meny

Fler ser potentialen för byggande i trä

Fler ser potentialen för byggande i trä

Nystartade Nordic Cube är långt ifrån ensamma i sin nisch. Det finns flera trähus­tillverkare i Sverige som producerar så väl småhus som flerbostadshus.

Martinsons och Lindbäcks bygg är några av de mer kända som har satsat stort på senare tid. På Haraholmen i Piteå bygger Lindbäcks en ny jättefabrik som ska tredubbla företagets produktionskapacitet. Beslutet att bygga ut togs hösten 2014 och fabriken ska stå klar vid årsskiftet 2017/2018. Företaget räknar med att nyanställa cirka 150 personer i samband med att den nya fabriken tas i bruk.

Träföretaget Martinsons storsatsar också på en boomande marknad. De senaste åren har användningen av KL-trä ökat markant. Den 30 mars invigdes företagets nya produktionslinje för korslimmat trä, KL-trä, i Bygdsiljum. Den nya linjen gör det möjligt att tillverka skivor i våningshöjd med en bredd på tre meter och kommer att öka företagets kapacitet för byggdelarna till hela 25 000 kubikmeter per år.

–Det här är en investering som ligger helt rätt i tiden. Många byggherrar och fastighetsägare har fått upp ögonen för den här produkten, säger Lars Martinson, vd i företaget.

På Martinsons ser man flera förklaringar till att träbyggandet ökar. Bland annat att det stora behovet av bostäder premierar tidseffektiva och enkla byggprocesser. Hållbarhetsaspekterna och det nationella målet att nå klimatneutralitet till år 2050 spelar också roll.

– Kundernas intresse för miljö och hållbarhet ökar och KL-skivor går att producera med väldigt hög precision. Trä är ett material som är väldigt lätt att bearbeta. Vi har också lagt mycket krut på att visa för konstruktörer hur man kan projektera med materialet och tagit fram ett eget stom­system med anvisningar och en komplett handbok, säger Lars Martinson.

Än så länge är Martinson ensamma om att producera KL-skivor i Sverige, men Lars Martinson tror att tillverkare kommer att etablera sig i Sverige under 2018.

– Det tror jag är viktigt för utvecklingen av produkten, säger han.

En annan stor aktör som för söker etablera sig som bostadsbyggare med ett eget byggsystem i Sverige är det svensk-finska bolaget Stora Enso. Bolaget tillverkar bland annat massiva träelement (CLT by Stora Enso) och andra träkomponenter till bland annat byggindustrin. I höstas lanserade man två nya system för husbyggande i trä.

Syftet med Stora Ensos satsning är att öka byggandet i trä generellt.

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384