Meny

Fältspaten har tagit passivhus till en ny nivå

Fältspaten har tagit passivhus till en ny nivå

I kvarteret Fältspaten i Skövde står Sveriges största flerbostadshus som certifierats enligt passivhusstandarden Feby 12. Det uppfyller också Boverkets krav för 70-plusbostäder. Men byggherren hade ett mer jordnära krav som fick styra – att hyresgästerna skulle bli nöjda. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2015.

Kvarteret Fältspaten består av två huskroppar som binds samman av en gemensamhetslokal i bottenplan. Totalt rymmer de båda husen 78 bostäder som erbjuds som trygghetsboende för hyresgäster från 70 års ålder.

– Det känns bra att vi har byggt det största passiva flerbostadshuset. Det är roligt att vara med och driva på en branschutveckling, säger Morgan Arvidsson, byggchef hos byggherren Skövde­bostäder.

Samtidigt är han noga med att poängtera att det inte var något mål i sig att slå rekord.

– Vårt yttersta mål är att våra hyresgäster ska trivas. Det gäller allt från platserna vi bygger på till inomhusklimatet och bostädernas planlösning, säger han.

Ur den aspekten är kvarteret Fältspaten ett mycket lyckat projekt. Sista lägenheten bokades bara ett par månader efter att den släppts och allt var fullbokat redan tio månader före första inflytt.

– Också nu när hyresgästerna börjat bo in sig ser vi att de trivs. De har startat pubaftnar i gemensamhets­lokalen till exempel, det händer något nästan varje kväll på hyresgästernas eget initiativ, säger Morgan Arvidsson.

Husen i kvarteret Fältspaten är åtta och tio våningar höga. Redan tidigt i planeringsprocessen visste byggherren att de ville ha en relativt hög exploateringsgrad. Besluten att bygga passivhus och 70-plusbostäder kom efter hand. Båda rimmar väl med målen i Skövdebostäders affärsplan.

– Vi insåg att det här är en bra plats för ett 70-plusboende. Vårdcentralen ligger ett par stenkast bort och ICA-kvantum som är en välsorterad matbutik ligger precis intill, liksom busshållsplats. Det gör det bekvämt att bo här även om du inte har bil, säger Morgan Arvidsson.

Kvarteret ligger dessutom i nära anslutning till delar av Skövdebostäders befintliga bestånd där många äldre bor, men som är sämre anpassat för målgruppen bland annat för att husen där saknar hiss.

– Flera av hyresgästerna kommer från beståndet som ligger på andra sidan vägen. De kunde stanna i samma närområde men få tillgång till bekvämligheter som de saknade. Jag tror att det lockade många. Men framförallt har Fältspaten inneburit att ett 40-tal villor i Skövde kommit ut på marknaden vilket satt fart på flyttkedjorna, säger Morgan Arvidsson.

Den som bygger 70-plusbostäder enligt Boverkets krav, som bland annat gäller gemensamhetslokaler och att en trygghetsvärd ska finnas på plats två timmar per dag, var fram till årsskiftet berättigad till bidrag. För Skövdebostäder motsvarade det cirka tio procent av projektkostnaden.

– Men vi har också ökade kostnader av att bygga 70-plus. Bland annat kostar det att ha en trygghetsvärd på plats, säger Morgan Arvidsson.

Gemensamhetslokalerna är en central del av kvarteret Fältspaten. Där finns både bibliotek, gym, bastu, tak­terrass, övernattningslägenhet för gäster och en inglasad vinterträdgård.

– Vi har också satsat på utemiljön. Vi anlitade en engelsk trädgårdsarkitekt, John Tizzard, som plockade element från villaträdgården som hyresgästerna kanske lämnat. Vi har bärbuskar, äppelträd, lusthus, små murar, plattsättning och dessutom boulebana och utegym, säger Morgan Arvidsson.

När Skövdebostäder upphandlade totalentreprenaden för kvarteret Fältspaten föll valet på Calles Bygg som tidigare byggt en förskola med passivhusteknik åt Skövde kommun.

– Det svåraste med Fältspaten var absolut att få ordning på energiberäkningen. Den hänger ihop med designen och redan innan vi kom in i bilden hade Abako Arkitektkontor tagit fram handlingar. Under den mest intensiva projekteringsfasen var det ett konstant givande och tagande mellan design och tekniska krav, säger Daniel Sjöberg, projektchef på Calles Bygg.

Ytligt sett finns samma installationer och byggtekniska lösningar i kvarteret Fältspaten som i majoriteten av alla nya svenska flerbostadshus. Det är FTX-ventilation, tätt klimatskal, fönster och dörrar med lågt U-värde och så vidare. Men för att nå de uppsatta målen krävdes omsorg om varje detalj.

– Vi jobbade mycket med att minimera köldbryggor, till exempel gällande balkongernas utförande, säger Daniel Sjöberg.

Den lilla tillskottsvärme som behövs i kvarteret Fältspaten kommer via berg­värme, totalt 12 borrhål finns på fastigheten.

– Den stora fördelen med det är att vi kan använda bergvärmen för att temperera ner tilluften på sommaren. Att hålla passivhus svala på sommaren är annars ofta svårare än att hålla dem varma på vintern. Vi har en liten radiator i varje rum, det räcker, säger Morgan Arvidsson.

Fältspaten är projekterad för en energianvändning på 23 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Kravet i Feby 12 är 25 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

– Nu är huset inflyttat sedan i höstas och vi ser att vi ligger på en väldigt låg energi­användning i verkligheten också. Exakt hur låg kan vi inte säga i dag. Huset är fortfarande i en uttorkningsfas och vi håller fortfarande på med intrimning av installationerna, säger Morgan Arvidsson.

Mätperioden som ska ligga till grund för kvarteret Fältspatens energideklaration inleds i höst. Men redan nu kan projektgruppen nöjt konstatera att husen klarar flera av kraven i Feby 12 med bravur.

– När det gäller klimatskalets lufttäthet är kravet i Feby 12 0,3 liter per sekund och kvadratmeter vid 50 pascal. Vi projekterade för 0,2 och när vi mätte låg vi i snitt på 0,12. Och när det gäller U-vädret för fönster, dörrar och andra öppningar så ska det enligt Feby 12 vara högst 0,8. Vi ligger i snitt på 0,79, för fönster ligger vi på 0,74, säger Daniel Sjöberg.

För att lyckas med att bygga ett passivhus är informationsöverföring det allra viktigaste tror Daniel Sjöberg, både inom projektgruppen och ner genom kedjan ända till yrkesarbetarna.

– Vi anlitade en konsult för passivhus när vi tog oss an projektet och hade två utbildningstillfällen för alla. Både projektörer, installatörer och yrkesarbetare. Det är samma tänk som för säkerhet och arbetsmiljö. Alla måste vara med, säger Daniel Sjöberg.

Kvarteret Fältspaten i korthet
 • Byggherre: Skövde­bostäder
 • Arkitekt: Abako Arkitektkontor
 • Totalentreprenör: Calles Bygg
 • Ventilationsentreprenör: Tofta Plåt- och Ventilation
 • VS-entreprenör: N-Å Widells Rör- och Konsult
 • Elentreprenör: Elektriska Flexservice i Skövde
 • Markentreprenör: Peab Anläggning
 • VVS, energi och styr: Bengt Dahlgren
 • Passivhuskonsult: Passiv­huscentrum
 • Entreprenadform: Total­entreprenad med arkitekten direkt under beställaren
 • Ersättningsform: Fast pris
Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2015, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357