Meny
 • Forskningsprojektet syftar till att ta fram forskning som kan öppna upp för en diskussion och analys av alternativa utvecklingar för att uppnå social och ekologisk hållbarhet.
  Foto: Pixabay
  ,
  Pernilla Hagbert, doktorand vid KTH och Chalmers, har forskat om framtidens bostadsbyggande.
  Foto: Privat
  ,
  Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier tycker att KTH:s forskning är en ”intressant filosofisk ideologisk tankeövning”.
  Foto: Rosie Alm

Experterna listar fyra scenarier för en hållbar framtid

Experterna listar fyra scenarier för en hållbar framtid

Hus som rivs för att lämna plats för odling, bostäder på vattnet, mindre boyta per person. Det är idéer för hur bostadssituationen skulle kunna se ut i ett hållbart Sverige utan tillväxt. Just nu pågår forskning på bland annat KTH och Chalmers kring fyra vilda scenarier för en värld där BNP inte nödvändigtvis måste öka.

Forskningsprojektet på KTH har pågått sen 2013 och syftar till att ta fram forskning som kan öppna upp för en diskussion och analys av alternativa utvecklingar för att uppnå social och ekologisk hållbarhet och samtidigt förbereda samhället på avstannad tillväxt. Tanken är att utifrån dessa förutsättningar utforska ett välfärdssamhälle som uppfyller krav på minskade CO2-utsläpp och minskad markanvändning men som samtidigt är socialt hållbart och där resurser är jämlikt fördelade. Tidigare liknande scenariostudier har i princip alltid haft utgångspunkten att tillväxten kommer att fortsätta.

– Tanken är att de framtidsbilder vi beskriver ska vara väldigt olika för att skapa diskussionsunderlag, säger Pernilla Hagbert, doktorand vid KTH och Chalmers, som har forskat om framtidens bostadsbyggande, ett av de områden man tittar på i forskningen.

Fyra scenarier

I scenariot ”kollaborativ ekonomi” bor människor i högre grad i decentraliserade tätorter eller mindre samhällen och kooperativa former för ägande och förvaltning dominerar. Spekulationer i borätten existerar inte. Bostadskooperativ driver själva ny- eller ombyggnation. Man jobbar med öppna databaser och 3D-skrivare för att dela ritningar och finansierar nybyggen med mikrofinansieringsmodeller.

Det andra scenariot – ”lokal självförsörjning” medför de största förändringarna för byggindustrin. Det storskaliga byggandet är i princip borta och ännu fler har flyttat ut på landet för att vara självförsörjande och ta hand om sina hus. I städerna har man till och med rivit hus för att lämna plats för odlingar.

– ”Lokal självförsörjning” är det kanske det scenario som utmanar nuvarande företagsstrukturer mest, säger Pernilla Hagbert.

I ett tredje scenario skissar man på ”automatisering för livskvalitet”. Där bor man kvar i urbana miljöer och teknisk utveckling möjliggör effektiv design och teknik i nya byggnader. Man har till exempel kommit på sätt att bygga hus på havet. Man bor tätt, men tekniken möjliggör hög standard i husen. All produktion sker i automatiserade fabriker.

Det fjärde scenariot – ”cirkulär ekonomi” innebär att man förtätat mer och styrt investeringar mot renoveringar. Byggindustrin jobbar mer med återbrukat material och det kommer nya lösningar för hur dessa material bäst ska lagras och distribueras. Allmännyttan har fått en renässans och staten har reglerat trångboddhetsnormen så att människor förväntas klara sig på färre kvadratmeter.

För byggbranschens del tror Pernilla Hagbert att det är scenariot ”cirkulär ekonomi” som ligger närmast dagens diskussion inom branschen.

– Där kan man fortfarande tänka sig en bransch med ett fåtal stora aktörer såväl som helt nya företag som sysslar med kringtjänster, men där staten har en mer styrande roll, säger hon.

Skräckscenarier för BI:s expert

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier tror att sannolikheten för ett Sverige utan tillväxt är liten både i en nära och avlägsen framtid, men tycker att KTH:s forskning är en ”intressant filosofisk ideologisk tankeövning”. Han säger dock att vissa av de skisser som målas upp är skräckscenarier för byggindustrin och näringslivet.

– I många av dessa scenarier svänger man från marknaden och företagandet som en drivande kraft och det anser jag är allvarligt, säger han.

Han menar dock att det i varje framtidsskiss finns saker som redan är verklighet.

– Open source-databaser finns, liksom byggemenskaper och 3D-skrivare. Och fler småskaliga energilösningar tror jag verkligen kan bli aktuellt. Redan i dag ser vi nya företag i branschen som jobbar med återbrukat material. Det finns ju också redan helautomatiska mjölkmaskiner, gräsklippare och dammsugare och jag tror automatisering kommer att fortsätta i framtiden, säger han.

Tanken att staten ska gå in och reglera trångboddhetsnormen så människor förväntas bo trängre gör dock att ”raggen reser sig” på Björn Wellhagens rygg.

– Det är så långt från konsumentmakt man kan komma, säger han.

Dystopi och utopi i ett

Pernilla Hagbert välkomnar en diskussion kring scenarierna. Det är precis det som är meningen. Genom seminarier, podcastsändningar och diskussioner ska man nu studera hur de scenarier man tagit fram uppfyller de uppställda målen för att sedan skissa fram nya för vidare diskussioner.

– Scenarierna kan nog upplevas som dystopi och utopi på samma gång. Arbetet pågår, och det finns massa spännande spår att utforska, säger Pernilla Hagbert.

De fyra scenarierna
 1. Kollaborativ ekonomi
 2. Lokal självförsörjning
 3. Automatisering för livskvalitet
 4. Cirkulär ekonomi

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854