Meny

Europa fortsätter att bygga för snabbtåg

Europa fortsätter att bygga för snabbtåg

De europeiska satsningarna på höghastighetståg kan sammanfattas så här: de fortsätter i oförminskad takt – trots den ekonomiska krisen. Europa fortsätter att satsa på utbyggnaden av sina höghastighetståg, som i alla länder är beroende av subventioner från staten och EU i olika former.

I konkurrensen från lågprisflyg, långfärdsbussar och även biltrafiken väljer resenärerna bort snabbtågen. Detta trots att på sträckor mellan 30 och 80 mil är höghastighetståg som tidsmässigt är det överlägsna resealternativet från stadskärna till stadskärna.

Dessa svårigheter till trots fortsätter de europeiska satsningarna. Mest utbyggda banorna finns i Spanien med ungefär 50 procent till under produktion och ytterligare 50 procent därutöver beslutade i nästa steg.

Tvåa är Frankrike med cirka 40 procent till under produktion och ytterligare 90 procent i beslutad tillkommande kapacitet. Tyskland är tredje nation i Europa med ungefär hälften av Spaniens kapacitet och mindre andelar under produktion och ytterligare en mindre del beslutade. Italien kommer med redan existerande banor, pågående produktion och beslutade investeringar att närma sig den tyska kapaciteten.

Eurostar är lönsam

Från 2014 och fram till i år har den mycket lönsamma och tätt trafikerade Eurostar, som är ett samarbete mellan Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland och Nederländerna, utsträckt sin trafik mellan London, Paris och Bryssel till att trafikera även det franska snabbtågnätet ner till Medelhavet.

I Storbritannien beslutades slutligen härom året att bygga ut landets andra höghastighetslinje efter Eurostar. Det blir HS2 som byggs ut som ett Y med London som bas och Leeds i nordväst som ena ytteränden i Y:et och Manchester i öst som det andra och med Birmingham som uppdelare på mitten. Byggstarten går 2017. 2026 ska sträckan till Birmingham vara klar och 2033 hela nätverket.

Kina är den stora aktören

Globalt är det Kina som med start 2007 klivit fram som den stora aktören. I januari 2016 hade man 1 900 mil snabbspår och siktar på att nå 3 000 mil 2020. 2007 reste 237 000 personer med höghastighetståg, en siffra som stigit till 3 miljoner passagerare år 2014.

Snabbaste tågen rullar på nybyggda sträckan Peking- Guangzo som är 230 mil lång. Där kan tågen hålla 350 kilometer i timmen på specialbanor. På sträckan Shanghai – Maglev finns världens första kommersiella bana för tåg med magnetlevitation.

Kina inledde sin snabba utbyggnad genom tekniköverföring och samarbetsprojekt med Ahlstom, Siemens, Bombardier och Kawazaki.

USA bygger på västkusten

I USA byggs nu höghastighetståg mellan Los Angeles och San Fransisco trots kritiken om höga kostnader. Senaste beslutet i projektet är så färskt som 28:e april i år och projektet omges av lagstiftning som säger att järnvägen måste klara sig utan subventioner. The Bullet Train som projektet döpts till kommer att gå i 350 kilometer i timmen på sträckan Los Angeles till San Jose, tio mil söder om San Francisco och modestare 180 kilometer i timmen de sista tio milen. Sträckan ska vara färdig 2025.

Japan startade sin höghastighetssatsning 1964 med Shinkansen mellan Tokyo och Osaka. 1987 privatiserades järnvägen och delades upp i sju olika bolag. JR East är det största och är lönsamt genom att de äger spåren, stationerna, tågen och alla fastigheter utefter banorna. Det gör att de tillgodogör sig stigande fastighetsvärden i takt med att de bygger kontor, fabriker och handelsplatser utefter sträckningen. En tredjedel av intäkterna kommer från detta.

Trafikunderlaget viker

I Europa är flera länder igång med trafik. Det gäller Polen och Turkiet. Serbien undertecknade nyligen avtal med Kina för en linje mellan Belgrad och Budapest. EU planerar långsiktigt att binda samman de baltiska länderna med Polen. 2017, öppnar franska TGV fyra nya banor trots att trafikunderlaget på de franska banorna viker neråt. En fransk statlig revision pekar ut alltför många stopp, efter påtryckningar från lokalpolitiker, som orsak.

EU-kommissionen ser bristen på konkurrens på höghastighetsbanorna som orsak till tågens svårighet att hävda sig mot andra trafikslag och har sedan 2001 i tre omgångar försökt att göra systemen mer konkurrenskraftiga och öka trafiken över nationsgränserna. En fjärde reform som syftar till att liberalisera passagerartrafiken över gränserna som en av EU:s grundläggande friheter, har fördröjts på grund av nationella motstånd från de statsägda bolagen och av EU-parlamentet.

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372