Meny

”Etablerade tankar ställs på ända”

”Etablerade tankar ställs på ända”

Nils G Storhagen, vd på Returlogistik, får svara på frågor om cirkulär ekonomi. Han berättar bland annat om hur deras retursystem för byggpallar passar in i den cirkulära ekonomin.

Vad är intressant med cirkulär ekonomi?

– Jag har själv en bakgrund som docent i ekonomi och tycker det är spännande med nya tankar som dyker upp och ställer etablerade sanningar på ända. Jag har därför med intresse följt utvecklingen av cirkulär ekonomi. Fundamentet är den annorlunda synen på ägandet där fokus snarare ligger på att köpa en tjänst. Incitamentet blir då att hålla liv i produkten så länge det går i stället för som i linjär ekonomi där varan ofta snabbt slutar i deponi.

På vilket sätt kan kretsloppstänk bli affärsmässigt?

– Det är tjänsten man tar betalt för som blir intäkten vilket gör att drivkraften blir att utvidga erbjudandet. Kanske går det då att ta mer betalt över tid för tjänsten än vad det skulle ha gått att få ut av att sälja den enskilda produkten. Långa avtal med en kund blir på så vis affärsmässigt intressanta.

Du jobbar med ett retursystem av byggpallar. På vilket sätt är det en del av den cirkulära ekonomin?

– Systemet innebär en förflyttning från att sälja en pall till att erbjuda en tjänst och tillhandahåller en funktion snarare än en produkt. Det fasta priset omfattar pallen, transporter, upphämtning, kvalitetskontroll och reparation vid behov, samt administration. Alla som deltar har ett gemensamt mål om att hålla nere den totala kostnaden. Pallarna repareras så långt som möjligt med begagnat virke.

Hur fungerar Retursystem Byggpall?

– Bakgrunden är en stökig och miljömässigt problematisk lastpallshantering i byggbranschen. Retursystem byggpall är baserat på en fast, öppen och över tiden stabil prissättning. Det cirkulära flödet initieras av att en kund, till exempel Skanska, skriver in i sitt avtal med en materialproducent att leverans ska ske på byggpall. Materialproducenten avropar då byggpallar från Norrlandspall. Pallen, med gods, går från leverantören till Skanskas bygge. När pallen är tom hämtas den upp av Norrlandspall, kvalitetskontrolleras, repareras vid behov och går ut igen. Unikt vid upphämtningen är att bygget alltid får full ersättning för pallen oavsett om den är hel eller trasig. Den ska aldrig slängas i en container, den ska återanvändas. 

Hur många byggpallar ingår i systemet?

– Förra året levererades 1,3 miljoner byggpallar och målet för i år är 1,5 miljoner. Sedan starten har Retursystem Byggpall bidragit till att minska mängden bygg­avfall med mer än 100 000 containrar. Drygt 3 000 producenter, byggmaterialhandlare och byggarbetsplatser använder i dag byggpall.

Vilka står bakom Retursystem Byggpall?

– Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna driver gemensamt Retursystem Byggpall. Huvudman för systemet är en styrgrupp bestående av representanter för branschorganisationerna. Returlogistik, där jag jobbar, har uppdraget från styrgruppen att ansvara för- och implementera Retursystem Byggpall. Norrlandspall heter före­taget som är upphandlade av styrgruppen och har för närvarande uppdraget att rent praktiskt driva systemet.

Hur skiljer sig detta från det traditionella sättet att använda lastpallar?

– Den traditionella hanteringen bygger på linjär ekonomi där man i hög grad optimerar i varje led och ignorerar helheten.

Vilka är de viktigaste lärdomarna sedan starten 2006?

– Systemet bygger på samverkan i alla led. Därför har det tagit tid och vuxit fram successivt. Cirkulär ekonomi funkar inte om alla ligger och optimerar sin egen del i flödet utan det kräver samarbete.

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814