Meny
  • Energisystemet Ectogrid, som utvecklats av Eon kombinerar kyl- och värmebehov och har mer likheter med exempelvis berg- eller luftvärme än traditionell fjärrvärme.
    Illustration: Eon

ESS ger energi till Lund med smart fjärrsystem

ESS ger energi till Lund med smart fjärrsystem

ESS, som byggs i Lund, har tecknat ett energiavtal med Eon som sträcker sig nästan 50 år fram i tiden. Det innebär bland annat att anläggningen blir en del i Lunds energiförsörjning då överskottsvärmen går ut på en helt ny typ av smart och energisnålt fjärrenerginät.

Den enorma forskningsanläggningen ESS har ett stort kylbehov, vilket innebär att anläggningen kommer att alstra en stor mängd överskottsvärme. Den kommer nu att tas tillvara genom ett samarbete med Eon. Energibolaget ansluter ESS till ett nytt fjärrvärmesystem som ska vara mer hållbart och energieffektivt än traditionella fjärrvärmesystem. Eon:s nya system kallas för Ectogrid och en finess i systemet är att det kan ta tillvara på restvärme som håller betydligt lägre temperaturer än brukligt i traditionell fjärrvärme.

– Ett traditionellt fjärrvärmesystem håller ofta en framledningstemperatur på mellan 70 och 90 grader. ESS kommer att producera restvärme i tre olika temperaturer, 70–80, 50 och 25 grader. Ectogrid kan mata ut denna direkt på nätet, säger Fredrik Rosenqvist, ansvarig för utvecklandet av Ectogrid på Eon.

En traditionell fjärrvärmeanläggning fungerar i korthet så att en fjärrvärmecentral värmer upp vatten till omkring 90 grader och skickar ut det på fjärrvärmenätet där det används till att värma upp tappvatten och värma upp byggnader. Tappvarmvatten är vanligen den del i ett fjärrvärmesystem som behöver högst temperaturer och systemet är anpassat för att klara det behovet, där av behovet av höga temperaturer. Det gör också att ett traditionellt fjärrvärmesystem inte fungerar om temperaturen på det utmatade vattnet sjunker till under 50–60 grader. Tappvarmvatten måste hålla över 60 grader för att undvika tillväxt av legionella i vattnet. Detta medför att restvärme från exempelvis industrier på ett traditionellt systemmåste hålla en relativt hög temperatur för att ha något värde.


Höga temperaturer behövs inte

Det finns dock stora delar i ett fjärrvärmesystem som inte behöver de höga temperaturerna. Radiatorer och golvvärme behöver sällan inte mer än mellan 30- och 40-gradigt uppvärmningsvatten.

När det sen kommer till kyla, vilket är en viktig beståndsdel i Ectogrid, så kräver traditionella system ett separat ledningsnät för distribution av kylan.

Ectogrid är konstruerat så att det balanserar både kyl- och värmebehov mot varandra med ett sammanhållet system av värmepumpar vid varje fastighet. En nyckel i systemet är alltså att kylbehovet ingår i systemet, bland annat eftersom det krävs mer energi för att skapa kyla vilket också gör att det skapar mycket överskottsvärme som i Ectogrid tas tillvara. Tekniskt har systemet stort släktskap med exempelvis berg- eller luftvärme.

– Det har väldigt stora likheter, säger Fredrik Rosenqvist.

Detta gör att betydligt lägre temperaturer kan användas i Ectogrid än i ett traditionellt system – mellan 5 och 15 grader. Det innebär i sin tur att man kan använda oisolerade rör och över en årscykel dra nytta av den energi som lagras i marken runt rören. På sommaren när kylbehovet är som störst tappas värme ut ur byggnaderna till marken runt rörsystemet och det motsatta sker under den kalla årstiden. Denna energi lagras i marken och kan återföras när behoven växlar med årstiderna.


Mindre central än traditionellt

Ett traditionellt fjärrvärmesystem har någon typ av större panncentral där vattnet i systemet värms upp. har Ectogrid behöver en mindre central enhet där vattnet värms eller kyls efter behov.

– Den ska då helst drivas av någon typ av förnyelsebar energikälla, säger Fredrik Rosenqvist.

En kritik mot exempelvis bergvärme är att man där använder el för att värma hus. Vilket betraktas som ineffektiv nyttjande av el. Enligt Fredrik Rosenqvist har inte Ectogrid samma problem trots att det består av mängder av värmepumpar som förbrukar el. Han förklarar att det beror på att det just utnyttjar överskottsenergi i systemet och energin i marken.

– Det beror på förhållandena lokalt, men oftast är det även mer snålt elmässigt än ett traditionella kylsystem, säger Fredrik Rosenqvist.


En anläggning i drift

Det finns än så länge bara en Ectogridanläggning i drift – Medicon Village. Också den i Lund. Enligt Eon är kylbehovet 4 GWh och värmebehovet 10 GWh där, alltså ett totalt energibehov på 14 GWh. Genom att använda Ectogrid behövs ett externt inflöde av energi som inte är större än 3 GWh.

Enligt Fredrik Rosenqvist är det dock svårt att uttala sig generellt om hur mycket energisnålare Ectogrid är än andra energisystem då det i så hög utsträckning är beroende av vilka förutsättningar som finns i ett specifikt område när det kommer till industrier, typ av byggnader, klimat etc.

För att installera Ectogrid krävs en helt ny anläggning. Det går inte att använda ett befintligt fjärrvärmenät. Enligt Fredrik Rosenqvist är det därför troligen mest aktuellt för nybyggda områden.

Ectogrid är en svensk uppfinning. Eon tittar nu på att lansera det i flera andra länder.

Hämtat från naturen

Namnet ectogrid är inspirerat av, vad som inom ekologi kallas ektoterma eller växelvarma djur, som anpassar sin kroppstemperatur efter den omgivande miljön.

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270