Meny
  • Trapphus som levererats samma dag till projektet Senapsfabriken i Uppsala. Kvarteret Åsikten byggs mitt mellan två HMB Bygg-projekt och logistiken samordnas i Lossningskalendern. Foto: Martina Strand Nyhlin
    Foto: Martina Strand Nyhlin

Enkel lösning knäcker nöt

Enkel lösning knäcker nöt

NCC ville förbättra logistiken på sina arbetsplatser och budskapet från medarbetarna var tydligt: En digital lossningskalender ville de ha för att förenkla tillvaron. Nu finns en sådan tillgänglig för alla inom företaget och på bara några månader har 80 projekt börjat släppa penna och papper och jobba digitalt.

Intill järnvägen nära Uppsala station byggs Senapsfabriken, ett område på 454 små lägenheter som NCC utför på uppdrag av Magnolia bostad. Bygget är i stomskede och dagen efter kommer bli hektisk.

– Vi går in i nästa etapp i projektet och börjar gjuta, vilket innebär att vi stänger en infart. Vi får hit en mobilkran på område åtta och samtidigt blir det leverans av väggar, armering och glaspartier. Och så kommer Beijers med gips, säger Emil Strömberg, biträdande platschef på bygget.

Ute på arbetsplatsen pågår arbetet med de balkonger, bjälklag och elkablar som levererats idag. Tre stora vridna betongtrappor står mitt på det som ska bli innergården och väntar på att hamna på rätt plats. 

Emil Strömberg, biträdande platschef Senapsfabriken, och Sandra Lasson, expert på NCC.
Emil Strömberg, biträdande platschef Senapsfabriken, och Sandra Lasson, expert på NCC.
Foto: Martina Strand Nyhlin

Sandra Lasson besöker bygget för att höra hur det går med Lossningskalendern och på Senapsfabriken får hon positiva besked. Här har man verkligen implementerat funktionen ordentligt. Alla lossningsmomenten- både de som varit och de som planeras syns på en stor tv-skärm. Kalendern uppdateras av platschef och arbetsledare både från stationära datorer och mobila enheter. Information om vad som ska lastas av och var och till vem finns därmed tillgängligt för alla på bygget att ta del av och uppdateras regelbundet. Så här har man jobbat sedan i mars.

– Förr fanns mycket av planeringen i mitt eller någon av de andra i platsledningens huvud, nu kan alla ta del av den. Om jag inte uppdaterar kalendern är de på mig direkt, säger Emil Strömberg, som placerat tv-skärmen där lossningskalendern syns lättillgängligt – i fikarummet.

Axel Hellberg är arbetsledare på Senapsfabriken och tycker Lossningskalendern är till stor hjälp.

– Jag är ganska ny här och det här är ett bra sätt för mig att få överblick och ha framförhållning eftersom jag lätt kan gå in och ta del av vad som händer, säger han.

Leveranser till byggen har länge varit en fråga som skapat huvudbry på NCC.

–Leveranser kan vara väldigt oförutsägbara - man vet inte vad som ska komma och om och när. Det påverkar hela bygget och vi förlorar mycket pengar på tid som läggs på onödigt arbete med logistiken, säger Sandra Lasson.

NCC genomförde för några år sedan en förstudie och frågade medarbetarna vad de ville ha och fick då svaret att de ville ha en lossningskalender.

– Vi hade tänkt börja i en annan ände, men det kändes lättare att bara bryta ut lossningskalendern och utveckla den. Vissa jobbade redan på det sättet med en kalender i Outlook eller liknande, så vi bestämde oss för att ta fram en egen och sedan bygga på den med mer avancerade funktioner steg för steg i takt med behovet, säger Sandra Lasson.

Med interna användargrupper byggde man upp kalendern med målet att göra den så användarvänlig som möjligt så att den skulle kunna användas i alla projekt, med minimal introduktion. Via NCC:s interna Logistiknätverk nappade snabbt 29 pilotprojekt som ville komma igång. Från februari i år kör man skarpt i åttio olika projekt. Sandra Lasson introducerar snabbt kalendern online till alla platschefsgrupper i landet.

– Det har gått jättelätt, den är så användarvänlig att jag efter lanseringen knappt fått några frågor om hur det funkar, säger Sandra Lasson.

Men variationen mellan olika projekt är stor. I dag besöker Sandra också kvarteret Åsikten 2 i Uppsala, som byggs i samarbete med HSB.

Det har samma projektchef som Senapsfabriken men jobbar lite annorlunda. När det gäller projektets interna leveranser skriver man fortfarande mest med fysisk penna på whiteboard. Däremot har man stor nytta av att använda lossningskalendern för samordning med de två byggprojekt som HMB bygg bygger på båda sidor om NCC:s kvarter.

– De har tillgång till vår kalender, så vi kan samordna leveranser och veta när de bokat en zon till sitt projekt, säger arbetsledare Maja Håkansson, som är projektets mest hängivna Lossningskalenderanhängare.

Maja Håkansson och Sandra Lasson diskuterar Lossningskalenderns förbättringspotential.
Maja Håkansson och Sandra Lasson diskuterar Lossningskalenderns förbättringspotential.
Foto: Martina Strand Nyhlin

Maja som tillhör de yngsta på byggarbetsplatsen tycker Lossningskalendern fungerar bra, men hon har lite svårt att få med sig alla kollegor. Det märks vid fikarasten då en av medarbetarna uttalar att han aldrig vill att man ska göra sig av med whiteboarden, för att inget kan ersätta dess tydlighet.

Maja Håkansson argumenterar emot att en digitaliserad kalender ger helt andra möjligheter att spara information om projektet, och minskar risken att viktig information försvinner när någon suddar lite vidlyftigt på tavlan.

– Men många är inte så datorvana, som det nu är lägger jag in det andra skrivit manuellt i datorn, säger hon.

– Det här är helt normalt, säger Sandra Lasson. Vi har projekt där nästan alla tagit till sig den nya tekniken och projekt där man är helt i början av processen. Det är helt okej, men det är ju oundvikligen åt det digitala hållet branschen kommer gå på sikt, säger hon.

Medarbetarna på Åsikten kan inte helt släppa pennan och whiteboarden.
Medarbetarna på Åsikten kan inte helt släppa pennan och whiteboarden.
Foto: Martina Strand Nyhlin

NCC räknar nu med efterföljande utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera logistiken.

– En effekt man redan sett är att projekten gör mer effektiva APD-planer* och når ut med Logistikanvisningar till externa och interna projektmedlemmar på ett mycket smidigt sätt, säger Ulf Larsson, projektledare för Lossningskalendern.

Sandra Lasson vill nu att så många NCC-projekt som möjligt använder kalendern så den snabbare kan utvecklas vidare. NCC planerar att koppla på leveransplanering, order och mottagning till Lossningskalendern så att kommunikationen med leverantörer kan ske smidigt på ett sätt i enlighet med Beaststandarden.

– Möjligheterna till utveckling är väldigt stora, säger Sandra Lasson.

* APD = arbetsplatsdisposition.

Lossningskalendern – så funkar den
  • NCC Lossningskalender är ett enkelt stödverktyg för att samordna och kommunicera leveranstillfällen med alla projektdeltagare, för att säkerställa lossningszon och mottagningsresurser.
  • Underlättar planering, styrning och mottagning kring leveranstillfället med underentreprenörer och leverantörer. Resursförare kan bokas och aviseras via kalendern.
  • Innehåller aktuell APD-plan*, logistikanvisningar, köranvisningar och besöksanvisningar.
  • Har mobilt stöd via NCC’s Projektportalen mobil, även för alla externa projektdeltagare.
  • Kan även visas på TV-skärmar för att enklare gör det tillgängligt för alla projektdeltagare.

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674

"Nya roller inte en lösning i sig"

Stina Oja är van vid förändringsarbete.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/nya-roller-inte-en-losning-i-sig-26664