Meny

"E-utbildning rätt väg att gå"

"E-utbildning rätt väg att gå"

Tre huvudmål låg till grunden för Peabs grundutbildning i miljö som cirka 85 procent av de runt 5 000 medarbetarna inom affärsområdet Bygg har gått igenom: Minska koldioxidutsläppen, fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen och öka materialeffektiviteten.

– Jag är glad över hur positivt den här utbildningen har tagits emot. Miljöfrågor engagerar, säger Lotta Zachrisson, projektledare.

Peab Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och i denna certifiering ingår ständiga förbättringar av miljöarbetet och att personalen har rätt kompetens. Man bestämde sig därför för att komplettera företagets nya miljörutiner med ett helt paket av digitala miljöutbildningar för hela personalstyrkan för att höja den allmänna miljömedvetenheten och kunskapen om hur man kan påverka i sin roll.

– Vi bestämde oss på en gång för att en e-utbildning var rätt väg att gå om alla ska kunna uppnå och upprätthålla en grundkompetens i miljöfrågor, säger Lotta Zachrisson.

Viktigt var också att utbildningen skulle vara riktad till de olika yrkesgrupperna. Förutom grundutbildningen fanns det påbyggnadsdelar beroende på yrkesroll.


LÄS MER: Miljölyft ger bred effekt

På ett övergripande plan tog man upp grundläggande saker som hur tjänsteresor kan påverka, att man ska släcka efter sig och inte låta datorn stå i stand-byläge. I Yrkesarbetarnas utbildning fanns en klickbar byggarbetsplats med exempel på hur man kan jobba med kemikalier, sortering, rivning och så vidare. 

– En fråga som var speciell för yrkesarbetarna handlade om hur man hanterar en miljöolycka, så vi tog även fram en interaktiv övning om detta, säger Lotta Zachrisson.

Lotta Zachrisson är faktiskt förvånad över hur väl miljöutbildningarna tagits emot. Hon har fått tackmejl och spontana tillrop i trapphuset om miljöutbildningarna

– Det är inte alltid man får så mycket beröm, så jag tror engagemanget har varit stort. Den här kunskapen har saknats, man har behövt mer stöd och inriktning kring miljöfrågorna, säger hon.

På de arbetsplatsmöten som hållits i samband med miljölyftet har man också fått in en hel del miljöförbättringsförslag och goda exempel från medarbetarna.

– En del förslag kan visserligen vara av typen ”sortera bättre”, men många har varit av mer konkret karaktär. Vi har också fått in goda exempel på bra miljöarbete i flera projekt Vår plan är nu att analysera resultatet och kartlägga alla framgångsfaktorer säger hon.

Ett tips till andra företag som vill göra liknande satsningar som Miljölyftet som involverar all personal är att satsa mycket på kommunikation.

– Vi gjorde tidigt en kommunikationsplan och hade en kommunikatör knuten till projektet för att stötta oss i kommunikationen hela vägen, det tror jag var väldigt bra, säger Lotta Zachrisson.

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

WEBB-TV: Frostalidens Lycka nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/narodlade-trahus-med-utsikt-over-skovde-27156

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

En riktig pickup från Ssang Yong

Bättre och större än föregångaren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-riktig-pickup-fran-ssang-yong-27135

Från murare till undervisningsråd

Per Kringbergs väg från skoltrött till Skolverket.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-murare-till-undervisningsrad-27123

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

WEBB-TV: Apoteas logistikcenter först ut i Årets Bygge 2019
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klimatsmart-logistiklada-nytt-nav-pa-liten-ort-27127