Meny

"E-utbildning rätt väg att gå"

"E-utbildning rätt väg att gå"

Tre huvudmål låg till grunden för Peabs grundutbildning i miljö som cirka 85 procent av de runt 5 000 medarbetarna inom affärsområdet Bygg har gått igenom: Minska koldioxidutsläppen, fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen och öka materialeffektiviteten.

– Jag är glad över hur positivt den här utbildningen har tagits emot. Miljöfrågor engagerar, säger Lotta Zachrisson, projektledare.

Peab Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och i denna certifiering ingår ständiga förbättringar av miljöarbetet och att personalen har rätt kompetens. Man bestämde sig därför för att komplettera företagets nya miljörutiner med ett helt paket av digitala miljöutbildningar för hela personalstyrkan för att höja den allmänna miljömedvetenheten och kunskapen om hur man kan påverka i sin roll.

– Vi bestämde oss på en gång för att en e-utbildning var rätt väg att gå om alla ska kunna uppnå och upprätthålla en grundkompetens i miljöfrågor, säger Lotta Zachrisson.

Viktigt var också att utbildningen skulle vara riktad till de olika yrkesgrupperna. Förutom grundutbildningen fanns det påbyggnadsdelar beroende på yrkesroll.


LÄS MER: Miljölyft ger bred effekt

På ett övergripande plan tog man upp grundläggande saker som hur tjänsteresor kan påverka, att man ska släcka efter sig och inte låta datorn stå i stand-byläge. I Yrkesarbetarnas utbildning fanns en klickbar byggarbetsplats med exempel på hur man kan jobba med kemikalier, sortering, rivning och så vidare. 

– En fråga som var speciell för yrkesarbetarna handlade om hur man hanterar en miljöolycka, så vi tog även fram en interaktiv övning om detta, säger Lotta Zachrisson.

Lotta Zachrisson är faktiskt förvånad över hur väl miljöutbildningarna tagits emot. Hon har fått tackmejl och spontana tillrop i trapphuset om miljöutbildningarna

– Det är inte alltid man får så mycket beröm, så jag tror engagemanget har varit stort. Den här kunskapen har saknats, man har behövt mer stöd och inriktning kring miljöfrågorna, säger hon.

På de arbetsplatsmöten som hållits i samband med miljölyftet har man också fått in en hel del miljöförbättringsförslag och goda exempel från medarbetarna.

– En del förslag kan visserligen vara av typen ”sortera bättre”, men många har varit av mer konkret karaktär. Vi har också fått in goda exempel på bra miljöarbete i flera projekt Vår plan är nu att analysera resultatet och kartlägga alla framgångsfaktorer säger hon.

Ett tips till andra företag som vill göra liknande satsningar som Miljölyftet som involverar all personal är att satsa mycket på kommunikation.

– Vi gjorde tidigt en kommunikationsplan och hade en kommunikatör knuten till projektet för att stötta oss i kommunikationen hela vägen, det tror jag var väldigt bra, säger Lotta Zachrisson.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868