Meny

"E-utbildning rätt väg att gå"

"E-utbildning rätt väg att gå"

Tre huvudmål låg till grunden för Peabs grundutbildning i miljö som cirka 85 procent av de runt 5 000 medarbetarna inom affärsområdet Bygg har gått igenom: Minska koldioxidutsläppen, fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen och öka materialeffektiviteten.

– Jag är glad över hur positivt den här utbildningen har tagits emot. Miljöfrågor engagerar, säger Lotta Zachrisson, projektledare.

Peab Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och i denna certifiering ingår ständiga förbättringar av miljöarbetet och att personalen har rätt kompetens. Man bestämde sig därför för att komplettera företagets nya miljörutiner med ett helt paket av digitala miljöutbildningar för hela personalstyrkan för att höja den allmänna miljömedvetenheten och kunskapen om hur man kan påverka i sin roll.

– Vi bestämde oss på en gång för att en e-utbildning var rätt väg att gå om alla ska kunna uppnå och upprätthålla en grundkompetens i miljöfrågor, säger Lotta Zachrisson.

Viktigt var också att utbildningen skulle vara riktad till de olika yrkesgrupperna. Förutom grundutbildningen fanns det påbyggnadsdelar beroende på yrkesroll.


LÄS MER: Miljölyft ger bred effekt

På ett övergripande plan tog man upp grundläggande saker som hur tjänsteresor kan påverka, att man ska släcka efter sig och inte låta datorn stå i stand-byläge. I Yrkesarbetarnas utbildning fanns en klickbar byggarbetsplats med exempel på hur man kan jobba med kemikalier, sortering, rivning och så vidare. 

– En fråga som var speciell för yrkesarbetarna handlade om hur man hanterar en miljöolycka, så vi tog även fram en interaktiv övning om detta, säger Lotta Zachrisson.

Lotta Zachrisson är faktiskt förvånad över hur väl miljöutbildningarna tagits emot. Hon har fått tackmejl och spontana tillrop i trapphuset om miljöutbildningarna

– Det är inte alltid man får så mycket beröm, så jag tror engagemanget har varit stort. Den här kunskapen har saknats, man har behövt mer stöd och inriktning kring miljöfrågorna, säger hon.

På de arbetsplatsmöten som hållits i samband med miljölyftet har man också fått in en hel del miljöförbättringsförslag och goda exempel från medarbetarna.

– En del förslag kan visserligen vara av typen ”sortera bättre”, men många har varit av mer konkret karaktär. Vi har också fått in goda exempel på bra miljöarbete i flera projekt Vår plan är nu att analysera resultatet och kartlägga alla framgångsfaktorer säger hon.

Ett tips till andra företag som vill göra liknande satsningar som Miljölyftet som involverar all personal är att satsa mycket på kommunikation.

– Vi gjorde tidigt en kommunikationsplan och hade en kommunikatör knuten till projektet för att stötta oss i kommunikationen hela vägen, det tror jag var väldigt bra, säger Lotta Zachrisson.

"Jag vill förändra världen till det bättre"

Petter Bengtsson har avancerat snabbt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-forandra-varlden-till-det-battre-26665

"Man behöver inte styra i hemlighet"

Tydlighet och lyhördhet kännetecknar Martin Thörnblad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/man-behover-inte-styra-i-hemlighet-26667

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har utvecklats som ledare sen förra nomineringen till Guldhuset.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/viktigt-att-vara-narvarande-26663

"Nya roller inte en lösning i sig"

Stina Oja är van vid förändringsarbete.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/nya-roller-inte-en-losning-i-sig-26664

ESS ger energi till Lund med smart fjärrsystem

Forskningsanläggningens överskottsvärme ger staden energi.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ess-ger-energi-till-lund-med-smart-fjarrsystem-26626

Kristina Gabrielii har valt att vandra sina egna vägar

Från storbolag till egen firma.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/kristina-gabrielii-har-valt-att-vandra-sina-egna-vagar-26618

Här driver branschen sina egna gymnasier

Maskinentreprenörerna har startat åtta utbildningar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-driver-branschen-sina-egna-gymnasier-26610

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Därför blev ME gymnasieägare

Branschen skriker efter arbetskraft.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/darfor-blev-me-gymnasieagare-26611

”Staten måste säkra kvalitén när branscher tar över”

Lars Tullstedt hoppas fler branscher tar ansvar för utbildingen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/staten-maste-sakra-kvaliten-nar-branscher-tar-over-26612

Plasten står i centrum

Nordbygg väljer att lyfta ett vanligtvis osynligt byggmaterial.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/plasten-star-i-centrum-26579