Meny

"E-utbildning rätt väg att gå"

"E-utbildning rätt väg att gå"

Tre huvudmål låg till grunden för Peabs grundutbildning i miljö som cirka 85 procent av de runt 5 000 medarbetarna inom affärsområdet Bygg har gått igenom: Minska koldioxidutsläppen, fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen och öka materialeffektiviteten.

– Jag är glad över hur positivt den här utbildningen har tagits emot. Miljöfrågor engagerar, säger Lotta Zachrisson, projektledare.

Peab Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och i denna certifiering ingår ständiga förbättringar av miljöarbetet och att personalen har rätt kompetens. Man bestämde sig därför för att komplettera företagets nya miljörutiner med ett helt paket av digitala miljöutbildningar för hela personalstyrkan för att höja den allmänna miljömedvetenheten och kunskapen om hur man kan påverka i sin roll.

– Vi bestämde oss på en gång för att en e-utbildning var rätt väg att gå om alla ska kunna uppnå och upprätthålla en grundkompetens i miljöfrågor, säger Lotta Zachrisson.

Viktigt var också att utbildningen skulle vara riktad till de olika yrkesgrupperna. Förutom grundutbildningen fanns det påbyggnadsdelar beroende på yrkesroll.


LÄS MER: Miljölyft ger bred effekt

På ett övergripande plan tog man upp grundläggande saker som hur tjänsteresor kan påverka, att man ska släcka efter sig och inte låta datorn stå i stand-byläge. I Yrkesarbetarnas utbildning fanns en klickbar byggarbetsplats med exempel på hur man kan jobba med kemikalier, sortering, rivning och så vidare. 

– En fråga som var speciell för yrkesarbetarna handlade om hur man hanterar en miljöolycka, så vi tog även fram en interaktiv övning om detta, säger Lotta Zachrisson.

Lotta Zachrisson är faktiskt förvånad över hur väl miljöutbildningarna tagits emot. Hon har fått tackmejl och spontana tillrop i trapphuset om miljöutbildningarna

– Det är inte alltid man får så mycket beröm, så jag tror engagemanget har varit stort. Den här kunskapen har saknats, man har behövt mer stöd och inriktning kring miljöfrågorna, säger hon.

På de arbetsplatsmöten som hållits i samband med miljölyftet har man också fått in en hel del miljöförbättringsförslag och goda exempel från medarbetarna.

– En del förslag kan visserligen vara av typen ”sortera bättre”, men många har varit av mer konkret karaktär. Vi har också fått in goda exempel på bra miljöarbete i flera projekt Vår plan är nu att analysera resultatet och kartlägga alla framgångsfaktorer säger hon.

Ett tips till andra företag som vill göra liknande satsningar som Miljölyftet som involverar all personal är att satsa mycket på kommunikation.

– Vi gjorde tidigt en kommunikationsplan och hade en kommunikatör knuten till projektet för att stötta oss i kommunikationen hela vägen, det tror jag var väldigt bra, säger Lotta Zachrisson.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440