Meny

Dubbelspår hela vägen från Gävle till Uppsala

Dubbelspår hela vägen från Gävle till Uppsala

Sedan den 15 juni 2016 går tågen dubbelt upp även på Ostkustbanans sträcka Skutskär–Furuvik. Fem entreprenörer har samsats om en sträcka på 5 kilometer och arbetet har bokstavligt gått som på räls. Projektet blev till och med billigare än vad byggherren från början hade räknat med. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2017.

Ett tunt snötäcke täcker det Norduppländska landskap där järnvägen drar fram på väg mot Furuvik i Gästrikland. Den sista flaskhalsen på Ostkustbanan mellan Gamla Uppsala och Gävle är ett minne blott. Sedan den 15 juni 2016 rullar tågen på två spår även på sträckan mellan Skutskär och Furuvik. Utbyggnaden av dubbelspår på den 5 kilometer långa sträckan är en del i en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten på hela Ostkustbanan.

Det nya dubbelspåret har en helt ny dragning och är ett nytt inslag i landskapet. Mest påtagligt är det kanske vid Harnäsviken, där en 200 meter lång bro har byggts över sjön Trösken, vid väg 76 i Furuvik och vid bostadsområdena Medora, Stenvreten och Lindsäng.

Efter en nära tio år lång utredningsperiod, där konsekvenser av olika alternativ för utbyggnaden studerats och jämförts, kunde projektet starta fysiskt år 2013. Järnvägsutredningen hade fastnat vid alternativet att dra om järnvägssträckan helt och inte bara uppgradera den gamla sträckan till dubbelspår.

Vid byggandet av det nya dubbelspåret har fem entreprenörer varit involverade: NCC har ansvar för markarbeten i Etapp 1 genom Uppland, Veidekke ansvarar för markarbeten och broar i etapp 2 i Gästrikland, marketapp 3 som innehåller broar i Uppland har Peab ansvarat för liksom etapp 4 som består av en gång och cykelport – och Infra Nord har ansvarat för BEST-arbeten. Byggherren Trafikverket har hållit i trådarna.

Ostkustbanan har fått ökad kapacitet efter utbyggnaden till dubbelspår.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Projektet har haft sina utmaningar.

– Ja, det har varit lite olika utmaningar i olika skeden, berättar Krister Johansson, Trafikverkets projektledare.

I det tidiga skedet när järnvägsplanen skulle tas fram var utmaningen att få till en sträckning som klarade kraven på buller och se till att trafiken kunde hålla en viss hastighet.

– Det var knepigt att få till en sträckning som var byggbar och många boende i de bostadsområden som berörs var oroliga för buller, säger Krister Johansson.

Men med hjälp av Tyréns som har gjort järnvägsplan och bygghandling lyckades man komma vidare i projektet. Trafikverket handlade upp entreprenörer.

– Vi fick bra anbud, säger Krister Johansson.

Så bra faktiskt att Trafikverkets budget för projektet kunde skrivas ner från 720 miljoner kronor till 630 miljoner kronor.

– Det har definitivt inte kostat mer än vi hade tänkt från början. Det har rullat på bra, säger Krister Johansson.

Matz Persson, platschef Peab, Göran Ivarsson, entreprenad-ingenjör på Veidekke, Krister Johansson, projektledare Trafikverket och Ulf Högberg, projektchef på NCC, har alla sin del i utbyggnaden av dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik.
Foto: Nomi Melin Lundgren

I byggskedet fanns så klart andra utmaningar. För NCC som har haft den första mark-entreprenaden, en ren utförarentreprenad, var det inte några större konstigheter.

– För oss var det viktigaste främst att hålla tiderna så att det var klart när nästa entreprenör skulle fram och att se till att vi fick schaktmassorna på rätt ställe, berättar Ulf Högberg, projektchef på NCC.

Men för Veidekke, som haft en utförarandeentreprenad med konstruktionsansvar för projektering av broar, där Centerlöf och Holmberg i Malmö har varit konstruktör, visade sig entreprenaden vara lite knepigare än man tänkt. I uppdraget ingick bland annat att bygga den 200 meter långa bron över sjön Trösken.

Vid grundläggningen stötte man på problem.

– Vi skulle göra en spontlåda, men det var inte så enkelt som vi hoppats. Det var mycket sten på botten och krävdes speciella metoder för att få bort den hårda moränen. Först fick vi inte ner sponten ordentligt. Tillslut fick det bli en trälåda, berättar Göran Ivarsson, entreprenadingenjör på Veidekke.

Arbetet var också under tidspress.

– Vi var tvungna att vara klara i tid för att Infranord skulle släppa på sitt rälståg. Det var i princip i sista minuten vi var klara med det, säger Göran Ivarsson.

Utbyggnaden innefattar även flera broar och en gång- och cykelport.
Foto: Nomi Melin Lundgren

När Peab drog igång med två av broarna i etapp 3 kom den riktiga överraskningen.

– Det visade sig att det fanns en sprickzon i berget som vi inte hade upptäckt tidigare. När vi borrade ner fundamenten började vatten sippra in. Det gick inte att gjuta. Vi fick ta fram en plan B och göra undervattensgjutningar till en viss nivå, berättar Matz Persson.

Undervattensbetong har teoretiskt inte samma hållfasthet som annan betong. Byggarna blev tvungna att räkna om och göra ett fullskaleprov vid sidan av.

– Det var nödvändigt för att få metoden godkänd, säger Matz Persson, platschef på Peab.

De koncentrerade sig på att borra stålrörspålar vid sidan av järnvägsspåret och satte form runt ikring och fyllde upp bankroppen så att massorna inte kunde röra sig.

– Vi fick gjuta ett åt gången på nätterna. Det gäller att alltid ha en plan B, säger Matz Persson.

Just värdet av planering och att ha reservplaner har visat sig nödvändigt i arbetet med dubbelspåret. Under projektet har det inträffat en rad oförutsägbara saker som har fått lösas, till exempel att Vattenfall plötsligt bröt strömmen, att en maskin i fabriken som levererade betong gick sönder precis när gjutning pågick och att asfaltbilarna fastnade i bilkö.

– Man tänker att man har planerat allt in i minsta detalj. Men så händer det saker som är bortom ens kontroll. Det är inte bara här det ska fungera, säger Matz Persson.

Med dubbla spår kan 98 persontåg och 16 godståg per dygn passera Skutskär.
Foto: Nomi Melin Lundgren

I ett projekt med flera olika aktörer har samverkan varit viktig.

– Vi har haft samordningsmöten där vi har träffats alla entreprenörer kontinuerligt. Allt handlar om tider och planering. Har man en plan B så löser man det mesta. Till exempel när vi upptäckte att berget var så dåligt. Då fick vi lägga om i perioder. Det måste ju vara klart när nästa entreprenör kommer, säger Matz Persson.

Järnvägsträckan mellan Skutskär och Furuvik är cirka 5 kilometer lång. Det är cirka 18 procent kortare än järnvägens gamla sträckning mellan orterna. På sträckan finns totalt 14 så kallade växlar. Tidspress präglar ofta järnvägvägsprojekt, även detta. Det stora tågstoppet när Infranord skulle gå från de gamla inkopplingarna till de nya startade på en torsdag mitt på dagen och skulle vara klart tisdagen veckan efter.

– Då jobbade vi dygnet runt, men vi hade förberett det i sex månader. Ett par timmar innan vi skulle släppa på började tågen gå från Stockholm och norrifrån. I järnvägsmiljö bestäms det exakt när man ska starta två år innan, och man kan inte ta bort det gamla innan det nya är på plats, säger Krister Johansson, projektledare på Trafikverket.

98 persontåg per dygn kan trafikera sträckan.
Foto: Nomi Melin Lundgren

En av de saker som byggarna och byggherren för dubbelspåret är mest nöjda med är att man knappt har haft några arbetsskador eller olyckor under de tre år som byggnationerna har pågått.

– Med tanke på antalet arbetstimmar är vi lyckligt lottade som inte har haft några allvarliga olyckor, trots att det har varit stressigt i perioder. Det har nästan inte varit någonting, någon skärolycka och kanske ett ryggskott, men inga olyckor som har rapporterats i vårt system, säger Krister Johansson.

Arbetsmiljön har haft högsta prioritet rakt igenom projektet och varit första punkt på entreprenörernas möten.

– Vi har varit väldigt noga med att hålla arbetstider och har haft arbetstidskontroller där vi har kontrollerat vilka som jobbar vissa skift. Skatte-verkets personalliggare har också hjälpt till att hålla koll på vilka som jobbar. Det tror jag också har haft betydelse för att det inte har blivit några olyckor, säger Krister Johansson.

Vid de stora arbetstopparna, till exempel vid det stora tågstoppet i sluttampen av projektet, var det uppemot 250 personer som jobbade på projektet.

Den nya dragningen av järnvägen går mellan väg 76 och Furuviksparken.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Miljömässigt innebär nydragningen av dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik minskade utsläpp av koldioxid när flera gods- och persontransporter kan gå via järnvägen. Enligt beräkningarna ska cirka 98 persontåg och 16 godståg kunna trafikera sträckan per dygn.

Projektet har även strävat efter en så miljövänlig produktion som möjligt.

– Vi har haft krav på att entreprenörerna ska välja koldioxidvänliga material. Till exempel har vi minskat andelen stål i stolparna för bullerskyddet, säger Krister Johansson.

Totalt handlar det om cirka 1 000 stora stolpar och lika många små.

– I varje stolpe har vi sparat 100 kilo stål. Det har även minskat antalet transporter och inneburit en bättre arbetsmiljö eftersom stolparna är lättare, säger Krister Johansson.

Sedan den 15 juni rullar så tågen på rälsens nya sträckning genom landskapet. Återstår gör bara en del säsongsberoende arbeten som målning av plank till exempel. När projektet summeras är de inblandade överens.

– Det är vikten av samordning. Att man träffas och pratar med varandra. Vi har ju alla samma mål, säger Matz Persson.

Dubbelspår Skutskär–Furuvik i korthet

Byggherre: Trafikverket.

Järnvägsplan och bygghandling: Tyréns.

Geoteknik: Tyréns/Trafikverket.

Byggentreprenörer: NCC (mark, etapp 1), Veidekke (mark och broar, etapp 2), Peab (broar etapp 3 och gång- och cykelport etapp 4) samt Infra Nord (etapp 5, BEST-arbeten).

Projektering broar, etapp 2: Cederlöf & Holmberg i Malmö.

Projektering broar, etapp 3: Inhouse Tech i Göteborg.

Byggtid: 3 år.

Byggkostnad: 630 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

 

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227