Meny

Dubbel kapacitet med lean i fabriken

Dubbel kapacitet med lean i fabriken

I Moeleven Byggmoduls fabrik i Värmlandsbro har kapaciteten fördubblats och mantiden sänkts med 25 procent sedan fabriken byggdes om enligt den leanprocess som företaget utarbetat. Nu planeras för ytterligare steg för att öka kapaciteten ytterligare.

För två år sedan började Moelven Byggmodul i Värmlandsbro att jobba enligt lean. Företagets ambition vara bli effektivare.

– Men sedan dessa har också marknaden vänt och nu är vårt mål också att få högre kapacitet, berättar Lars Hartman, som har varit projektledare och drivande bakom Moelvens leanarbete.

Dålig överblick

När han, som har en bakgrund som utvecklingsansvarig på Volvo Bussar, kom till Moelven byggmoduler fanns det flera flaskhalsar i produktionen. Bland annat gick produktionslinan i vinkel så att det var tidskrävande och besvärligt för personalen att förflytta modulerna så att personalen hellre valde att flytta verktyg och material dit modulen stod än att flytta på modulen, vilket medförde dålig taktning och svårighet att veta hur produktionen låg till jämfört med produktionsplanen.

Verktyg och material hade ingen given plats utan ställdes där det fanns en ledig plats. Detta gav en dålig överblick och dålig koll på lagersaldot med materialbrister och spill till följd.

– Vi hade en ojämn kvalitet på modulerna och problem med finishen på produkterna vilket vi fick kritik för, säger Lars Hartman.

Han tog initiativ

Lars Hartman tog initiativ till att företaget skulle börja jobba mer leaninspirerat efter en modell de valde att kalla ”Smart produktion”. Målet med satsningen var att höja volymen med 25 procent och sänka antalet förbrukade timmar i produktionen med 30 procent.

De började med att samla in data och göra tidsstudier. Olika projektgrupper sattes ihop för att diskutera fram en plan för hur man kunde förbättra processen. Genom diskussionerna i de tvärfunktionella grupperna kom man fram till flera oväntade förbättringar.

Tillsammans gjorde de en kalkyl för vad det skulle kosta att bygga om fabriken enligt den planen och äskade pengar av styrelsen för att få genomföra den.

– Det roligaste är att det har blivit så bra stämning i fabriken. Operatörerna har själva fått vara med och påverka. Och även om de inte alltid har fått sin vilja igenom så har de förståelse för varför vi valde att göra på ett annat sätt, säger Lars Hartman.

På så sätt har det varit väldigt lätt att driva förändringsarbetet, enligt Lars Hartman.

– Vi har också korrigerat vår plan längs vägen när vi har upptäckt hur vi kan göra något ännu bättre, säger han.

Fabriken byggdes om

Förslaget fick bifall och 2015 byggdes fabriken om. Varje yrkesgrupp längs monteringslinan har fått egna stationer där verktyg och material har sina bestämda platser och varje yrkesgrupp ansvarar för att det är ordning och reda på respektive arbetsställe.

– Detta har också minskat antalet konflikter på arbetsplatsen när varje yrkesgrupp har ansvar för sitt och känner ansvar för det, säger Lars Hartman.

Förändringen har visat sig vara framgångsrik. Sedan ombyggnationen har företaget sänkt antalet mantimmar med 25 procent samtidigt som man har fördubblat den producerade volymen.

Har gett blodad tand

Den ökade kapaciteten och leveranssäkerheten har också förbättrat företagets kundrelationer.

– Kunden är ju i läget att de skriker efter fler moduler och nu får de ju det också, så på så sätt har vi stärkt relationen till kunden. De uppskattar också att det är ordning och reda i fabriken när de kommer på besök, men framför allt så får det de vill ha och kan i sin tur leverera, säger Lars Hartman.

Arbetet med ”Smart produktion” har gett fabriken blodad tand. Nu ska de bygga om igen.

– Den här gången ska vi gå mer mot automation. Det är det här första steget i vår förändringsprocess som ligger till grund för detta och som gör att styrelsen tror på oss. Om vårt förslag går igenom i koncernledningen kommer vi att anställa fler och utöka ännu mer, säger Lars Hartman.

Moelven Byggmodul i Värmlandsbro i korthet
  • Moelven Byggmodul är en del av Moelvenkoncernen, en skandinavisk leverantör av träbaserade byggvaror.
  • Koncernen arbetar för att utveckla industriellt byggande i trä.
  • Koncernen har fyra produktionsenheter och mer än 50 års erfarenhet från industriell produktion av moduler.
Årets Leanbyggare i korthet
  • Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.
  • Årets Leanbyggare 2016 är utmärkelsens sjätte prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör och Veidekke
  • Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2016.

 

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har utvecklats som ledare sen förra nomineringen till Guldhuset.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/viktigt-att-vara-narvarande-26663