Meny

De testar egen modell för markanvisning

De testar egen modell för markanvisning

I bygget av nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping testar man en helt ny modell för att fördela marken mellan byggherrarna. Efter att ha jobbat i byggsamverkan med kommunen ska de nu själva bestämma vem som ska bygga var.

– I bästa fall har vår dialog varit så bra att det i slutändan faller sig naturligt och alla får de tomter de vill, säger Peter Karlström från Heimstaden.

Det slumrande gamla gasverksområdet i hamnen i Norrköping får ibland besök av en grupp med åtta byggherrar. Sedan ett år tillbaka arbetar gruppen med kommunen för att ta fram nya stadsdelen ”Inre hamnen” som kommer att ge gasverksområdet och hela gamla hamnen en nystart när det börjar utvecklas tidigast 2017. Den här dagen är Heimstaden och HSB på plats tillsammans med kommunen.

– Vi brukar ofta ha våra byggmöten här, säger Peter Karlström och visar mot en utemöbel i plast intill grönskan.

Värdeord ersätter krav

I många kommuner i Sverige experimenteras just nu med olika modeller för hur kommuner och byggherrar samverkar. Vissa experimenterar med att ta in byggherrarna extra sent i detaljplaneprocessen för att gynna små byggherrar, men i Norrköping har man gjort annorlunda. Där har man knutit dem till sig extra tidigt och när man bjöd in till tilldelning avvände man en metod med värdeord i urvalsprocessen.

– I stället för att kommunen listar en massa krav på att ”det här och det här ska ni göra” så satte vi fyra värdeord och de fick beskriva hur de skulle bidra i projektet med tidigare referenser, säger Norrköpings kommuns projektledare Fredrik Wallin.

Utifrån 26 intresserade byggherrar var det åtta som fick projekttilldelning som under sista året tagit fram ett planförslag.

Nytt arbetssätt

– Det är helt nytt för oss att jobba i projekt så här och det är väldigt lärorikt. Vi är mitt i strukturplaneringen som börjar ta form och kommer skicka ut ett förslag på samråd i sommar, säger Peter Karlström.

– Samarbetsformen är klockren. Att jobba med kommunen har gått bra och de har varit öppna lyssnare. Ibland upplever jag att detaljplanerna som serveras av kommunen är väldigt styrda och som vi får förhålla oss till vare sig det är bra eller dåligt. Här har vi mer fått ramarna men de har förändrats under tiden - och det är ett tecken på att de har lyssnat, säger Per Nordin från HSB.

Som många andra hamnkommuner har Norrköpings kommun bestämt att flytta hamnen längre ut för att frigöra attraktiv mark nära stan. Beslutet om att Ostlänken ska byggas har gett projektet en knuff eftersom det inneburit att Inre hamnen kommer i ett väldigt bra läge infrastrukturmässigt.

Ett omfattande saneringsarbete väntar det gamla gasverksområdet, sannolikt det största i Sverige. Efter det hoppas man skapa en ny stadsdel med hus som hänger över vattnet och modern arkitektur, men med hamnkaraktär i trä, sten, tegel och med kranar och stolpar från hamnen bevarade. Gruppen har bland annat varit i Hamburg och inspirerats av sjönära bostadsområden där.

Inre hamnen för en lite slumrande tillvaro i väntan på ombyggnad.
Foto: Johanna Norin

En gång- och cykelbro kommer byggas över Motala ström och knyta ihop östra hamnpromenaden som nu slutar i ingenting, med Norra promenaden på andra sidan vattnet.

Men trots att byggherrarna engagerat sig i planerna för området vet de ännu inte var de ska bygga. De vet bara hur mycket de kommer bygga och vad marken kommer kosta i snitt. Nu är det upp till dem att fördela marken, som kommer att gå upp eller ner i pris lite beroende på läge.

– Jag och mina kollegor tror på marknadens kunskap här. Det finns inget som säger att kommunen kan göra fördelningen bättre, vi kan ju bara gissa vad som är bäst, säger Fredrik Wallin från Norrköpings kommun.

Fredrik Wallin från Norrköping tycker att marknaden antagligen är bättre på att sätta pris på marken än vad kommunen är.
Foto: Johanna Norin

Markfördelningen mellan byggherrarna görs genom samtal och åter samtal.

– Vi har setts minst en gång i månaden och diskuterat. Vi är mitt i att fundera på hur marken ska prissättas och vem som bör bygga var. Det blir allt högre i tak och vi känner att den enda vägen att gå är att få upp saker och svårigheter på borden. Dessutom måste vi ju bestämma oss, annars bestämmer kommunen åt oss, säger Peter Karlström.

Eftersom byggherregruppen är blandad med små och stora företag och hyres- och bostadsrättsbyggare blandat tror byggherrarna att de kommer ha ganska olika preferenser för tomtval och att detta kommer hjälpa till att lösa fördelningsfrågan.

– Per och jag har ju till exempel lite olika ingångar. Han ska bygga något som ska säljas tidigt – jag ska producera något som ska hyras ut under lång tid, säger Peter Karlström.

Peter Karlström från Hemstaden och Per Nordin från HSB ingår i byggherregruppen tillsammans med sex andra företag.
Foto: Johanna Norin

Fördelarna med att arbeta med ett område där man inte vet exakt vad och var man ska bygga är att alla byggherrarna varit med och tagit ett helhetsperspektiv på bygget. Det märks att Peter Karlström och Per Nordin är engagerade när de berättar om parkområdet och kanalen som ska byggas fram till Johannisborgs slottsruin och alléerna som ska bindas samman.

– Jag tror det är en nyckel till framgång att vi inte ringat in tidigt var vi ska bygga utan haft paraplyperspektivet hela tiden och engagerat oss i hela området. Ingen tror ju egentligen att ett enstaka projekt kan sälja ett område, där det inte är något nu, säger Per Nordin.

Slipper stuprör

Att man haft en specifik person på kommunen att samarbeta med har också varit positivt, tycker byggherrarna.

– Det blir väldigt tydligt med Fredrik som kontakt - vi slipper springa ”i stuprör” på kommunen, säger Peter Karlström.

– Nej det blir jag som får springa i stuprör i stället, skojar Fredrik Wallin.

Skämt åsido, för kommunerna är en av fördelarna med att ha åtta byggherrar som jobbar med och lobbar för bygget att man får ytterligare åtta intressenter som sprider information om projektet.

– Vi måste visa att vi är bra i Norrköping och projektet blir så mycket starkare om man har många som vänder sig utåt och berättar om detta. Det hade vi aldrig kunnat göra själva. För att stan ska växa är det viktigt att göra jobbet bra och den här metoden ger bra samverkan och resultat, säger Fredrik Wallin.

De åtta byggherrarna
Följande åtta byggherrar samverkar kring den nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping:
  • Hauschild + Siegel
  • Heimstaden
  • HSB
  • Hyresbostäder
  • Mannersons fastighets 
  • Riksbyggen
  • Skanska
  • Slättö

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226