Meny
  • Jan Pettersson visar modulbygget i Västberga. Modulerna har en sida som bara består av fönster och alla fönster är riktade mot innergården. Fasaden mot gården får ett karaktäristiskt utseende eftersom fönstren är kraftigt markerade.
    Foto: Martina Strand Nyhlin

De förkortar byggtiden till en tredjedel

De förkortar byggtiden till en tredjedel

Genom att bygga färdiga flexibla modullägenheter i fabrik förkortar företaget Junior Living byggtiden på sina husprojekt till en tredjedel. När hyresgästerna snart flyttar in deras senaste hus i Västberga är denna nisch hetare än någonsin.

– Vi får förfrågningar om nya projekt varje vecka, säger Jan Pettersson, en av grundarna till företaget.

Byggprojektet i industriområdet i Västberga börjar närma sig slutet, och ett antal varselklädda arbetare lägger en sista hand på konstruktionen. En efter en, våning för våning, har Strängbetong monterat modulerna i det ”vinställ” av betong som de byggt på platsen. Nu pågår allt från plåtslageri och blästring till fönstertvätt, men personalstyrkan är inte så stor, bara tjugo personer är på plats.

– Det är en av fördelarna med att bygga som vi gör, vi har aldrig varit fler än trettio på arbetsplatsen samtidigt här. Men då är vi ju också 40 personer i vår byggfabrik, säger Jan Pettersson.

Modulerna kan bytas ut

Det är upprepningen som gör att Junior Living kan korta byggtiden. Modulerna byggs som bilar i en bilfabrik i Kungsör, bara 15 mil bort. Väggarna är sandwichväggar i plåt och isolering och golvbjälklagen är av trä. Modulväggarna är isolerade, men när de monteras ihop blir det en luftspalt mellan dem som värmer extra. Lägenheternas kök, badrum och förvaringslösningar byggs också i fabriken och varje lägenhet har egen ventilation och el och kan i princip bara pluggas in när den levereras till bygget.

– Vi bygger två sådana här per dag i fabriken, säger Jan Pettersson.

En finess är att enskilda modulerna kan bytas ut. Vid en brand kan man till exempel dra ut en modul och hindra branden från att sprida sig. Och så har man förstås den viktigaste aspekten – att hela byggprojektet kan flyttas till en helt annan plats, vilket kommer att behövas eftersom man bara har tillfälligt bygglov på platsen. Svenska bostäder kommer hyra ut dessa bostäder till unga vuxna på tidsbegränsade kontrakt.

Bygger även treor

Junior Living har kontrakt på ytterligare ett tusental liknande lägenheter i Mälardalen. Från att från början mest ha haft unga som vill flytta hemifrån i tankarna bygger de nu för alla som kan tänka sig vara intresserade av mindre lägenheter. I kommande projekt har de även treor i modulform med i bygglovshandlingarna. I framtiden vill de också erbjuda kommuner en lösning där de köper in moduler som de kan placera som tillfälliga bostäder varhelst de har plats, för att senare foga samman till permanenta bostäder när detaljplaner är klara.

– Vi har flera kommuner som är intresserade av detta, säger Jan Pettersson.

Men på grund av högkonjunkturen har man inte möjlighet att anställa nog med folk för att bygga allt som efterfrågas. Företaget fick emellertid sitt patent godkänt före jul och ser gärna samarbeten med andra företag som är intresserade av att bygga med deras system.

– Vi ser att många är här och smyger och fotar i buskarna för att se hur vi gör. De kan ringa oss i stället så visar vi gärna upp vårt byggsystem, säger Jan Pettersson och skrattar.

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370