Meny

Citybanan ser ljuset i tunneln

Citybanan ser ljuset i tunneln

Citybanan börjar närma sig vägs ände. Om mindre än ett år, vid årsskiftet 2016/2017 ska Trafikverket lämna över ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige på senare tid – Citybanan i Stockholm.

I sju år har Mariagårdstäppan vid Södra station i Stockholm varit en byggarbetsplats. Nu är det inte mycket kvar av arbetet med den 330 meter långa del av Citybanan som går under kvarteret. I maj ska allt arbete på den stora entreprenaden vara klar. Byggindustrin fick följa med och ta en titt i den färdiga tunneln.

Än så länge håller Citybananprojektet både tidplan och budget, enligt Jenny Ryderstedt, kommunikatör på projektet.

Alla tunnelentreprenader på Citybanan är klara. Nu återstår återställnings- och installationsarbeten. Här, parallellt med den gamla stambanan under Fatbursområdet på Södermalm, ska pendeltågs-trafiken gå från och med sommaren 2017.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Den del av tunneln som går under Mariagårdstäppan har tagit sju år att bygga.

– Det är inte många centimeter per dag, säger Kjell Lindersson, byggledare för betongarbetena i spårtunneln och för det så kallade ventilations-huset i Mariagårdstäppan.

Kjell Lindersson, byggledare för betongarbetena i spårtunneln och för det så kallade ventilationshuset i Fatbursområdet, visar hur Citybanan sträcker sig längs den gamla stambanan under Mariagårdstäppan.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Att arbetet vid Fatbursparken har tagit så lång tid beror bland annat på läget. Det är en av de trixigaste passagerna på projektet.

– Det är husen som ställt till det för oss, säger Kjell Lindersson.

Spåren får maximalt ha en lutning på 3 procent. Det gör att tunneln inte kan falla så brant vilket gör att de i princip snuddar alla källar-våningar i de intilliggande fastigheterna i det här området.

Ett av husen, den kulturminnesmärkta byggnaden Kung Oscar I:s minne, var extra knivig att bevara. För att kunna behålla byggnaden i sitt ursprungliga skick fick man använda sig av en så kallad topdown-teknik vid bygget av tunneln. Det cirka 12 000 ton tunga huset fick ställas på pålar och så grävde man sig ner för att sedan först gjuta tunneltaket och därefter tunnelns väggar och golv. Bottenplattan är 1,5 meter tjock. Övriga byggnader i området har grundförstärkts.

Mikael Eriksson, byggledare och BAS-U på projektet är van att jobba nära den pågående tågtrafiken.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Nere i tunneln, som ligger precis intill den gamla stambanan, susar tågen förbi alldeles intill arbetsområdet.

– Jag är inte rädd, men jag har respekt, säger Mikael Eriksson, byggledare och BAS-U på projektet.

Han har jobbat med tunnelarbeten i 10 års tid och är van vid att jobba nära spåren.

Citybanan har haft fem dödsolyckor.

Nu råder ett hårt fokus på säkerhetsfrågorna.

– Vårt mål nu är att inte ha en enda allvarlig olycka till. Alla ska komma hem hela och rena. Det är vårt mantra, säger Mikael Eriksson, som är en av fyra arbetsmiljöhandläggare på projektet.

Citybanans tunnlar är redan klara. Det går att gå hela den 6 kilometer långa sträckan från Tomteboda till Södra station. Till sommaren 2017 ska nya två spår löpa genom Citybanan och två nya stationer har byggts, i Stockholm city och vid Odenplan.

Jenny Ryderstedt, informatör, och Bert Pauström, byggledare, beskådar den byggarbetsplats som de snart ska lämna. Efter sju års byggnationer ska parken återställas.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Ovan jord i Fatbursområdet råder fortfarande full aktivitet. Arbetet med att återställa de omkringliggande gatorna och fastigheterna har påbörjats och snart kommer ljudnivån i området att sänkas betydligt.

I Mariagårdstäppan har Citybanan byggt en 10 meter djup ventilationsanläggning som ska suga ut luft ur tunneln från station Stockholm City till Fatbursparken. Luften renas via ett partikelfilter innan den släpps ut i parken.

Bara cirka 1 meter av ventilationshuset i Mariagårdstäppan kommer att sticka upp och vittna om att det finns ett rum inunder. Ljudkraven är strikta. Därför är ventilationshuset fullt av ljudabsorbenter.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Från markytan är det bara en meterhög byggnad som sticker upp och skvallrar om att något döljer sig under marken. I ventilationshuset finns två gigantiska tysktillverkade brandgasfläktar, 3,5 meter i diameter som väger 8 ton styck. De lyftes in i ventilationshuset med hjälp av lyftkran den 23 mars i år.

– Vid mynningen kommer det att blåsa cirka 1 meter i sekunden vid normal funktion, säger Bert Pauström, byggledare ventilation på projektet.

Inne i ventilationshuset under Mariagårdstäppan finns dessa gigantiska brandgasfläktar. De är 3,5 meter i diameter och väger 8 ton.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Hela ventilationshuset är inklätt med ljusabsorbenter. I parken ovanför är kravet att det inte får låta mer än 30 decibel från tunneln vid ventilationshusets mynning när fläktarna går normalt och 45 decibel i händelse av brand.

– 30 decibel motsvarar ungefär ljudnivån i ett tyst sovrum, säger Bert Pauström.

Citybanan i korthet

Sträckning: Citybanan är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel som ska öka kapaciteten för den spårbundna trafiken genom Stockholm.

Entreprenader: Totalt har projektet haft 8 anläggningsentreprenader och cirka 20–25 andra entreprenader.

Antal spår: Citybanan kommer att ha två järnvägsspår och två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Projektet innehåller även en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta.

Öppnas för trafik: Vid årsskiftet 2016/2017 ska Trafikverket vara helt klara med projektet och sommaren 2017 ska pendeltågen börja rulla.

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372