Meny

Bilarna får rum i det innersta av berget

Bilarna får rum i det innersta av berget

I arbetet med Stigbergsgaraget på Södermalm i Stockholm gav samverkan och extremt god planering ett garage med fler parkeringsplatser till lägre kostnad. Nu är Stigbergsgaraget nominerat till Årets Bygge 2016.

Högt uppe på Södermalm i Stockholm ligger Stigbergsgaraget, ett öppet, ljust rum i tre plan i berget. Att bygga bergrum, underjordiska garage mitt i en storstad är känsligt. Stora värden står på spel och mycket kan gå snett.

Inför upphandlingen av Stockholm Parkerings nya garage Stigbergsgaraget stod valet för projektledare Markus Burman på Stockholm Parkering mellan att hitta alternativa sätt att bygga garage i berg eller lägga ner nybyggnation av bergrumsgarage. Ett par år tidigare hade Stigbergsgaragets systergarage Högalidsgaraget byggts. Projektet drevs som en generalentreprenad med Construction Management (CM). Kostnaden landade på totalt 118 miljoner kronor, dubbelt så mycket som budgeterade 60 miljoner kronor.

– Med överskridande av budget med dubbla kostnaden kan vi inte bygga underjordiska garage i innerstaden, säger Markus Burman.

Han började läsa på om partnering och insåg att här fanns en möjlighet att tillsammans med entreprenören arbeta fram en budget som håller.

Hösten 2012 handlades Veidekke upp som entreprenör i ett partneringkontrakt. För att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt var det nödvändigt för parterna att lära känna varandra och projektorganisationen åkte iväg ett par dagar för att göra det och ta fram mål för projektet, som de sedan skrev under allesammans. Dokumentet blev sedan styrande för hela projektet.

– Det var en tung symbolisk handling, säger Markus Burman.

Arbetsmodell från NASA

Både han och Jenny Johansson, projektchef på Veidekke, anser att detta på många sätt var avgörande för att projektet kunde genomföras så bra. Genom att känna varandra väl och gruppens styrkor och svagheter skapades en medvetenhet och kunskap som gjorde vägarna till beslut mycket kortare.

Kravet i kontraktet var att bygga ett garage i två plan med minst 200 parkeringsplatser.

– Ganska snart upptäckte vi att vi i stället kunde utnyttja detaljplanen maximalt och få ett garage i tre plan med 300 parkeringsplatser, berättar Jenny Johansson.

Hon anser att det var möjligt att upptäcka och genomföra på grund av att projektet jobbade med en så kallad ICE- modell, en arbetsmodell som tagits fram av Stanford University och den amerikanska rymdmyndigheten NASA. Det innebär att de som kan ta beslut i projekteringen sitter i samlade i samma rum.

Varje torsdag var vikt till arbetsmöten, där första punkten på varje möte var Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet (HMS).

– Säkerheten har varit i fokus hela tiden. Vi har jobbat med att skapa en kultur där man även ser till att den som jobbar bredvid mig jobbar säkert. Vi har inte haft en enda olycka med frånvaro under projektet. Det är ett bra facit, säger Jenny Johansson.

Markus Burman, som byggherrerepresentant, var med på varje möte vilket gjorde beslutsvägarna korta.

– Det var helt suveränt att kunna ta beslut direkt på plats. För oss blev detta ett projekt med otroligt få ändrings- och tilläggsarbeten, säger Anders Lind, från Strängbetong, som haft den stora stomentreprenaden.

Som beställare var det också viktigt att hela tiden kunna se vad det kostar.

– Efter våra tidigare erfarenheter var det oerhört positivt att få kontroll över kostnaderna och vi kunde också hela tiden ha driftsperspektivet med i beräkningen, säger Markus Burman.

Hela garaget projekterades i 3D.

– Det var en stor hjälp i installationsarbetet bland annat. Man ser till exempel hur stor en ventilationslösning verkligen är, säger Mats Reiding, Optimum konsult i Stockholm, som var installationssamordnare i projektet från oktober 2014.

En tuff start

Sommaren 2013 fick Stigbergsgaraget bygglov. Så långt hade det mesta av arbetet med Stigbergsgaraget gått som på räls. Men precis i början av bergarbetena, hösten 2013, drabbades projektet av ett bakslag som gjorde alla involverade rejält omskakade.

Den 22 september 2013 gick den första sprängsalvan. Sprängsten hamnade utanför arbetsområdet.

– Det blev en tuff start. Vi blev väldigt skärrade. Inför varje sprängning hade vi särskilda möten och gjorde mycket noggranna uppföljningar efteråt, säger Jenny Johansson.

Informationen till alla som berördes av bygget har varit viktig genom hela projektet. Efter olyckan gick Jenny Johansson själv runt till alla företag runt omkring och berättade vad som hänt.

Kring berget där Stigbersgaraget nu är insprängt ligger flera känsliga byggnader. Vid varje sprängning har vibrationerna mätts och analyserats noggrant. För att få bättre kontroll på sprängningarna användes elektroniska sprängkapslar.

Att få ut allt berg – och att få in de 17 meter långa betongbalkarna – var ett knivigt kapitel, som krävde centimeterpassning. Där var 3D-modellen till stor hjälp.

I Stigbergsgarageprojektet har samverkansformen sparat pengar för parterna. Budget underskrids med cirka 10 miljoner kronor som nu delas mellan byggherre och byggentreprenör. Pengarna har bland annat sparats i projekteringsskedet. Traditionellt ligger 10–12 procent av hela produktionskostnaden i projekteringsskedet, men i Stigberggaraget är den 6–6,5 procent. Ur byggherreperspektiv har projekteringskostnaderna skurits mer än så -25 procent i förhållande till Högalidsgaraget, enligt Markus Burman. Genom att dela både på risker och möjligheter skapades goda incitament.

Klart före utsatt tid

Stigbergsgaraget skulle vara klart i september 2015. Men redan den 23 juni, 3 månader före utsatt tid, var det invigning.

Resultatet är ett luftigt och tekniskt garage där alla installationer, som ventilation, avfuktning och kamera-övervakningen, styrs med en webbaserad lösning där allt är uppkopplat via fiber.

De mjuka parametrar som projektet prioriterat har lett till ökad förståelse och på så sätt har man sluppit konflikter och juridiska tvister. Det är byggherre och entreprenör eniga om.

– Samarbetet har gjort att vi har kunnat minimera risker och att pengarna vi investerat har gått till rätt saker, vilket också har lett till att vi har hittat nya lösningar, säger Markus Burman.

För byggherren har arbetet gett blodad tand.

– Med den här metoden kan vi faktiskt bygga fler underjordiska garage. Jag har redan fört över arbetsmetoden i Norra Djurgårdsstaden, där är detaljplanen projekterad med 3D modell och ICE sessioner, säger Markus Burman.

Stigbergsgaraget i korthet

Byggherre: Stockholms parkering.

Entreprenör: Veidekke Entreprenad.

Entreprenadform: Totalentreprenad, Partnering.

Arkitekt: FAT Arkitekter, Tomas Westring.

Konstruktörer: WSP, PQR, Jan Franssons Elkonsult.

Stomme: Strängbetong (totalentreprenad) och (Ramböll Västerås).

 

Installatörer

Stål: HBES.

El: Storstadens el.

Vent & Styr: KVS Montage AB/Nordomatic.

Rör: Mälarrör.

Sprinkler: Bravida.

Murning: Bygg och fasad Öst.

Inpassering: Säkerhetsintegrering.

Bomsystem: Swarco.

Mobilteckning: Mic Nordic.

Dörrar/låstbestyckning: Fasadglas.

Port: Assa.

Hiss: Kone.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Bostäder åt ekonomiskt svaga hushåll viktigaste frågan

Byggindustrin har frågat ett antal intresseorganisationer om det kommande byggåret.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bostader-ekonomiskt-svaga-hushall-viktigaste-fragan-27686

Spridda röster om byggåret som gått

Vi har frågat ett antal intresseorganisationer om hur de minns 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spridda-roster-om-byggaret-som-gatt-27684

Så minns vi byggåret 2018 – andra halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-andra-halvaret-27664

Så minns vi byggåret 2018 – första halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-forsta-halvaret-27663

Fullfjädrad bil efter lyckat samarbete

Femte generationen av Opel Combo är mycket lyckad enligt Byggindustrins testförare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fullfjadrad-bil-efter-lyckat-samarbete-27611

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573