Meny

Bättre laganda med lean

Bättre laganda med lean

Bättre laganda och bättre tidshållning. Det är tydliga effekter av Peab Sveriges leaninspirerade arbetsmodell Lägesplanerad produktion som har tillämpats på 10 projekt runt om i landet.

Roger Anderssons och Sandra Marreros leanresa började med att de gick utbildningen Lean Production vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– Det var en ögonöppnare och gav oss ett helt annat tänkesätt, berättar Roger Andersson.

I stället för att bara sträva efter att jobba snabbare fick de upp ögonen för att försöka identifiera och ta bort saker som inte skapade något.

Uppdrag med upprepning

Parallellt med att de gick utbildningen fick Peab ett uppdrag att bygga tio likvärdiga byggnader runt om i Norden. Det var uppdrag där det är mycket upprepning och med en pressad tidplan där kostnaderna för varje projekt skulle bli lägre och lägre.

– Vi insåg att vi skulle behöva göra på något annat sätt än vi hade gjort tidigare och tänkte att det vore lämpligt att prova lean-metoden på dessa, säger Roger Andersson.

Bland annat så behövde man öka kommunikationen inom de enskilda projekten och mellan de olika projekten.

– Vi såg också ett behov av att skapa en bättre laganda – att de som utför jobbet får vara med och påverka innehållet i projekten inom vissa ramar, säger Roger Andersson.

Tog fram arbetsmodell

Roger Andersson och Sandra Marrero arbetade fram arbetsmodellen Lägesplanerad produktion (LPP). LPP är ett begrepp som redan finns i branschen men här har man valt att ge det en annan mer positiv innebörd – att det här kommer verkligen att lösas.

Arbetsmodellen bygger bland annat på bestämda mötesserier både innan projektstart och under projektets gång. Enligt Roger Andersson har det har inneburit ett forum för frågor där rätt person hela tiden fått komma till tals vilket har gett superkoll på projektet och medfört att inga frågor sopas under mattan. Brister i projekteringen upptäcks snabbt och kan undanröjas och i och med att de som ska utföra jobbet också har varit med i arbetet med att ta fram en tidplan behöver produktionstidplanen inte ”säljas” in utan följs bättre.

Modellen har skapat ett mycket högre engagemang bland de anställda och Peab slipper krockande aktiviteter ute på byggarbetsplatsen. Genom att alla kan se och har tillgång till planeringen så får varje yrkesperson bättre förutsättningar att planera sitt jobb och kommunicera direkt med den eller de personer man är beroende av för att kunna utföra sitt jobb.

Tydliga effekter

Effekterna av det nya arbetssättet är tydliga enligt Roger Andersson.

– Dels har vi fått en bättre laganda, dels håller vi våra tider bättre. I och med att vi tar fram en gemensam tidplan och har gemensamma avstämningar varje morgon så kommer alla frågor upp på bordet och får ett svar, säger Roger Andersson.

Hittills har sex av de totalt tio projekten färdigställts och Roger Andersson tycker att en tydlig effekt hittills är att medarbetarna är mer engagerade.

– Kan man vara med och påverka så vill man också lösa saker. Det är vår upplevelse, säger Roger Andersson.

Enligt Roger Andersson är det ännu för tidigt att säga något om hur det ekonomiska utfallet av arbetssättet är, men målet är att ta fram ett mätetal som går att använda:

– Vi ska arbeta fram en kvot eller ett utfall där det tydligt framgår att ”det här skulle vi göra” och ”det här gjorde vi” som vi sedan kan analysera och diskutera.

Bättre kundrelationer

Kundrelationerna har också påverkats positivt av arbetssättet.

– Kunden har varit med i planeringsarbetet så att de också ska kunna påverka. De har hela tiden varit tydliga med hur de vill att det ska se ut när vi är klara vilket har skapat en bra målbild för projektet. Det är också mycket positivt att man har lärt känna varandra innan själva bygget drar i gång, säger Roger Andersson.

Peab som företag har också infört ett liknande arbetssätt i sina huvudprocesser för affärsområde Bygg där många av erfarenheterna från Lägesplanerad produktion är inarbetade. Inom Peab har det fått benämningen Visuell Planering Produktion, där fokus läggs på daglig styrning med medarbetarinvolvering, människan lyfts fram och visuella tavlor används som hjälpmedel.

Peab Sverige i korthet
  • Peab är ett av Sveriges största bygg- och anläggningsföretag med 13 000 anställda och en omsättning på över 43 miljarder kronor.
  • Koncernen har kontor runt om i Sverige, i Norge och i Finland. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.
  • Bolaget bygger i hela Norden.
  • Aktien är börsnoterad på Nasdaq Stockholm.
Årets Leanbyggare i korthet
  • Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.
  • Årets Leanbyggare 2016 är utmärkelsens sjätte prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör och Veidekke
  • Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2016 och läsa reportage om samtliga nominerade kandidater.

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Webb-tv: Hustillverkarens nya Piteå-fabrik ska täcka efterfrågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/superfabriken-tar-lindbacks-till-ny-niva-26064

Birgitta Govén ska bidra till att göra branschen fossilfri

Sveriges Byggindustriers nya energiexpert.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/birgitta-goven-ska-bidra-till-att-gora-branschen-fossilfri-26029

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Webb-tv: Resecentrum i Strängnäs nominerat till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/knutpunkt-laddad-nytt-dubbelspar-26028

Passiv partnering i ort på frammarsch

Webb-tv: Passivhuset Elmeskolan snabbt klar med partnering.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/passiv-partnering-i-ort-pa-frammarsch-25982

Kulverten samlar alla vitala funktioner

Webb-tv: Vallastadens blodomlopp nomineras till Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kulverten-samlar-alla-vitala-funktioner-25957

Renaults första stora pickup imponerar

Men likheterna med kollegornas pickisar är stora.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renaults-forsta-stora-pickup-imponerar-25908

Ångan banade väg för särpräglat hotell

Webb-tv: Från rivningshot till historiskt hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/angan-banade-vag-sarpraglat-hotell-25906

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Webb-tv: Miljö och gott samarbete i fokus på Trafikplats Marieholm.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trafikplatsen-som-lankar-ihop-goteborg-25878

Kompisskapet är inbyggt i trästommen

Webb-tv: Ungbo 12 skapar boendeform för ungas behov.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompisskapet-ar-inbyggt-i-trastommen-25847

Ett nav för forskning och möten i Uppsala

Webb-tv: Delad entreprenad uppskattat när innovationshuset Hubben byggdes.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-nav-forskning-och-moten-i-uppsala-25806