Meny

Bättre laganda med lean

Bättre laganda med lean

Bättre laganda och bättre tidshållning. Det är tydliga effekter av Peab Sveriges leaninspirerade arbetsmodell Lägesplanerad produktion som har tillämpats på 10 projekt runt om i landet.

Roger Anderssons och Sandra Marreros leanresa började med att de gick utbildningen Lean Production vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– Det var en ögonöppnare och gav oss ett helt annat tänkesätt, berättar Roger Andersson.

I stället för att bara sträva efter att jobba snabbare fick de upp ögonen för att försöka identifiera och ta bort saker som inte skapade något.

Uppdrag med upprepning

Parallellt med att de gick utbildningen fick Peab ett uppdrag att bygga tio likvärdiga byggnader runt om i Norden. Det var uppdrag där det är mycket upprepning och med en pressad tidplan där kostnaderna för varje projekt skulle bli lägre och lägre.

– Vi insåg att vi skulle behöva göra på något annat sätt än vi hade gjort tidigare och tänkte att det vore lämpligt att prova lean-metoden på dessa, säger Roger Andersson.

Bland annat så behövde man öka kommunikationen inom de enskilda projekten och mellan de olika projekten.

– Vi såg också ett behov av att skapa en bättre laganda – att de som utför jobbet får vara med och påverka innehållet i projekten inom vissa ramar, säger Roger Andersson.

Tog fram arbetsmodell

Roger Andersson och Sandra Marrero arbetade fram arbetsmodellen Lägesplanerad produktion (LPP). LPP är ett begrepp som redan finns i branschen men här har man valt att ge det en annan mer positiv innebörd – att det här kommer verkligen att lösas.

Arbetsmodellen bygger bland annat på bestämda mötesserier både innan projektstart och under projektets gång. Enligt Roger Andersson har det har inneburit ett forum för frågor där rätt person hela tiden fått komma till tals vilket har gett superkoll på projektet och medfört att inga frågor sopas under mattan. Brister i projekteringen upptäcks snabbt och kan undanröjas och i och med att de som ska utföra jobbet också har varit med i arbetet med att ta fram en tidplan behöver produktionstidplanen inte ”säljas” in utan följs bättre.

Modellen har skapat ett mycket högre engagemang bland de anställda och Peab slipper krockande aktiviteter ute på byggarbetsplatsen. Genom att alla kan se och har tillgång till planeringen så får varje yrkesperson bättre förutsättningar att planera sitt jobb och kommunicera direkt med den eller de personer man är beroende av för att kunna utföra sitt jobb.

Tydliga effekter

Effekterna av det nya arbetssättet är tydliga enligt Roger Andersson.

– Dels har vi fått en bättre laganda, dels håller vi våra tider bättre. I och med att vi tar fram en gemensam tidplan och har gemensamma avstämningar varje morgon så kommer alla frågor upp på bordet och får ett svar, säger Roger Andersson.

Hittills har sex av de totalt tio projekten färdigställts och Roger Andersson tycker att en tydlig effekt hittills är att medarbetarna är mer engagerade.

– Kan man vara med och påverka så vill man också lösa saker. Det är vår upplevelse, säger Roger Andersson.

Enligt Roger Andersson är det ännu för tidigt att säga något om hur det ekonomiska utfallet av arbetssättet är, men målet är att ta fram ett mätetal som går att använda:

– Vi ska arbeta fram en kvot eller ett utfall där det tydligt framgår att ”det här skulle vi göra” och ”det här gjorde vi” som vi sedan kan analysera och diskutera.

Bättre kundrelationer

Kundrelationerna har också påverkats positivt av arbetssättet.

– Kunden har varit med i planeringsarbetet så att de också ska kunna påverka. De har hela tiden varit tydliga med hur de vill att det ska se ut när vi är klara vilket har skapat en bra målbild för projektet. Det är också mycket positivt att man har lärt känna varandra innan själva bygget drar i gång, säger Roger Andersson.

Peab som företag har också infört ett liknande arbetssätt i sina huvudprocesser för affärsområde Bygg där många av erfarenheterna från Lägesplanerad produktion är inarbetade. Inom Peab har det fått benämningen Visuell Planering Produktion, där fokus läggs på daglig styrning med medarbetarinvolvering, människan lyfts fram och visuella tavlor används som hjälpmedel.

Peab Sverige i korthet
  • Peab är ett av Sveriges största bygg- och anläggningsföretag med 13 000 anställda och en omsättning på över 43 miljarder kronor.
  • Koncernen har kontor runt om i Sverige, i Norge och i Finland. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.
  • Bolaget bygger i hela Norden.
  • Aktien är börsnoterad på Nasdaq Stockholm.
Årets Leanbyggare i korthet
  • Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.
  • Årets Leanbyggare 2016 är utmärkelsens sjätte prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör och Veidekke
  • Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2016 och läsa reportage om samtliga nominerade kandidater.

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674

"Man behöver inte styra i hemlighet"

Tydlighet och lyhördhet kännetecknar Martin Thörnblad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/man-behover-inte-styra-i-hemlighet-26667