Meny

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Lagring av koldioxid är komplicerat men möjligt. Johnny Kellner vill se lite mer realism i frågan och ifrågasätter drömmen om att producera energi på samma sätt som tidigare. Det är nu vi måste ta ställning, skriver han.

Koldioxid (CO2) kan på teknisk väg infångas och lagras – och på sikt återgå till att petrifieras. I bästa fall. Det har just varit val med komplicerande följder. Hållbarhetsfrågor har varit framträdande. Men ändå kanske inte helt och hållet – trots omfattande skogsbränder. Kanske är vi ändå, vi inom samhällsbyggnadsbranschen, någonstans så mycket teknikvurmare att vi till syvende och sist kallt räknar med att vi ska rädda vår planet med hjälp av våra ingenjörskunskaper och innovationer. CO2 är till för att fångas in. Det har vi fått ett antal politiker att hoppas på.Mer realism i frågan

Kanske lyckas vi utveckla verktygen för att CCS, Carbon Capture Storage, ska lyckas och bli verklighet, kanske inte. Jag vill se lite mer realism i denna fråga och tänker peka ut lite fakta som komplicerar drömmen om att vi skulle kunna fortsätta som i dag med att producera energi från olja, kol och bryta malm och tillverka stål på samma sätt som vi gör i dag utan konsekvenser om vi bara kan städa upp efter oss i koldioxidhänseende. Vi kanske kan det, men det får framtiden i så fall visa. Det är nu, vi och alla som är verksamma i dag som måste ta ställning till de komplicerande sammanhangen som styr just koldioxidinhämtning och lagring.
Förutom själva tekniken handlar det inte minst om ekonomi, framför allt beskattning av koldioxidutsläpp och priset på utsläppsrätter. För att det över huvud taget ska vara lönsamt att komma in på själva spåret att satsa på CCS krävs det att det finns ekonomi i det. Det gör det inte i dag. I klartext: det saknas det som så fint kallas incitament. Det lönar sig inte ekonomiskt.

Beskattning borde fyrdubblasBeskattningen av koldioxidutsläpp borde minst fyrdubblas, förmodligen mer, för att det skulle stimulera ett lyft i teknikutveckling som skulle resultera i en tillräckligt effektiv koldioxidinfångning. Detsamma gäller kostnaderna för utsläppsrätter. Om vi tittar på situationen i Sverige så skiljer vi oss en hel del, för att inte säga på avgörande punkter, från stora delar av världen idag. Vi har vattenkraft, kärnkraft och en växande andel förnyelsebar energi på pluskontot när det gäller energiproduktion utan större koldioxidutsläpp som belastar minuskontot.
På minussidan när det gäller material har vi dock vår järnmalm, ståltillverkning och övrig processindustri, våra klassiska exportindustrier vid sidan av verkstadsindustrin.


Vår egen sektor, byggsektorn, svarar ensam för en avsevärd andel. Det vet vi alla. Betong- och stålindustrin och övriga material är med på tåget att få kläm på problemen med koldioxidutsläpp. CCS är redan i dag en realitet i vårt närmaste grannland Norge. Där tas koldioxid om hand vid själva källan, på oljeborrtornet, för att därefter pressas ner i borrhålen för att öka på det tryck som får mer olja att spruta upp ur oljefälten.
Och det är förmodligen där. I bottnarna på Nordsjön, som koldioxiden passar bäst och riskerar att göra minst skada. Men för andra verksamheter, långt ifrån oljeborrhålen i Nordsjön kvarstår problemen.Kostsamt att fånga in koldioxidenOm man väl lyckas att på ett effektivt sätt att avskilja och infånga och komprimera CO2, så måste den föras, fraktas, hanteras till lämplig plats företrädesvis med båt.


Det handlar dels om kostnader – en tredjedel av det totala priset för energiproduktionen måste vikas för att fånga in restprodukten CO2 om vi talar om olja och kol. Men kanske lika mycket måste vikas om vi talar om resten av hanteringskedjan fram till lagringshålet ute på havet och hanteringen därefter.


Det är ett pris som gäller alla råvaror och insatsvaror vare sig det är olja eller cement. Lägg därtill de skattehöjningar och priser på utsläppsrätter som måste till. Men viktigast av allt är ändå det faktum att själva gasen, koldioxid, är livsfarlig. 12 augusti 1986 lösgjorde ett jordskred i det högt belägna Nyossjön i Kamerun i Afrika ett osynligt moln av koldioxid som dödade 1 700 människor i dalgångarna nedanför. Att transportera och hantera komplicerade kedjor av CO2 inför dess framtida långvariga inlagring och petrifiering är förenat med svårberäknade risker. Är den ryske kaptenen på väg ut på Nordsjön tillräckligt nykter för att hantera väder och teknik? Dessutom: är inte risken stor att CCS bara används för att förlänga olje -och kolepoken? Vi ingenjörer har en hel del att tänka på innan vi ger råd åt våra politiker.


”Det bästa får inte bli det godas fiende”

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende-27892
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825

KTH:s högskoleingenjörer är vinnare

Känner inte igen hotbild.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kths-hogskoleingenjorer-ar-vinnare-27808
Pernilla Ström

Fjärilar – varken krångliga eller dyra

Vart tog syrenbersåerna vägen?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fjarilar-varken-krangliga-eller-dyra-27805