Meny

"Vi håller på att utveckla ett miljonärsprogram"

"Vi håller på att utveckla ett miljonärsprogram"

Arkitekt Fredrik von Platen manar byggbranschen till självransakan. Skälet till att det inte byggs mer är helt enkelt att svenska folket har för låga inkomster för att kunna efterfråga det som byggs nytt, skriver han.  

Det duggar tätt med politiska utspel från byggbranschen, kommun- och rikspolitiken om krisen i bostadssektorn. Det är fel på byggreglerna, plansystemet är ineff­ektivt, kommuner tar inte uppgifterna om bostadsförsörjning på allvar, kommunerna över­trumfar varandra med att införa lokala krav och miljöregler på de få bostadshus som ska byggas på mark som an­visats av kommuner. Släpp hyres­sätt­ningen fri säger fastighets­äg­arna. Min egen yrkes­organisation, SAR/MSA, påstår yrvaket att vår bostadsminister gynnar kvantitet på kvaliténs bekostnad. Vi arkitekter kritiserar rekordårens byggande för att husen inte är tillräckligt individuella och gynnar aningslöst ett nytt miljonärprogram som håller på att förverkligas i Sverige. Skälet till att det inte byggs mer är helt enkelt att svenska folket har för låga inkomster för att kunna efterfråga det som byggs nytt. Vi i svenska byggsektorn får skaffa oss ett nytt folk!

Får vi i branschen våra önskemål uppfyllda, då ska ni se att det kommer att byggas bostäder som aldrig förr. Men för vem kommer det då att byggas? Vem ska ha råd, med fri hyressätt­ning? Att bo i det befintliga beståndet, har hittills varit normal-inkomsttagarnas möjlighet att få tak över huvudet i en lagom stor bostad. ”Nämen, hyror kommer också att sänkas inte bara höjas” sägs det. Har i praktiken någon hyra sänkts? Nej, då river man hellre husen. Socialt och bostadspolitiskt, är det i dag den sämst valda tidpunkten att släppa hyrorna fria.

Sällan hörs det någon kritik mot själva byggpro­cessen eller hur branschen är organi­serad. Handen på hjärtat branschkollegor; tror vi på allvar att våra processer, från idé till färdig bostad, verkligen funnit sin ideala form, efter vilken allt annat i samhället ska anpassa sig?

Vi i byggsektorn producerar det dyraste som någon industrigren i Sverige producerar. Nu är det dags för oss i byggsektorn att systematiskt ”vända på alla våra stenar” för att effektivisera våra processer och sänka byggkostnaderna.

(...)

Det ser inte ut att finnas några quickfix för att komma till rätta med det höga kostnadsläget i bostadsbyggandet. Det är det högsta i Europa. Skulle det allmänt börja byggas bostäder som är 40 procent billigare än de som byggs i dag, vilket borde vara fullt möjligt, skulle det bli oreda på marknaden. Vi som äger villor och bostadsrätter skulle plötsligt se dem mindre värda än vad de är belånade till. Bankerna kom­mer därmed att få bekymmer för de överbelånade bostäderna. De som investerat och spekulerat i dyr mark går på pumpen.

Mot en sådan bakgrund är det bättre att gå på som vi alltid gjort, utan nytänkande och utan att dra på sig utvecklingskostnader för effektivare rutiner i projekterings-processen eller produktionen. Med andra ord: det är lönsammast att fortsätta bygga orationellt och dyrt och upprätthålla och motivera en prisnivå som innebär att man nätt och jämnt bygger för de ca 10–12 000 tillkommande hushåll i vårt land som årligen kan ha råd att flytta till en nybyggd bostad.

Det råder ”terrorbalans” på bostadsmarknaden

Sverige bygger i dag ett slags ”miljonärsprogram” dikterat av byggsektorn där pris­nivån går att upprätthålla genom att det är ett litet antal dominerande byggentre­prenörer i landet som sedan ett drygt decennium ”extraknäcker” som försäljnings­bygg­herrar genom att åt sig själva bygga bostadsrätter, som sedan säljs till ofta okunniga bostads­rätts­föreningar på till­växtorterna, sam­tidigt som de bygger lokaler, an­läggningar, infrastruktur och enstaka hyresrätter åt andra, inte minst offentliga, beställare.

En sådan verk­sam­het betraktas som osund enligt renläriga konkurrensforskare och kallas vertikal kon­kur­rens i produktionssystemet. Man konkurrerar med andra ord med sina egna kunder. Det är som om Volvo och Scania skulle bedriva åkeri- och spedi­tions­verksamhet och bestämma priset på landsvägstransporter i Sverige. Sådant är vanligt förekommande på Sicilien och i Syditalien.

(...)

Skilj på projekt och process

Genom en mer industriell produktion kan byggkostnaderna sänkas. För att implementera industriella processer i byggandet krävs att vi systematiskt länkar ihop byggprojekten med kontinuerliga utvecklingsprocesser, så att kunskap och erfarenhet dokumenteras och förs vidare och kan förfinas från projekt till projekt. På så vis uppnås ett produktionssystem med ständiga förbättringar och förutsättningarna för hög effektivitet, hög kvalitet och kostnadssänkningar uppstår. Nyckeln till framgång är kontinuitet avseende teknik, processer och relationer.

Att använda industriella processer för att bygga hus, innebär inte att likadana hus ska byggas, likt massproduktion. Nej, unika byggnader ska vi fortsätta bygga, men den tekniska sammansättningen, de produktionsmetoder som används och aktörerna som samarbetar för att skapa byggnaderna, ska vara mer förutsägbara och beprövade. Utifrån det ska goda bostäder och bra hus och samhällen skapas – för alla!

Fredrik von Platens inlägg diskuteras även på Kungliga Vetenskapsakademin, IVA, den 12 februari.
Fredrik Friblick

Plötsligt omprövar någon

Det finns tankefigurer som är vassa. Och så finns det tankegångar som tål att omprövas.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/plotsligt-omprovar-nagon-25938

Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

"Vi behöver anställa mins det dubbla under kommande år."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-larlingssystem-forankrade-i-arbetslivet-25960
Staffan Åkerlund

Ett maskineri som misständer i onödan

Bostadsmarknaden är en stark motor som misständer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ett-maskineri-som-misstander-i-onodan-25939

Installationerna måste sluta läcka energi

Isolerade installationer en viktig klimatpusselbit.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/installationerna-maste-sluta-lacka-energi-25935

Skippa subventioner och låt förorenaren betala!

Enbart ny, effektivare, miljövänlig teknik klarar att möta denna snara framtid.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skippa-subventioner-och-lat-fororenaren-betala-25895
Nils-Eric Sandberg

När bubblor brister

Småhusägarna bör behålla livsmodet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bubblor-brister-25902
Staffan Åkerlund

”Extremt sannolikt” att vi värmer klimatet

Fossilfrihet kräver en snabb utbyggnad av infrastrukturen för alla tre trafikslagen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/extremt-sannolikt-att-vi-varmer-klimatet-25901

Arbetsgivarna måste börja agera!

Visa att ni menar allvar om trakasserier och att det inte bara står i några fina dokument.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/arbetsgivarna-maste-borja-agera-25904

Bostäder som subventioneras når fel personer

Peter Eriksson, fanns det verkligen inga andra åtgärder att vidta?
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-som-subventioneras-nar-fel-personer-25869
Torun Nilsson

Hur stora klyftor kan vi leva med?

Definitivt inte sju tjänare men väl en och annan Spotifymiljardär?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stora-klyftor-kan-vi-leva-med-25867