Meny

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Visst behövs det fler utbildningsplatser, men det är inte där skon verkligen klämmer. Att vi blir fler kommer inte att lösa branschens grundläggande problem. Byggbranschen måste snabba på utvecklingen inom digitaliseringen och få in kompetens från andra länder, skriver Niklas Sörensen, vd för Ramböll Sverige.

Det skrivs en hel del om ingenjörsbristen, bland annat att det behövs fler utbildningsplatser och att företagen borde bli bättre på att anställa nyanlända och nyexade. Men det missas några perspektiv som är viktiga för branschen. Branschen har sin läxa att göra men behöver också rätt politiska förutsättningar för att lyckas. Det måste till exempel bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Det vi själva måste göra är att satsa mer på automatisering. Det finns signaler på att de senaste årens höga tillväxttakt inom konsultsektorn planar ut. Stämmer det skulle en femprocentig automatisering innebära att vi är rätt antal anställda enligt nuvarande behov. Fem procent är absolut inte en orimlig nivå. Menar jag då att det inte behövs några ytterligare utbildningsplatser? Nej, men det är inte där skon klämmer. Att bara se till att vi blir fler löser inte branschens grundläggande problem.


Snabba på digitaliseringen

Förutom att vi behöver satsa på automatisering måste vi också snabba på utvecklingen inom digitalisering i byggbranschen. Sverige ligger i framkant när det gäller digitalisering av olika tjänster, men det gäller inte byggbranschen. Vi ligger långt efter resten av Sverige och det verkar dessutom som om vi ligger efter andra länders byggbranscher. Lyckas vi vända på trenden inom den digitala utvecklingen i vår bransch kan vi satsa mer på att utveckla tjänster och att exportera tjänster och bli mer globala, vilket kräver annan typ av kompetens. Den svenska exportmarknaden skulle inte bara handla om industriexport utan även om tjänsteexport och då måste även politiken vakna och flytta sitt fokus.

Eftersom ett mer globalt fokus kräver annan kompetens skippar vi på Ramböll svenska som språkkrav för att kunna anställa fler som kan bidra till internationaliseringen.
 

Vi behöver bli fler

Med ambitionen att utveckla våra tjänster för att möta samhällets behov, men även vår export, behöver vi bli fler. Men återigen: det är inte säkert att fler utbildningsplatser med nuvarande innehåll hjälper oss. Det är nödvändigt att ta hjälp av global kompetens och att anställa människor i Sverige med olika bakgrund och med erfarenheter från andra marknader. Tyvärr har vi komplicerade migrationsregler som skapar en stor osäkerhet hos företagen, inte minst för små och medelstora företag. Migrationsverkets lösning är att skapa en certifiering för att kunskapen ska ligga hos företagen. Det löser dock inte problemet.

Automatisering och digitalisering är det upp till oss att lösa. För att kunna göra det behöver vi ny kompetens och för att kunna se till att det händer måste det bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Bristande bygghandlingar får BIM att halta

Vi måste säkerställa kunskapsnivån om det som ska utföras.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bristande-bygghandlingar-far-bim-att-halta-25765
Torun Nilsson

Kalkylator gör riskerna tydliga

Bagage som gör det omöjligt att köpa nya bostäder.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kalkylator-gor-riskerna-tydliga-25728
Nils-Eric Sandberg

Vällingby är bäst i världen

Vällingby är kanske världens bästa förort.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vallingby-ar-bast-i-varlden-25763

Betonghäckar hos bolagen skapar frustration

Teknik och miljö är för viktigt för att enbart lämnas åt oss män!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betonghackar-hos-bolagen-skapar-frustration-25758
Staffan Åkerlund

Solidarisk finansiering i kvarteret? Knappast!

Uppgiften måste lösas av samhället i sin helhet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/solidarisk-finansiering-i-kvarteret-knappast-25762

Inkludera invånarna och bygg blandade städer

Vi som samhällsbyggare vill bidra till inkluderande städer
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inkludera-invanarna-och-bygg-blandade-stader-25775

Sänk trösklarna mellan hyrt och ägt boende

För att komma tillrätta med bostadsbristen krävs mer än bara ökat byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sank-trosklarna-mellan-hyrt-och-agt-boende-25719
Staffan Åkerlund

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Men hur beskattar man kriminella verksamheter?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bitcoin-darknet-banker-dn-avslojande-och-juridik-25720
Pernilla Ström

Bostadsfönstret står ännu öppet

Jag undrar varför vi så litet har uträttat under alla dessa år i bostadspolitiken.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bostadsfonstret-star-annu-oppet-25672

Finansinspektionen skapar osäker bomarknad

Skärpta amorteringskrav drabbar inte bara spekulanter.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/finansinspektionen-skapar-osaker-bomarknad-25668