Meny

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Visst behövs det fler utbildningsplatser, men det är inte där skon verkligen klämmer. Att vi blir fler kommer inte att lösa branschens grundläggande problem. Byggbranschen måste snabba på utvecklingen inom digitaliseringen och få in kompetens från andra länder, skriver Niklas Sörensen, vd för Ramböll Sverige.

Det skrivs en hel del om ingenjörsbristen, bland annat att det behövs fler utbildningsplatser och att företagen borde bli bättre på att anställa nyanlända och nyexade. Men det missas några perspektiv som är viktiga för branschen. Branschen har sin läxa att göra men behöver också rätt politiska förutsättningar för att lyckas. Det måste till exempel bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Det vi själva måste göra är att satsa mer på automatisering. Det finns signaler på att de senaste årens höga tillväxttakt inom konsultsektorn planar ut. Stämmer det skulle en femprocentig automatisering innebära att vi är rätt antal anställda enligt nuvarande behov. Fem procent är absolut inte en orimlig nivå. Menar jag då att det inte behövs några ytterligare utbildningsplatser? Nej, men det är inte där skon klämmer. Att bara se till att vi blir fler löser inte branschens grundläggande problem.


Snabba på digitaliseringen

Förutom att vi behöver satsa på automatisering måste vi också snabba på utvecklingen inom digitalisering i byggbranschen. Sverige ligger i framkant när det gäller digitalisering av olika tjänster, men det gäller inte byggbranschen. Vi ligger långt efter resten av Sverige och det verkar dessutom som om vi ligger efter andra länders byggbranscher. Lyckas vi vända på trenden inom den digitala utvecklingen i vår bransch kan vi satsa mer på att utveckla tjänster och att exportera tjänster och bli mer globala, vilket kräver annan typ av kompetens. Den svenska exportmarknaden skulle inte bara handla om industriexport utan även om tjänsteexport och då måste även politiken vakna och flytta sitt fokus.

Eftersom ett mer globalt fokus kräver annan kompetens skippar vi på Ramböll svenska som språkkrav för att kunna anställa fler som kan bidra till internationaliseringen.
 

Vi behöver bli fler

Med ambitionen att utveckla våra tjänster för att möta samhällets behov, men även vår export, behöver vi bli fler. Men återigen: det är inte säkert att fler utbildningsplatser med nuvarande innehåll hjälper oss. Det är nödvändigt att ta hjälp av global kompetens och att anställa människor i Sverige med olika bakgrund och med erfarenheter från andra marknader. Tyvärr har vi komplicerade migrationsregler som skapar en stor osäkerhet hos företagen, inte minst för små och medelstora företag. Migrationsverkets lösning är att skapa en certifiering för att kunskapen ska ligga hos företagen. Det löser dock inte problemet.

Automatisering och digitalisering är det upp till oss att lösa. För att kunna göra det behöver vi ny kompetens och för att kunna se till att det händer måste det bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384