Meny

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Visst behövs det fler utbildningsplatser, men det är inte där skon verkligen klämmer. Att vi blir fler kommer inte att lösa branschens grundläggande problem. Byggbranschen måste snabba på utvecklingen inom digitaliseringen och få in kompetens från andra länder, skriver Niklas Sörensen, vd för Ramböll Sverige.

Det skrivs en hel del om ingenjörsbristen, bland annat att det behövs fler utbildningsplatser och att företagen borde bli bättre på att anställa nyanlända och nyexade. Men det missas några perspektiv som är viktiga för branschen. Branschen har sin läxa att göra men behöver också rätt politiska förutsättningar för att lyckas. Det måste till exempel bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Det vi själva måste göra är att satsa mer på automatisering. Det finns signaler på att de senaste årens höga tillväxttakt inom konsultsektorn planar ut. Stämmer det skulle en femprocentig automatisering innebära att vi är rätt antal anställda enligt nuvarande behov. Fem procent är absolut inte en orimlig nivå. Menar jag då att det inte behövs några ytterligare utbildningsplatser? Nej, men det är inte där skon klämmer. Att bara se till att vi blir fler löser inte branschens grundläggande problem.


Snabba på digitaliseringen

Förutom att vi behöver satsa på automatisering måste vi också snabba på utvecklingen inom digitalisering i byggbranschen. Sverige ligger i framkant när det gäller digitalisering av olika tjänster, men det gäller inte byggbranschen. Vi ligger långt efter resten av Sverige och det verkar dessutom som om vi ligger efter andra länders byggbranscher. Lyckas vi vända på trenden inom den digitala utvecklingen i vår bransch kan vi satsa mer på att utveckla tjänster och att exportera tjänster och bli mer globala, vilket kräver annan typ av kompetens. Den svenska exportmarknaden skulle inte bara handla om industriexport utan även om tjänsteexport och då måste även politiken vakna och flytta sitt fokus.

Eftersom ett mer globalt fokus kräver annan kompetens skippar vi på Ramböll svenska som språkkrav för att kunna anställa fler som kan bidra till internationaliseringen.
 

Vi behöver bli fler

Med ambitionen att utveckla våra tjänster för att möta samhällets behov, men även vår export, behöver vi bli fler. Men återigen: det är inte säkert att fler utbildningsplatser med nuvarande innehåll hjälper oss. Det är nödvändigt att ta hjälp av global kompetens och att anställa människor i Sverige med olika bakgrund och med erfarenheter från andra marknader. Tyvärr har vi komplicerade migrationsregler som skapar en stor osäkerhet hos företagen, inte minst för små och medelstora företag. Migrationsverkets lösning är att skapa en certifiering för att kunskapen ska ligga hos företagen. Det löser dock inte problemet.

Automatisering och digitalisering är det upp till oss att lösa. För att kunna göra det behöver vi ny kompetens och för att kunna se till att det händer måste det bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022