Meny

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Visst behövs det fler utbildningsplatser, men det är inte där skon verkligen klämmer. Att vi blir fler kommer inte att lösa branschens grundläggande problem. Byggbranschen måste snabba på utvecklingen inom digitaliseringen och få in kompetens från andra länder, skriver Niklas Sörensen, vd för Ramböll Sverige.

Det skrivs en hel del om ingenjörsbristen, bland annat att det behövs fler utbildningsplatser och att företagen borde bli bättre på att anställa nyanlända och nyexade. Men det missas några perspektiv som är viktiga för branschen. Branschen har sin läxa att göra men behöver också rätt politiska förutsättningar för att lyckas. Det måste till exempel bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Det vi själva måste göra är att satsa mer på automatisering. Det finns signaler på att de senaste årens höga tillväxttakt inom konsultsektorn planar ut. Stämmer det skulle en femprocentig automatisering innebära att vi är rätt antal anställda enligt nuvarande behov. Fem procent är absolut inte en orimlig nivå. Menar jag då att det inte behövs några ytterligare utbildningsplatser? Nej, men det är inte där skon klämmer. Att bara se till att vi blir fler löser inte branschens grundläggande problem.


Snabba på digitaliseringen

Förutom att vi behöver satsa på automatisering måste vi också snabba på utvecklingen inom digitalisering i byggbranschen. Sverige ligger i framkant när det gäller digitalisering av olika tjänster, men det gäller inte byggbranschen. Vi ligger långt efter resten av Sverige och det verkar dessutom som om vi ligger efter andra länders byggbranscher. Lyckas vi vända på trenden inom den digitala utvecklingen i vår bransch kan vi satsa mer på att utveckla tjänster och att exportera tjänster och bli mer globala, vilket kräver annan typ av kompetens. Den svenska exportmarknaden skulle inte bara handla om industriexport utan även om tjänsteexport och då måste även politiken vakna och flytta sitt fokus.

Eftersom ett mer globalt fokus kräver annan kompetens skippar vi på Ramböll svenska som språkkrav för att kunna anställa fler som kan bidra till internationaliseringen.
 

Vi behöver bli fler

Med ambitionen att utveckla våra tjänster för att möta samhällets behov, men även vår export, behöver vi bli fler. Men återigen: det är inte säkert att fler utbildningsplatser med nuvarande innehåll hjälper oss. Det är nödvändigt att ta hjälp av global kompetens och att anställa människor i Sverige med olika bakgrund och med erfarenheter från andra marknader. Tyvärr har vi komplicerade migrationsregler som skapar en stor osäkerhet hos företagen, inte minst för små och medelstora företag. Migrationsverkets lösning är att skapa en certifiering för att kunskapen ska ligga hos företagen. Det löser dock inte problemet.

Automatisering och digitalisering är det upp till oss att lösa. För att kunna göra det behöver vi ny kompetens och för att kunna se till att det händer måste det bli lättare att anställa personer med utländsk bakgrund.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941