Meny

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

I en debattartikel i Byggindustrin skriver Roger Andersson att Växjö har haft tunnelseende genom att välja trä.Tunnelseende får stå för honom, skriver politiker i kommunen som anser att man har valt en tydlig riktning för att hantera klimat- och miljöfrågorna i där möjligheten till förbättringar är störst – nämligen byggandet.

Den 16 oktober klubbades Växjös nya träbyggnadsstrategi – Europas första moderna trästad. För den som känner Växjö är träbyggande inget nytt, det är en fortsättning på ett långsiktigt och medvetet arbete för klimatet och för att vår stad ska bli ännu grönare.

Redan 2005 antogs Växjös första träbyggnadspolicy – Mer trä i byggandet 2005, som blev en träbyggnadsstrategi 2013, Växjö – Den moderna trästaden.

Spänner bågen ytterligare

Nu när Växjö har nått målen och gjort verkstad av ambitionerna är det självklart att spänna bågen ytterligare.

Men alla delar inte vår bild och kritiken lät inte heller vänta på sig. Den 24 oktober skriver företrädare för Svensk Betong, genom chefredaktören Roger Andersson, att Växjö har haft tunnelseende genom att välja trä.

Läs mer: Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen.

Tunnelseende får stå för honom, det vi har valt är en tydlig riktning för att hantera klimat och miljöfrågorna där problemen och där potentialen till förbättringar är som störst – i byggandet. Det är också där vi med kraft kan leva upp till vårt löfte om att vara Europas grönaste stad.

Denna utveckling är konstant och vi måste hela tiden arbeta fokuserat för denna vision. Alla som har erfarenhet av kommunalt utvecklingsarbete vet att strategier är ett viktigt verktyg. Inte bara för att möta utmaningar och nå högt uppsatta mål, utan också för att driva utveckling.

Välkomnar betongindustrins initiativ

Vi vill också vara tydliga med att vi inte stänger dörren för de initiativ som betongindustrin tar när det gäller sin belastning på klimatet. Vi välkomnar dessa då vi alltid kommer ha ett behov av betong, till exempel för grundläggning. Tyvärr kan inte Växjö vänta på lösningarna som i bästa fall är på plats 2030.

Vi har ett behov av att bygga nu och vi vill göra det med det material som är bäst i test för klimatet och miljön. I den livscykelanalys från Sveriges Byggindustrier som Roger hänvisar till – Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – står detta svart på vitt. Hus med trästomme har lägre klimatavtryck.

Klimat- och miljöfrågan är här och nu och berör oss alla. Den är inte ideologisk eller som Roger menar, en religion, utan den är verklig. Allt annat är en förnekelse. Växjös hela kommunfullmäktige, från höger till vänster, är ett bevis på detta och på att klimatet är ett allmänintresse. Vi har höga ambitioner för vår gröna stad och byggandet är en viktig komponent för att bli ännu grönare.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567

"Småhus, inte fler bostadsrätter, är det vi behöver"

En illusion att alla vill bo i lägenhet, skriver Lena Södersten, Villaägarna.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/smahus-inte-fler-bostadsratter-ar-det-vi-behover-27552