Meny

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Sverige behöver en riktig social bostadspolitik. Det menar Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Stockholm.

Många kommuner har socialförvaltningen förvandlats till bostadsförmedling dit allt fler söker sig för att få en bostad. Inte bara människor med sociala problem, utan i allt högre grad personer som bara har för låg inkomst för att köpa eller hyra en bostad. Dörren till det äldre billigare hyresbeståndet är för de flesta stängd då kötiden i Stockholm är 10 år.

Fastighetsägarna har under lång tid pekat på att Sverige är i akut behov av en ny social bostadspolitik. Politiska åtgärder som inte riktar sig till alla, utan till de mest utsatta. Vi talade länge för döva öron men ser nu att debatten startat. Bostadsdebatten i Sverige var länge fixerad vid att om vi bara bygger mer och billigare kommer även de mest utsatta hushållen att få en bostad. Det är rent önsketänkande. Även om staten subventionerar bostadsbyggarna med investeringsstöd blir hyrorna i de nya bostäderna för höga och kan inte efterfrågas av de ekonomiskt svaga hushållen. I stället blir stöden en subvention till de redan resursstarka.

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik. De traditionella bostadssociala verktygen, allmännyttan och bostadsbidrag, räcker inte. Det behövs nya, riktade åtgärder, exempelvis behovsprövade bostäder. Ett bostadspolitiskt verktyg som finns i övriga Europa, men som i Sverige viftats bort för att politiken haft en snedvriden bild av hur det kan fungera.
När en ny regering tillträder bör den skyndsamt utreda hur en ny social bostadspolitik ska utformas. Utan skygglappar.

Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27552

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473