Meny

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Sverige behöver en riktig social bostadspolitik. Det menar Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Stockholm.

Många kommuner har socialförvaltningen förvandlats till bostadsförmedling dit allt fler söker sig för att få en bostad. Inte bara människor med sociala problem, utan i allt högre grad personer som bara har för låg inkomst för att köpa eller hyra en bostad. Dörren till det äldre billigare hyresbeståndet är för de flesta stängd då kötiden i Stockholm är 10 år.

Fastighetsägarna har under lång tid pekat på att Sverige är i akut behov av en ny social bostadspolitik. Politiska åtgärder som inte riktar sig till alla, utan till de mest utsatta. Vi talade länge för döva öron men ser nu att debatten startat. Bostadsdebatten i Sverige var länge fixerad vid att om vi bara bygger mer och billigare kommer även de mest utsatta hushållen att få en bostad. Det är rent önsketänkande. Även om staten subventionerar bostadsbyggarna med investeringsstöd blir hyrorna i de nya bostäderna för höga och kan inte efterfrågas av de ekonomiskt svaga hushållen. I stället blir stöden en subvention till de redan resursstarka.

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik. De traditionella bostadssociala verktygen, allmännyttan och bostadsbidrag, räcker inte. Det behövs nya, riktade åtgärder, exempelvis behovsprövade bostäder. Ett bostadspolitiskt verktyg som finns i övriga Europa, men som i Sverige viftats bort för att politiken haft en snedvriden bild av hur det kan fungera.
När en ny regering tillträder bör den skyndsamt utreda hur en ny social bostadspolitik ska utformas. Utan skygglappar.

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592