Meny

Storsatsning på hantverkskunnandet

Storsatsning på hantverkskunnandet

Certifiering gesäll- och mästarbrev för murare finns med i en satsning ned syfte att stärka hantverkarrollen på mur- och putsområdet. Detta skulle kunna stå modell för liknande arbetet på andra håll inom byggsektorn, anser byggnadskonstruktören Tomas Gustavsson och lektorn Nils-Eric Anderson.

”SPEF:s satsning på kompetensuppbyggnad, återupptagandet av gesäll- och mästarprover samt samarbetet med Institutionen för Kulturvård skulle med fördel kunna stå som modell för satsningar i andra delar av byggbranschen”, skriver Tomas Gustavsson och Nils-Eric Anderson, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, Mariestad.

I samband med Nordbygg i år utdelades för första gången på cirka 40 år gesäll- och mästarbrev för murare. Utdelningen av breven ingår som en del i en satsning på utbildning av hantverkare som sjösatts av Sveriges murnings- och putsentreprenörförening, Spef. Satsningen innehåller flera komponenter som syftar till att stärka hantverkarrollen på mur- och putsområdet.

I strategin för vidareutbildning av murningshantverkare ingår också planer för en koppling till Göteborgs universitets utbildningsprogram för bygghantverk. Aktiviteterna för att stärka hantverkarrollen inom mur- och putsområdet skulle med fördel kunna stå som modell för motsvarande satsningar i andra delar av det nutida byggandet.

För att stärka hantverkskunnandet och garantera hög kvalitet i utförandet på mur- och putsområdet har Spef bestämt att medlemsföretagen ska genomgå certifiering, Certifierad fasad entreprenör CFE. I certifieringen ingår att hantverkarna i Spef-företagen ska genomgå en dags fortbildning i murning och en dag i putsning. Utbildningen sker ute på respektive företag, i regi av en lärargrupp som också haft Spefs:s uppdrag att utarbeta kursinnehållet. Under 2011 och första delen av 2012 har putsningsdelen i utbildningen genomförts hos i stort sett alla Spef-företag. Samtidigt har kursinnehållet i murningsdelen utarbetats och murningsutbildningen genomförts hos cirka 25 procent av medlemsföretagen.

Enligt planerna ska också murningsdelen av CFE vara genomförd våren 2013.

I certifieringen ingår att det i alla medlemsföretag ska finnas minst en person som genomgått kurs för behörighet att leda murnings- och putsarbeten i klass I. Denna kurs har funnits under en längre period, men har i samband med att certifieringen genomförs arbetats om och samordnats med certifieringsutbildningen av hantverkare.

Som en ytterligare del i Spef:s utbildningssatsning har föreningen i samarbete med Hantverksrådet initierat att möjligheter för hantverkare att avlägga gesäll- och mästarbrev återinförts. Vid Nordbygg i mars i år delades fem mästarbrev och tre gesällbrev ut, och man avser att framöver årligen erbjuda intresserade hantverkare att genomföra dessa prov.

I arbetet med nämnda utbildningsinsatser har ett nära samarbete med institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet inletts. Vid institutionens avdelning i Mariestad (tidigare Hantverksskolan Dacapo) finns ett program för bygghantverk. I detta ges fördjupad utbildning inom bland annat murat och putsat byggande. Utbildningen är framför allt inriktad mot byggnadsvård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, men man är från institutionens sida intresserad av att också tillgodose utbildningsbehov för kvalificerat hantverksinriktade delar av mer konventionell byggproduktion.

I framtiden planerar man nu ifrån Kulturvårds sida att öppna möjligheter för yrkesverksamma murare med intresse för förkovran inom hantverket, att läsa delar av kursutbudet i bygghantverksprogrammet i Mariestad som enstaka kurser, till exempel listdragning, valvslagning, muraltekniker och liknande. Detta möjliggör en fortsatt kompetensuppbyggnad för murare, som komplement och påbyggnad till det utbildningspaket som Spef initierat och genomför, en kompetensuppbyggnad som också kommer Spef-företagen till del. För Institutionen för kulturvårds del betyder kopplingen det positiva att rekryteringen av studenter med yrkeserfarenhet kan komma att underlättas.

För murare som väljer att läsa Kulturvårds bygghantverksprogram kan i framtiden också möjligheter öppnas att tillgodoräkna sig delar av Spef-utbildningarna samt gesäll- och mästarkompetens i en examen. Eftersom Bygghantverksprogrammet vid Kulturvård i Mariestad i dag ingår i Göteborgs Universitet innebär det att dessa erfarenheter och den kompetens man därigenom skaffat sig kan komma att bli delar i en akademisk bildningsgång.

I detta sammanhang öppnas nya, spännande perspektiv. Murning och putsning, liksom en del andra hävdvunna hantverksområden, bygger på praktisk erfarenhetsgrund med tusenåriga anor. Kunskapsuppbyggnad inom hantverksyrken kan i stor omfattning ske genom inflöde av kunskap från ingenjörsvetenskap och naturvetenskap. Men kunskapsuppbyggnad på hantverkssidan borde också få ske på för hantverket mer självständiga vägar. I dag sker FoU inom hantverksområdet framför allt genom inflöde av kunskap från ingenjörsvetenskap, men kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete för hantverksbaserat arbete borde i större omfattning ske på dess egna villkor, och med kännedom om dess natur som grund.

Samarbetet mellan de av Spef initierade och genomförda utbildningsaktiviteterna och Institutionen för Kulturvård i Mariestad bryter mot ett för hantverksyrkena negativt mönster och kan ses som ett embryo till en fortsatt utveckling av hantverk som bas för akademisk bildning. Och i en förlängning med möjlighet till FoU-verksamhet med inriktning mot modernt, kostnadseffektivt murat och putsat byggande vid det av Institutionen för Kulturvård nystartade Hantverkslaboratoriet i Mariestad.

Diskussioner om samverkan kring kortare kurser och uppdragsutbildningar, bland annat som spetsubildningar inom mur- och putssidan, förs också med Institutionen för Kulturvård/Mariestad, Chalmers, Högskolan på Gotland, Statens Fastighetsverk och Mariestads kommun som deltagande parter.

Spef:s satsning på kompetensuppbyggnad för mur- och putsningshantverkare, återupptagandet av gesäll- och mästarprover samt samarbetet med Institutionen för Kulturvård skulle med fördel kunna stå som modell för liknande satsningar i andra delar av byggbranschen.
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

KTH:s högskoleingenjörer är vinnare

Känner inte igen hotbild.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kths-hogskoleingenjorer-ar-vinnare-27808
Pernilla Ström

Fjärilar – varken krångliga eller dyra

Vart tog syrenbersåerna vägen?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fjarilar-varken-krangliga-eller-dyra-27805

Digitalisering och produktivitet hänger ihop

Trots hög kännedom
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/digitalisering-och-produktivitet-hanger-ihop-27790