Meny

"Småhus, inte fler bostadsrätter, är det vi behöver"

"Småhus, inte fler bostadsrätter, är det vi behöver"

Alla vill inte bo i flerbostadshus, skriver Lena Södersten förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.

På senare år har bostadsbyggandet allt för ensidigt varit inriktat mot flerfamiljshus, framför allt mot exklusiva bostadsrätter. Det stora utbudet av dyra bostadsrätter i förhållande till efterfrågan är en bidragande orsak till det senaste årets prisfall.

Det har byggts alldeles för få småhus. Just nu ligger 15 137 nyproducerade lägenheter och småhus ute till försäljning i de tre storstadslänen enligt Booli, men bara 13 procent av dem är småhus. Resten är bostadsrätter.

Det är som att vi har fastnat i illusionen att alla vill bo i flerfamiljshus.

Men 90-talisterna kommer att vilja bo i småhus framöver. De kommer att vilja låta sina barn leka på tomten och känna gräset mellan tårna precis som vi och våra föräldrar före oss.

Vi blir äldre och friskare. Många skulle gärna välja ett mindre men marknära boende när barnen har flyttat ut där de sedan kan bo kvar när de kommer upp i åren. Då krävs ett ökat utbud av mindre småhus i ett plan och lägre flyttskatter.

Dessutom verkar det finnas en förutfattad mening om småhus. För några månader sedan var jag på ett seminarium om hållbart bostadsbyggande i en av Stockholms söderortskommuner. Kommunen har problem med tryggheten i sina miljonprogramsområden. Ändå kallade kommunens ledande poli- tiker gång på gång kommunens villa- områden lite nedsättande för ”våra villamattor”.

Ord spelar roll. Det behövs en attitydförändring kring småhus hos politiker, andra beslutsfattare och kommunala tjänstemän. Att bo i ett eget ägt småhus är en fråga om frihet. Om 90-talisterna ska kunna uppfylla sina husdrömmar behöver det byggas fler småhus.

 

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567