Meny

"Skit i jantelagen"

"Skit i jantelagen"

”Man kan beskriva jantelagens konsekvenser som ett socialt fenomen där duktiga människor föraktas, attackeras, hånas och kritiseras på grund av att deras talanger eller prestationer är större än deras medmänniskors. Vad sägs om ett tankeskifte?” skriver författaren och före-tagaren Stefan Ekberg.

I England, Australien, Nya Zeeland och i flera andra engelskspråkiga länder kallas det för ”tall poppy syndrome”. Japaner, skottar, holländare och kanadensare har alla egna uttryck för att beskriva fenomenet. I Sverige, Danmark, Finland och Norge kallar vi det rätt och slätt för jantelagen efter den fiktiva staden Jante i Aksel Sandemoses genombrottsroman ”En flykting korsar sitt spår” från 1933.

Man kan beskriva jantelagens konsekvenser som ett socialt fenomen där duktiga människor föraktas, attackeras, hånas och kritiseras på grund av att deras talanger eller prestationer är större än deras medmänniskors (ofta medmänniskor i deras närhet). Den som växer som människa/företagare, tjänar mer pengar eller får ökad trovärdighet i omvärlden inom sitt område eller rent generellt är lyckliga, kommer inte bara att dra till sig möjliga kunder/klienter/fans utan också bli negativt uppmärksammade av konkurrenter och andra personer. När jag i våras frågade våra kunder, som består av framgångsrika företagare och nyckelpersoner på företag, om någon av dem drabbats av jantelagen och i så fall hur, så fick jag över 200 deprimerande svar. Många av svaren var väldigt lika – en enskild person som nått framgång på något sätt (på jobbet/i familjen/materiellt) fick skit för det från omgivningen. En kvinna till exempel, blev av med jobbet efter att hon under en kris i branschen blivit lite av en mediaprofil för företaget.

Tydligen så gillade inte hennes närmaste chef hennes nya kändisskap och såg till att hon mobbades ut. Trots att hon slutade sin anställning, startade eget och i dag driver en egen butikskedja, så känner hon sig fortfarande olycklig och drabbad eftersom hennes nya värld också är impregnerad av jantelagen.

En skrämmande tanke.

Är det så att det svenska samhället  i grunden är byggt för drönare, inte för handlingskraftiga människor?  Att entreprenörskap i meningen att gå sin egen väg och jaga efter sin egen individuella lycka egentligen aldrig har uppmuntrats på riktigt? Kanske. Att just svenskar skulle ha patent på avundsjuka och till och med göra den ”kunglig” är en gammal och välkänd föreställning. Redan i Erikskrönikan från 1400-talet påstås att avundsjuka och girighet är typiska svenska karaktärsdrag och på 1500-talet ansåg historieskrivaren Johannes Magnus att ”envis inbördes avund” är en av orsakerna till Sveriges olyckor.

Gustav Sundbärg som 1911 skrev ”Det svenska folklynnet” menar också att avunden är ett särskilt svenskt problem. ”Svensken har nog intet emot att Sverige blir ärat och ansett – blott det kan ske utan att någon enskild svensk, i synnerhet bland ens egna bekanta, blir berömd och ansedd. Och svenskarna ser nog gärna, att Sverige blir rikt – om det blott kunde ske utan att någon enskild svensk bleve rik.”

Det finns med andra ord en lång och geggig historia bakom, men det finns också en väg ut.

Vad sägs om ett tankeskifte? Vad sägs om att vi börjar ta ett personligt ansvar och uppmuntrar varandra mer?  Hur skulle det vara om vi klappade folk på axeln lite oftare, berömde andra för att de gör bra saker och letade efter folk som gör rätt i stället för folk som gör fel. Hur skulle det bli om vi firade bra saker oftare, hjälpte någon vi ser som tappat modet och om vi anförtrodde oss till varandra och tog lite fler risker?

Jag tror att det skulle bli fantastiskt.

Sverige 2013. Ja tack.
Pernilla Ström

"Leve den svenska byråkratin!"

Så gör verksamt.se tillgänglig även på arabiska, dari och farsi, föreslår Pernilla Ström.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/leve-den-svenska-byrakratin-23369
Staffan Åkerlund

"Som om alla läser Hans Linds senaste"

Hur ska vi tolka tystnaden från bostadssamtalen, undrar Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/som-om-alla-laser-hans-linds-senaste-23366

"Nu behövs gemensamma regler kring partnering"

Christer Kilersjö och Jennie Sahlsten efterlyser ett regelverk för partnering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-behovs-gemensamma-regler-kring-partnering-23362
Fredrik Friblick

"Våfflorna smakar skit"

Fredrik Friblick ser parallellerna mellan sitt eget våffelbak och andras byggande.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vafflorna-smakar-skit-23331
Staffan Åkerlund

"Hyresmarknaden behöver fastighetsägarna"

Hyresrättens fulla potential tas på allvar av politiken, skriver Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hyresmarknaden-behover-fastighetsagarna-23329

"Skevt när kommuner bötfäller sig själva"

Konkurrensverket bör snabbutreda saken, enligt Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skevt-nar-kommuner-botfaller-sig-sjalva-23317

"Spelar du i en bra symfoniorkester?"

Då ska du anmäla ditt projekt till Årets Bygge, föreslår juryordförande Mårten Lindström.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/spelar-du-i-en-bra-symfoniorkester-23284
Staffan Åkerlund

"Viktig systemkritik från Arbetsmiljöverket"

Kritiken måste även nå byggherrar och andra med inflytande tycker Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/viktig-systemkritik-fran-arbetsmiljoverket-23282
Emma Jonsteg

"Idén om hyresrätten har inte riktigt hängt med"

Samtal om hyresrätter och social housing i Snåret.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/iden-om-hyresratten-har-inte-riktigt-hangt-med-23279

"Risker och säkerhet i den byggda miljön"

Johan Silfwerbrand, professor på KTH, vill se en satsning på haverikommissioner inom bygg.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/risker-och-sakerhet-i-den-byggda-miljon-23268