Meny

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Kommunernas bygg- och miljömyndigheter måste få tydligare mandat att ingripa när buller från grannar utgör en risk för boendes hälsa, särskilt när sömnen störs återkommande. Det skriver akustikexperten Christian Simmons. Han efterlyser tydligare myndighetskrav för exempelvis stegljud för att ge företagen tydliga förutsättningar.

Flera nationella enkätundersökningar och forskning vid Luleå tekniska universitet visar att upp till var femte boende i flerfamiljshus störs av buller från grannarna, framförallt av stegljud, musik och skrik. Krav på lägenhetsskiljande väggar och golv i nya hus finns i Boverkets byggregler (BBR), men ifall störningar ändå uppstår efter att kommunen har utfärdat slutintyg, så kan boende i princip inte att få rättelse.

Detta är inte acceptabelt. Kommunernas bygg- och miljömyndigheter måste få tydligare mandat att ingripa när buller från grannar utgör en risk för boendes hälsa, särskilt när sömnen störs återkommande. Det är inte ovanligt att den som störs får höra att ”lite ljud måste man tåla”. Gäller det däremot buller från tekniska installationer så finns det lagstöd att ingripa.


Branschen oroar sig inte heller

Branschorganisationen Svenskt Trä verkar inte heller oroa sig, enligt ett käckt pressmeddelande:
”Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar.”

Forskningsprojektet ”AkuTimber” vid LTU arbetar nu för att ta fram ett nytt mått för stegljud, som ska stämma väl med vad boende upplever. I tidigare projekt (AkuLite och Aku20) har enkäter, mätningar och lyssningsförsök bekräftat att dagens mått på stegljud i BBR inte fångar upp stegljud vid låga frekvenser, det vill säga ”dunsljud”. Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas på alla nya byggnader, oavsett byggmaterial.

Detta ger industrin tydliga förutsättningar för sin produktutveckling och det görs framsteg i alla typer av stomsystem. Men även i befintliga hus måste boende kunna få hjälp av myndigheterna. På längre sikt skulle man även behöva forska på hur störande stegljud kan vara för sömn, vila och umgänge som kan ha hälsopåverkande konsekvenser, på samma sätt som man har gjort på trafikbuller.

När det gäller andra typer av buller fungerar regelverket bättre. Trafikbuller har varit i fokus, vilket ledde till en ny förordning 2015, reviderad 2017. Tekniska installationer har krav i BBR och hos Folkhälsomyndigheten, som kommunerna använder för att förelägga om att buller från pumpar, fläktar, gym med mera åtgärdas.
 

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125
Nomi Melin Lundgren

”It takes two to tango”

Dansgolvet är en byggmarknad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/it-takes-two-tango-28084
Anders Carlén

Välkommen till 
nya Byggindustrin!

Står byggbranschen still? Kolla i arkivet!
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/valkommen-till-nya-byggindustrin-28083

"Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el"

"Innan vi fattar ogrundade investeringsbeslut krävs en översyn".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-riskerar-att-ga-over-efter-vatten-i-jakten-pa-el-28075

”Involvera cheferna i kampen mot döden på jobbet”

Byggcheferna föreslår åtgärder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/involvera-cheferna-i-kampen-mot-doden-pa-jobbet-28064
Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tid-bostadskommission-28052

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024