Meny

"Skärp energikraven vid byggande"

"Skärp energikraven vid byggande"

”Låt oss anta utmaningen från EU i stället för att lägga förslag som får ordet passivhus att framstå som att inget ytterligare behöver göras.” Det skriver Ola Johansson, Heléna Lindahl och Roger Tiefensee från Centerpartiet.

När EU vill ställa hårdare krav på medlemsstaterna att definiera nära-noll-
energibyggnader (EPD2) måste Sverige ta tillfället att skärpa byggreglerna och ta fram en handlingsplan med inriktningsmål som minst är i takt med vad byggbranschen anser sig klara av. Tyvärr kan vi konstatera att den definition av nära-nollenergi som används i förslaget som regeringen skickat på remiss är otydlig och kravlös. Högsta förbrukning räknat i kilowattimmar per kvadratmeter föreslås i stort sett vara oförändrat mot vad som tillämpas i dag, något som redan kritiseras för att vara i underkant.

Centerpartiet anser att regeringens nuvarande förslag på hur EU-direktiven ska införlivas i svensk lag genomgående har en alldeles för låg ambitionsnivå. Sverige har åtagit sig att uppnå tydliga mål gällande minskad energianvändning för bostäder och lokaler. För att uppnå 20 procents minskning till år 2020 och 50 procent till år 2050, poängterar bland andra Naturvårdsverket att ytterligare kraftfulla åtgärder behövs. Även Energimyndigheten vill se inriktningsmål som visar att Sverige avser behålla tätpositionen när det gäller att utveckla och bygga passivhus.

Vår inställning delar vi med en förkrossande majoritet av dem som svarat på remissen, bland dem ett stort antal ledande byggföretag. Faktum är att det går att bygga mycket mer energieffektivt redan i dag utan att man höjer produktionskostnaderna. Tar man i beaktande en byggnads totala livscykel blir energieffektivt byggande en ren vinst både för fastighetsägare och boende. Med en snävare definition av energieffektivitet minskar det utrymme för lokala särkrav som ibland kritiseras utifrån att det kan utgöra hinder mot ett kostnadseffektivt byggande. Det byggbranschen efterlyser är i stället långsiktiga regler som gäller för alla och som man vet inte kommer att ändras över tid.

Om Sverige ska behålla sin trovärdighet i klimatfrågor bör energikraven i kommande byggnorm sättas väsentligt lägre än de värden för icke-eluppvärmda byggnader som Boverkets Byggregler, BBR 2012, föreslår. Många projekt byggs redan i dag med halva det energibehov som BBR 2012 föreskriver, utan större merkostnader.

Att definiera nära-nollenergihus i linje med BBR 2012 skulle göra att vi riskerar hamna efter andra EU-länder när det gäller teknik- och kunskapsutveckling. Regeringen bör ta till sig synpunkterna från remissinstanserna och lägga ett förslag som bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom hållbart byggande och som leder till att vi klarar våra miljömål om ett fossilfritt samhälle till år 2050.
Hårdare krav leder till nya innovationer och vidareutveckling av existerande koncept. Det finns redan goda lösningar för att bygga extremt energisnålt. Låt oss anta utmaningen från EU i stället för att lägga förslag som får begreppet passivhus att framstå som att inget ytterligare behöver göras.

"Frizoner – en del av en ny bostadspolitik"

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, vill se nytänkande i bostadspolitiken.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/frizoner-en-del-av-en-ny-bostadspolitik-23558
Staffan Åkerlund

"Nollställ och starta om bostadssamtalen"

Dags att räkna på kostnaderna för en oreformerad bostadspolitik, tycker Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nollstall-och-starta-om-bostadssamtalen-23557

"Bostadsbristen är på allvar"

Regeringens medicin för att öka bostadsbyggandet räcker inte, enligt Ola Johansson (C).
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbristen-ar-pa-allvar-23556

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD), om de havererade bostadssamtalen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tradgardsstaden-ar-en-del-av-losningen-pa-bostadskrisen-23548

”BI jobbar aktivt för schysta villkor och sund konkurrens"

Mats Åkerlind på BI ger en replik i debatten som blossat upp efter Veidekkes UE-åtgärd.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bi-jobbar-aktivt-schysta-villkor-och-sund-konkurrens-23527
Staffan Åkerlund

"Att gasa och bromsa samtidigt"

Dagens bostadsmarknad får Staffan Åkerlund att tänka på gamla Saab 96.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/att-gasa-och-bromsa-samtidigt-23509

"Människoliv eller framkomlighet?"

Svante Hagman, NCC, kräver bättre förutsättningar för arbetsmiljöarbetet vid vägarbeten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/manniskoliv-eller-framkomlighet-23507

"Hög tid att bli ansvarstagande samhällsbyggare på riktigt"

"Vi häpnar över den kommentar som Mats Åkerlind gör..."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/hog-tid-att-bli-ansvarstagande-samhallsbyggare-pa-riktigt-23498

"Så får vi en infrastruktur som håller för barnbarnen"

Lars Redtzer, BI, uppmanar till att delta i debatten om framtidens infrastruktur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-far-vi-en-infrastruktur-som-haller-barnbarnen-23479
Nils-Eric Sandberg

"När regeringen sätter priserna"

Två intresseorganisationer är överordnade riksdagen, varnar Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-regeringen-satter-priserna-23457