Meny

”Sänk markpriset och få ett högre markvärde”

”Sänk markpriset och få ett högre markvärde”

I motsats till vad som ofta påstås i debatten så finns det gott om byggherrar som vill bygga högkvalitativa, hållbara och arkitektoniskt intressanta bostadsprojekt i Stockholm. Men många upplever att de uppressade markpriserna gör det omöjligt att få ihop ekonomin i de mer ambitiösa projekten. Det skriver Emma Jonsteg, vd, Utopia.

Stockholms stad har i dag en policy som innebär att man eftersträvar högsta möjliga kvadratmeterpris vid försäljning av kommunens mark. Frågan är om man är medveten om vilken negativ påverkan det har när det gäller byggkvalitet, hållbart byggande och arkitektonisk gestaltning. Har man i kalkylen (som man förhoppningsvis baserat sin policy på) satt ett värde på de långsiktiga konsekvenser detta får för stadens attraktionskraft, värden och varumärke?

Givetvis ska stadens mark inte reas bort men politikernas ansvar är att göra bästa möjliga affär för kommunens invånare. Då kan man inte välja bort ett strategiskt och långsiktigt kvalitetsarbete till förmån för ett kortsiktig intäktsmaximerande, även om det säkert är en god hjälp för att balansera kommunens budget.

Från politiskt håll säger man sig nu vilja bedriva ett långsiktigt strategiskt kvalitetsarbete när det gäller stadens arkitektur. Menar man allvar med det så bör man ta sig en rejäl funderar över vad de senaste årtiondenas bostadsbyggande i centrala Stockholm har bidragit med i det avseendet. Man behöver knappast vara någon elitistisk arkitektursnobb för att ganska snabbt konstatera att det nog inte är så värst mycket.

Allt är givetvis inte skräp, men mycket är påfallande mediokert, anonymt och enahanda. Stockholms invånare har all anledning att fråga sig om man från politiskt håll nu gör tillräckligt att det här ska kunna bli bättre i framtiden. För det är precis här skon klämmer.

Det råder nämligen ingen brist på byggherrar som både kan och vill bygga hållbart med hög kvalitet och intressant gestaltning. Jag träffar sådana dagligen. Men många upplever att det är omöjligt att få ihop sina kalkyler när markpriserna ligger på den nivå som de gör.

Det är fullt möjligt för Stockholms stad att både pressa ner markpriserna och samtidigt göra en god affär genom att skapa ett större långsiktigt värde för staden. Vägen dit går via tydlig kravställning. Genom att villkora markförsäljningen mot tydligt uppställda kvalitetsparametrar kommer markpriset att drivas nedåt och både incitamenten och de ekonomiska resurserna för att bedriva ett högklassigt och visionärt kvalitetsarbete när det gäller kvalitet, hållbarhet och arkitektonisk gestaltning kommer att stärkas drastiskt.

En sådan åtgärd skulle återupprätta prestigen i att bygga riktigt bra, inte bara snabbt och billigt. Det skulle vitalisera Stockholms och hela Sveriges arkitekt- och byggbransch. Vi skulle få bostäder som är mer unika och vackrare och som både i planering och byggteknik skulle erbjuda högre boendekvalitet, mindre miljöpåverkan och som dessutom har en betydligt längre levnadstid.

Framtidens Stockholm bör byggas av dem som kan erbjuda det största värdet för staden ur ett längre perspektiv, inte av dem som för dagen tack vare hårt pressade produktionskostnader har råd att bjuda den allra sista kronan extra på marginalen. Att på ett kreativt och kvalitetsorienterat sätt hantera markprisfrågan öppnar upp fantastiska möjligheter för att det en dag ska kunna bli så.
Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592