Meny

”Redan projekteringen måste kontrolleras”

”Redan projekteringen måste kontrolleras”

Debatten om kvaliteten i byggandet och byggnader som rasar går vidare. Vad vet ministern om verkligheten? Det undrar Jan Wikström på SVR och vice ordförande i Kontrollansvarigas Riksförening, KARF, och Carl-Johan Johansson, på Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. De betonar vikten av att upptäcka fel innan de omsätts i praktik ute på bygget. Projekteringen bör kontrolleras av en tredje part innan ett projekt får klart för start.

Fyra professorer uttrycker i en artikel i DN 2012-11-06 sin oro över tillståndet i Byggsverige. De hänvisar till nyligen inträffade ras, i två fall med dödlig utgång. De föreslår en rad åtgärder, bland annat skärpt myndighetskontroll. Ansvarig minister kommenterar en dag senare i tidningen Byggindustrin och menar att professorerna är ute i ogjort väder eftersom den nya plan- och bygglagen innebär en rad förbättringar i form av mer kontroll. Vi menar att ministern inte har tillräcklig insikt i skillnaden mellan lagtexten och den praktiska verkligheten. Vi utredde mer än 200 takras efter snövintern 2010/2011 och fann häpnadsväckande brister, både i projekteringen och i utförandet på byggplatsen.

I många fall var dimensioneringen felaktig eller så fanns det ingen dimensionering alls. På byggplatsen hade man inte följt bygghandlingarna, om det fanns några. Oftast fanns inget belägg för att kontrollplanerna hade följts, och i de fall som intyg hade lämnats, hade de inte alltid täckning för intygandet.

Mot denna bakgrund är det glädjande att fyra tunga byggprofessorer lyfter fram problematiken med byggprojekt som inte har uppfyllt normernas krav. Bland de ytterligare brister, som de pekar på, är en av de allvarligare att det är många parter inblandade med otydlig inbördes ansvarsfördelning. Som åtgärd föreslår de dokumentation av bärförmågan som medger tredjepartskontroll samt en skarpare myndighetsutövning. Här kontrar den ansvarige ministern Stefan Attefall och menar att alla ras som professorerna refererar till avser den gamla lagstiftningen.

Ministern har rätt så till vida att kraven på den kontrollansvarige och dennes roll har skärpts. Han har dock inte kommenterat den nya processen med lov, kontroll och tillsyn. I denna finns inbyggt bland annat tekniskt samråd med startbesked och slutsamråd med efterföljande slutbesked. Ett åsidosättande av att invänta de båda beskeden är kopplat till sanktionsavgifter. Kraven på kontrollplanen har också höjts, eftersom den ska utformas så att alla väsentliga tekniska egenskaper ska säkerställas.

Det avgörande är nu att detta fungerar i verkligheten. Professorerna har rätt i sitt påstående, att branschens aktörer kommer att upptäcka flertalet fel själva, om de på ett begripligt sätt tvingas att redovisa för annan part hur de har tänkt. Om man dessutom vet, att resultatet granskas professionellt, kommer man att se till att tillräckligt kompetent personal kopplas in i projektet. Våra erfarenheter visar, att det även under utförandeskedet kan vara nödvändigt med kontroll av tredje part.

Trovärdigheten i lagstiftarens och regeringens ambitioner sjunker ytterligare då Boverket i en konsekvensbeskrivning om de kontrollansvarigas självständiga ställning förtydligar, att den som ska kontrolleras, är ”han som håller i hammaren”. Med att utföra en åtgärd avses i detta sammanhang inte projekteringen, det vill säga den del där minst hälften av felen begås enligt vår erfarenhet. En signal att inte kontrollera projekteringen måste anses vara förödande för hela kontrollen.

Vi vill med detta inlägg ge vårt stöd till de problemställningar, som de fyra professorerna framför. Det gäller att upptäcka fel i ett skede, då de ännu inte har hunnit utföras på arbetsplatsen. Vi vill uppmana bostadsministern att tillsammans med berörda myndigheter och andra instanser medverka till att feltolkningar av och negativa signaler om regelverket undanröjs! Tredjepartskontroll av projekteringen bör tillämpas för utvalda delar, innan startbesked lämnas.
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

KTH:s högskoleingenjörer är vinnare

Känner inte igen hotbild.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kths-hogskoleingenjorer-ar-vinnare-27808
Pernilla Ström

Fjärilar – varken krångliga eller dyra

Vart tog syrenbersåerna vägen?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fjarilar-varken-krangliga-eller-dyra-27805

Digitalisering och produktivitet hänger ihop

Trots hög kännedom
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/digitalisering-och-produktivitet-hanger-ihop-27790