Meny

Planering för effektivt resursnyttjande

Planering för effektivt resursnyttjande

Samhällsbyggarbranschen står inför stora utmaningar i form av ökad globalisering, digitalisering och låg produktivitet. En viktig fråga är hur byggentreprenörerna på bästa sätt ska utnyttja sina begränsade resurser och öka resursutnyttjandet, skriver forskare vid Linköpings universitet.

Om produktiviteten ska förbättras och kostnader sänkas måste planeringen av resurser över flera projekt förbättras. Denna nivå brukar i andra branscher kallas för taktisk nivå och handlar om att balansera tillgång på resurser med det behov av dessa som väntas i framtiden. Denna planering mellan projekt behövs för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och möta konkurrensen från andra länder. Många byggentreprenörer saknar idag stöd för att planera resurser mellan projekt. Man saknar överblick av vilka resursbehov som finns i olika pågående projekt och också vilka resursbehov (personal, material och maskiner) som genereras av olika typer av kommande projekt. Det gör det svårt för dem att avgöra vilka av kommande projekt som de bör buda på kontra inte baserat på hur det passar tillgängliga resurser.

I det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Replan (resurseffektiv planering i byggbranschen) har forskare i bygglogistik vid Linköpings universitet tillsammans med samhällsbyggarentreprenörerna NCC och Arcona, IT-systemleverantörerna Optimity och Vico och i samarbete med Chalmers tagit fram prototyper av IT-verktyg och processer för att planera resurser och material över flera projekt för byggentreprenörer. Resultatet består av en guide för aktiviteter som bör utföras, information som behöver inhämtas och hur optimeringsprogramvaror kan nyttjas för att bestämma leveransdatum av material och fördela resurser mellan projekt.


Korrekt information behövs

Med resultatet får företaget ett verktyg som inhämtar information från till exempel Sverige bygger om vilka projekt som är på gång och kan baserat på hit-rate uppskatta sannolikheten att få ett projekt. Baserat på detta visualiseras behovet av platschefer och andra resurser som uppstår och när i tiden dessa kommer vara tillgängliga från andra pågående projekt. På så sätt skapas ett beslutsunderlag om ett framtida projekt är lönsamt eller ej att gå in med anbud på. Dessutom kan lagerchefen för eventuell terminal bättre planera personalbehovet baserat på vilka material som kommer lagerföras när i tiden.

För att beslutsunderlaget som tas fram ska bli så trovärdigt som möjligt behövs korrekt information genom att berörda parter involveras i processen. I projektet har vi jobbat med att skapa förutsättningar för att samla in information och sprida den till till exempel materialleverantörer. Förutsättning finns nu för entreprenörerna att bättre planera sina resurser på längre sikt för att på så sätt minimera kostnader och öka produktiviteten.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941