Meny

Planering för effektivt resursnyttjande

Planering för effektivt resursnyttjande

Samhällsbyggarbranschen står inför stora utmaningar i form av ökad globalisering, digitalisering och låg produktivitet. En viktig fråga är hur byggentreprenörerna på bästa sätt ska utnyttja sina begränsade resurser och öka resursutnyttjandet, skriver forskare vid Linköpings universitet.

Om produktiviteten ska förbättras och kostnader sänkas måste planeringen av resurser över flera projekt förbättras. Denna nivå brukar i andra branscher kallas för taktisk nivå och handlar om att balansera tillgång på resurser med det behov av dessa som väntas i framtiden. Denna planering mellan projekt behövs för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och möta konkurrensen från andra länder. Många byggentreprenörer saknar idag stöd för att planera resurser mellan projekt. Man saknar överblick av vilka resursbehov som finns i olika pågående projekt och också vilka resursbehov (personal, material och maskiner) som genereras av olika typer av kommande projekt. Det gör det svårt för dem att avgöra vilka av kommande projekt som de bör buda på kontra inte baserat på hur det passar tillgängliga resurser.

I det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Replan (resurseffektiv planering i byggbranschen) har forskare i bygglogistik vid Linköpings universitet tillsammans med samhällsbyggarentreprenörerna NCC och Arcona, IT-systemleverantörerna Optimity och Vico och i samarbete med Chalmers tagit fram prototyper av IT-verktyg och processer för att planera resurser och material över flera projekt för byggentreprenörer. Resultatet består av en guide för aktiviteter som bör utföras, information som behöver inhämtas och hur optimeringsprogramvaror kan nyttjas för att bestämma leveransdatum av material och fördela resurser mellan projekt.


Korrekt information behövs

Med resultatet får företaget ett verktyg som inhämtar information från till exempel Sverige bygger om vilka projekt som är på gång och kan baserat på hit-rate uppskatta sannolikheten att få ett projekt. Baserat på detta visualiseras behovet av platschefer och andra resurser som uppstår och när i tiden dessa kommer vara tillgängliga från andra pågående projekt. På så sätt skapas ett beslutsunderlag om ett framtida projekt är lönsamt eller ej att gå in med anbud på. Dessutom kan lagerchefen för eventuell terminal bättre planera personalbehovet baserat på vilka material som kommer lagerföras när i tiden.

För att beslutsunderlaget som tas fram ska bli så trovärdigt som möjligt behövs korrekt information genom att berörda parter involveras i processen. I projektet har vi jobbat med att skapa förutsättningar för att samla in information och sprida den till till exempel materialleverantörer. Förutsättning finns nu för entreprenörerna att bättre planera sina resurser på längre sikt för att på så sätt minimera kostnader och öka produktiviteten.

Nils-Eric Sandberg

Högre skatt på bostaden?

Allt ska beskattas, så mycket som möjligt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hogre-skatt-pa-bostaden-26653

Inför den nya standarden för säkrare arbete på stege

Arbetsmiljöverket tar inte chansen att minska antalet stegrelaterade fallolyckor.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/infor-den-nya-standarden-sakrare-arbete-pa-stege-26645
Staffan Åkerlund

Äntligen ser vi början på slutet av slöseriet

ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/antligen-ser-vi-borjan-pa-slutet-av-sloseriet-26654
Fredrik Friblick

Det ska kännas fel

En förändring ska upplevas som jobbig.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/det-ska-kannas-fel-26607

”Vi har inte råd att missa den kompetens som finns”

Det behövs fler kvinnor i alla byggyrken.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-inte-rad-att-missa-den-kompetens-som-finns-26597
Erik Kalmaru

”Dags att kavla upp ärmarna för bättre livsmiljöer”

Vad kan regeringens arkitekturpolicy göra för Sveriges gestaltade miljö?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-kavla-upp-armarna-battre-livsmiljoer-26620
Staffan Åkerlund

Att gynna rika hushåll på de svagas bekostnad

Hur finansieras bostäder i prissegment som öppnar boende för majoriteten?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/att-gynna-rika-hushall-pa-de-svagas-bekostnad-26602

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629
Torun Nilsson

Kina skapar orosmoln

De dåliga nyheterna tycks bara fortsätta.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kina-skapar-orosmoln-26570

Den byggande arkitekten värnar kvalitet i byggandet

Alltfler arkitektföretag intresserar sig för egen projektutveckling.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/den-byggande-arkitekten-varnar-kvalitet-i-byggandet-26559
Staffan Åkerlund

Första gången – chans till riktig bostadspolitik

Ett gemensamt samhällsbyggnadsprojekt ligger på riksdagens bord.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/forsta-gangen-chans-till-riktig-bostadspolitik-26575