Meny

Planering för effektivt resursnyttjande

Planering för effektivt resursnyttjande

Samhällsbyggarbranschen står inför stora utmaningar i form av ökad globalisering, digitalisering och låg produktivitet. En viktig fråga är hur byggentreprenörerna på bästa sätt ska utnyttja sina begränsade resurser och öka resursutnyttjandet, skriver forskare vid Linköpings universitet.

Om produktiviteten ska förbättras och kostnader sänkas måste planeringen av resurser över flera projekt förbättras. Denna nivå brukar i andra branscher kallas för taktisk nivå och handlar om att balansera tillgång på resurser med det behov av dessa som väntas i framtiden. Denna planering mellan projekt behövs för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och möta konkurrensen från andra länder. Många byggentreprenörer saknar idag stöd för att planera resurser mellan projekt. Man saknar överblick av vilka resursbehov som finns i olika pågående projekt och också vilka resursbehov (personal, material och maskiner) som genereras av olika typer av kommande projekt. Det gör det svårt för dem att avgöra vilka av kommande projekt som de bör buda på kontra inte baserat på hur det passar tillgängliga resurser.

I det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Replan (resurseffektiv planering i byggbranschen) har forskare i bygglogistik vid Linköpings universitet tillsammans med samhällsbyggarentreprenörerna NCC och Arcona, IT-systemleverantörerna Optimity och Vico och i samarbete med Chalmers tagit fram prototyper av IT-verktyg och processer för att planera resurser och material över flera projekt för byggentreprenörer. Resultatet består av en guide för aktiviteter som bör utföras, information som behöver inhämtas och hur optimeringsprogramvaror kan nyttjas för att bestämma leveransdatum av material och fördela resurser mellan projekt.


Korrekt information behövs

Med resultatet får företaget ett verktyg som inhämtar information från till exempel Sverige bygger om vilka projekt som är på gång och kan baserat på hit-rate uppskatta sannolikheten att få ett projekt. Baserat på detta visualiseras behovet av platschefer och andra resurser som uppstår och när i tiden dessa kommer vara tillgängliga från andra pågående projekt. På så sätt skapas ett beslutsunderlag om ett framtida projekt är lönsamt eller ej att gå in med anbud på. Dessutom kan lagerchefen för eventuell terminal bättre planera personalbehovet baserat på vilka material som kommer lagerföras när i tiden.

För att beslutsunderlaget som tas fram ska bli så trovärdigt som möjligt behövs korrekt information genom att berörda parter involveras i processen. I projektet har vi jobbat med att skapa förutsättningar för att samla in information och sprida den till till exempel materialleverantörer. Förutsättning finns nu för entreprenörerna att bättre planera sina resurser på längre sikt för att på så sätt minimera kostnader och öka produktiviteten.

Nils-Eric Sandberg

Reglerarnas marknad

Tanken var att ingen skulle kunna tjäna pengar på sin bostad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/reglerarnas-marknad-26199

Social housing är ingen lösning på bostadsbristen

Strukturer skapar problemet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/social-housing-ar-ingen-losning-pa-bostadsbristen-26182
Staffan Åkerlund

Ta Jan Jörnmarks varning på allvar

Den verkliga faran för Sverige är återregleringen av bostadsmarknaden.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ta-jan-jornmarks-varning-pa-allvar-26189
Erik Kalmaru

Det räcker inte med mysområden där marken är som dyrast

Diffust vem som ansvarar för det offentliga rummet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/det-racker-inte-med-mysomraden-dar-marken-ar-som-dyrast-26128

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059