Meny

Planering för effektivt resursnyttjande

Planering för effektivt resursnyttjande

Samhällsbyggarbranschen står inför stora utmaningar i form av ökad globalisering, digitalisering och låg produktivitet. En viktig fråga är hur byggentreprenörerna på bästa sätt ska utnyttja sina begränsade resurser och öka resursutnyttjandet, skriver forskare vid Linköpings universitet.

Om produktiviteten ska förbättras och kostnader sänkas måste planeringen av resurser över flera projekt förbättras. Denna nivå brukar i andra branscher kallas för taktisk nivå och handlar om att balansera tillgång på resurser med det behov av dessa som väntas i framtiden. Denna planering mellan projekt behövs för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och möta konkurrensen från andra länder. Många byggentreprenörer saknar idag stöd för att planera resurser mellan projekt. Man saknar överblick av vilka resursbehov som finns i olika pågående projekt och också vilka resursbehov (personal, material och maskiner) som genereras av olika typer av kommande projekt. Det gör det svårt för dem att avgöra vilka av kommande projekt som de bör buda på kontra inte baserat på hur det passar tillgängliga resurser.

I det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Replan (resurseffektiv planering i byggbranschen) har forskare i bygglogistik vid Linköpings universitet tillsammans med samhällsbyggarentreprenörerna NCC och Arcona, IT-systemleverantörerna Optimity och Vico och i samarbete med Chalmers tagit fram prototyper av IT-verktyg och processer för att planera resurser och material över flera projekt för byggentreprenörer. Resultatet består av en guide för aktiviteter som bör utföras, information som behöver inhämtas och hur optimeringsprogramvaror kan nyttjas för att bestämma leveransdatum av material och fördela resurser mellan projekt.


Korrekt information behövs

Med resultatet får företaget ett verktyg som inhämtar information från till exempel Sverige bygger om vilka projekt som är på gång och kan baserat på hit-rate uppskatta sannolikheten att få ett projekt. Baserat på detta visualiseras behovet av platschefer och andra resurser som uppstår och när i tiden dessa kommer vara tillgängliga från andra pågående projekt. På så sätt skapas ett beslutsunderlag om ett framtida projekt är lönsamt eller ej att gå in med anbud på. Dessutom kan lagerchefen för eventuell terminal bättre planera personalbehovet baserat på vilka material som kommer lagerföras när i tiden.

För att beslutsunderlaget som tas fram ska bli så trovärdigt som möjligt behövs korrekt information genom att berörda parter involveras i processen. I projektet har vi jobbat med att skapa förutsättningar för att samla in information och sprida den till till exempel materialleverantörer. Förutsättning finns nu för entreprenörerna att bättre planera sina resurser på längre sikt för att på så sätt minimera kostnader och öka produktiviteten.

Information som handelsvara

BIM innebär att roller byts ut.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/information-som-handelsvara-27417
Torun Nilsson

”Förtryckta människor presterar sämre”

Att styra genom att hoppas på det bästa är ingen bra modell.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fortryckta-manniskor-presterar-samre-27405

"Estetikens dilemma är inte synligt för blotta ögat"

Förvaltningsskedet beaktas inte i dagens byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/estetikens-dilemma-ar-inte-synligt-blotta-ogat-27401
Staffan Åkerlund

Den som bär risken ska belönas därefter

Det är detta som den ”tråkiga” termen standardavtal handlar om.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/den-som-bar-risken-ska-belonas-darefter-27404
Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343