Meny

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Framtidssäkra BIM-modeller kräver öppna standarder och lösningar, så som det internationella IFC-formatet. Den beställare som inser det får en modell med förutsättningar att göra nytta under hela byggnadens livslängd, menar Arno de Ryst, BIM- och digitaliseringsansvarig, Link Arkitektur. 

Vi arkitekter ser med glädje att våra beställare blivit allt mer medvetna och bättre på att ställa leveranskrav i BIM. Med en modell i hög kvalitet får byggherren ett verktyg för effektiv projektering och byggprocess och förvaltare och brukare kan använda den i drift och förvaltning under hela byggnadens livslängd. Då kan också leverantörer i olika faser av byggprocessen leverera in data i modellen, den blir helt enkelt en plattform för byggnadens hela Life Cycle Management.

Men detta förutsätter en modell som fungerar över tid och som går att göra tillgänglig för byggprocessens många olika aktörer. 

För att en BIM-modell ska nå sin fulla potential är det viktigt att byggherren eller dennes konsulter inte låser fast sig vid en programvara för projektering. Och – ännu mer angeläget – att man väljer IFC-filer som den främsta kommunikationsvägen. 

Tyvärr finns en tendens att byggherrar, både privata och offentliga, skriver in specifika programvaror för BIM i sina handlingar. Ibland anges till och med versionen som ett skall-krav, vilket är mycket olyckligt.

Dels för att det begränsar konkurrensen och gör att de bäst lämpade leverantörerna till projektet kanske inte kommer i fråga, dels, och allvarligare, riskerar byggherren att stå med en daterad modell som inte blir användbar på det sätt den hade kunnat bli över tid.

Det kan ske till exempel om det efterfrågade leveransformatet försvinner från marknaden. Äldre format kanske inte går att öppna i nyare versioner av programmet och där går information förlorad.   

Den medvetna byggherre som väljer öppna standarder främjar samarbete mellan sina leverantörer och gör sina brukare längre fram i drift och förvaltning en stor tjänst. 

Det internationella formatet IFC (Industry Foundation Classes) är en överenskommelse mellan olika aktörer i byggsektorn, såväl beställare och producenter som programvaruleverantörer. 

IFC-formatet kan jämföras med Adobes PDF-format, som har blivit en informationsstandard som även kan hanteras av andra programvaruleverantörer. Microsoft och Apple och många fler har anpassat sina programvaror till det formatet och därmed underlättat informationsutbytet i stor skala. 

IFC har utvecklats en hel del under de senaste åren och det har även programvarorna för förvaltning gjort. De är nu bättre på att ta emot IFC-filer och hantera informationen optimalt, precis samma utveckling som med PDF.

Kommande standarder, liksom den mesta forskningen och utvecklingen av europeiska standarder tar redan sin utgångspunkt i IFC.

Vi inom byggsektorn är medskapande i den digitala utvecklingen, ju mer vi efterfrågar öppna standarder, desto snabbare kommer vi framåt – med ökad produktivitet och bättre samarbete för alla som resultat. 

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125
Nomi Melin Lundgren

”It takes two to tango”

Dansgolvet är en byggmarknad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/it-takes-two-tango-28084
Anders Carlén

Välkommen till 
nya Byggindustrin!

Står byggbranschen still? Kolla i arkivet!
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/valkommen-till-nya-byggindustrin-28083

"Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el"

"Innan vi fattar ogrundade investeringsbeslut krävs en översyn".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-riskerar-att-ga-over-efter-vatten-i-jakten-pa-el-28075

”Involvera cheferna i kampen mot döden på jobbet”

Byggcheferna föreslår åtgärder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/involvera-cheferna-i-kampen-mot-doden-pa-jobbet-28064
Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tid-bostadskommission-28052
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017