Meny

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

Dödsolyckorna minskar i bygg- och anläggningsbranschen, men vi får inte vara nöjda förrän varenda en kommer hem från jobbet. Det är vårt ansvar att komma till rätta med olycksriskerna i branschen, skriver Ola Månsson, vd Svergies Byggindustrier.

2015 var ett år då vi ytterligare befäste trenden med färre dödsolyckor vid bygg- och anläggningsarbeten. Två personer omkom, vilket givetvis är två för många men ändå den lägsta siffran någonsin.

Den 18 oktober uppmärksammar Sveriges Byggindustrier tillsammans med Trafikverket och STD-företagen Stand Down för att uppmärksamma olycksrisker vid väg- och järnvägsarbete. För vi kan inte vara nöjda förrän alla kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit.

Fjärde året i rad

Manifestationen Stand Down är en del i projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen”. Stand Down genomförs nu för fjärde året i rad. 50–60 arbetsplatser och cirka 2000–4000 personer runt om i Sverige har deltagit varje år de senaste åren.

Årets tema är Arbete vid trafikerad miljö. Av de allvarliga olyckorna som anmälts till Arbetsmiljöverket för anläggningsbranschen mellan år 2013–2015, rapporteras en fjärdedel av de allvarliga olyckorna ha en koppling till fordon, maskiner och transportanordningar. Hälften av dödsolyckorna hade anknytning till dessa riskgrupper.

Flera intressanta initiativ

Vi har alla ett ansvar för att komma till rätta med olycksriskerna i branschen. Det handlar om att påverka trafikanter som passerar arbetsplatser. Det handlar om planering, projektering, byggande, drift, trafikledning och varningsutrustning. Det handlar om att samarbeta för att minimera risker.

Flera åtgärder är redan igång och det finns flera arbetsplatser med intressanta exempel på initiativ för att öka säkerheten.

Ett sådant exempel är bygget av Förbifart Stockholm vid Kungens kurva där ett särskilt samarbetsforum startats mellan blåljusmyndigheter, leverantörer och Trafikverket för att minimera riskerna. Detta är inte minst viktigt då arbeten där kommer att ske direkt vid den hårt trafikerade E4:an.

Målet är att ingen dör

Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt. Men olyckor i byggbranschen sker också som en följd av brister i förhållningssätt och attityder. Här krävs ett nära samarbete mellan facken, även om det alltid är arbetsgivaren som har det slutgiltiga ansvaret för säkerheten på en arbetsplats.

Under de närmaste åren planeras stora väg- och järnvägsarbeten i Sverige. Vår förhoppning är att de ska ske på allra säkraste sätt. Vi är inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska dö på en byggarbetsplats i Sverige.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022