Meny

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

Dödsolyckorna minskar i bygg- och anläggningsbranschen, men vi får inte vara nöjda förrän varenda en kommer hem från jobbet. Det är vårt ansvar att komma till rätta med olycksriskerna i branschen, skriver Ola Månsson, vd Svergies Byggindustrier.

2015 var ett år då vi ytterligare befäste trenden med färre dödsolyckor vid bygg- och anläggningsarbeten. Två personer omkom, vilket givetvis är två för många men ändå den lägsta siffran någonsin.

Den 18 oktober uppmärksammar Sveriges Byggindustrier tillsammans med Trafikverket och STD-företagen Stand Down för att uppmärksamma olycksrisker vid väg- och järnvägsarbete. För vi kan inte vara nöjda förrän alla kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit.

Fjärde året i rad

Manifestationen Stand Down är en del i projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen”. Stand Down genomförs nu för fjärde året i rad. 50–60 arbetsplatser och cirka 2000–4000 personer runt om i Sverige har deltagit varje år de senaste åren.

Årets tema är Arbete vid trafikerad miljö. Av de allvarliga olyckorna som anmälts till Arbetsmiljöverket för anläggningsbranschen mellan år 2013–2015, rapporteras en fjärdedel av de allvarliga olyckorna ha en koppling till fordon, maskiner och transportanordningar. Hälften av dödsolyckorna hade anknytning till dessa riskgrupper.

Flera intressanta initiativ

Vi har alla ett ansvar för att komma till rätta med olycksriskerna i branschen. Det handlar om att påverka trafikanter som passerar arbetsplatser. Det handlar om planering, projektering, byggande, drift, trafikledning och varningsutrustning. Det handlar om att samarbeta för att minimera risker.

Flera åtgärder är redan igång och det finns flera arbetsplatser med intressanta exempel på initiativ för att öka säkerheten.

Ett sådant exempel är bygget av Förbifart Stockholm vid Kungens kurva där ett särskilt samarbetsforum startats mellan blåljusmyndigheter, leverantörer och Trafikverket för att minimera riskerna. Detta är inte minst viktigt då arbeten där kommer att ske direkt vid den hårt trafikerade E4:an.

Målet är att ingen dör

Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt. Men olyckor i byggbranschen sker också som en följd av brister i förhållningssätt och attityder. Här krävs ett nära samarbete mellan facken, även om det alltid är arbetsgivaren som har det slutgiltiga ansvaret för säkerheten på en arbetsplats.

Under de närmaste åren planeras stora väg- och järnvägsarbeten i Sverige. Vår förhoppning är att de ska ske på allra säkraste sätt. Vi är inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska dö på en byggarbetsplats i Sverige.

Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348
Staffan Åkerlund

Reformerna kommer underifrån

Tellusgatan ett föredöme för rikspolitiken.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/reformerna-kommer-underifran-27355

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Staffan Åkerlund

Chefredaktörens ursäkt till Caroline Szyber

Besviken på ordval.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/chefredaktorens-ursakt-till-caroline-szyber-27354
Nils-Eric Sandberg

Rätt att dra av räntan

Jag önskar mig i bostadsdebatten ett inslag av icke-artificiell intelligens.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ratt-att-dra-av-rantan-27291

"Är vi på väg in i oredans tid?"

Stor risk att sakfrågorna blir lidande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-vi-pa-vag-i-oredans-tid-27288