Meny

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

Dödsolyckorna minskar i bygg- och anläggningsbranschen, men vi får inte vara nöjda förrän varenda en kommer hem från jobbet. Det är vårt ansvar att komma till rätta med olycksriskerna i branschen, skriver Ola Månsson, vd Svergies Byggindustrier.

2015 var ett år då vi ytterligare befäste trenden med färre dödsolyckor vid bygg- och anläggningsarbeten. Två personer omkom, vilket givetvis är två för många men ändå den lägsta siffran någonsin.

Den 18 oktober uppmärksammar Sveriges Byggindustrier tillsammans med Trafikverket och STD-företagen Stand Down för att uppmärksamma olycksrisker vid väg- och järnvägsarbete. För vi kan inte vara nöjda förrän alla kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit.

Fjärde året i rad

Manifestationen Stand Down är en del i projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen”. Stand Down genomförs nu för fjärde året i rad. 50–60 arbetsplatser och cirka 2000–4000 personer runt om i Sverige har deltagit varje år de senaste åren.

Årets tema är Arbete vid trafikerad miljö. Av de allvarliga olyckorna som anmälts till Arbetsmiljöverket för anläggningsbranschen mellan år 2013–2015, rapporteras en fjärdedel av de allvarliga olyckorna ha en koppling till fordon, maskiner och transportanordningar. Hälften av dödsolyckorna hade anknytning till dessa riskgrupper.

Flera intressanta initiativ

Vi har alla ett ansvar för att komma till rätta med olycksriskerna i branschen. Det handlar om att påverka trafikanter som passerar arbetsplatser. Det handlar om planering, projektering, byggande, drift, trafikledning och varningsutrustning. Det handlar om att samarbeta för att minimera risker.

Flera åtgärder är redan igång och det finns flera arbetsplatser med intressanta exempel på initiativ för att öka säkerheten.

Ett sådant exempel är bygget av Förbifart Stockholm vid Kungens kurva där ett särskilt samarbetsforum startats mellan blåljusmyndigheter, leverantörer och Trafikverket för att minimera riskerna. Detta är inte minst viktigt då arbeten där kommer att ske direkt vid den hårt trafikerade E4:an.

Målet är att ingen dör

Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt. Men olyckor i byggbranschen sker också som en följd av brister i förhållningssätt och attityder. Här krävs ett nära samarbete mellan facken, även om det alltid är arbetsgivaren som har det slutgiltiga ansvaret för säkerheten på en arbetsplats.

Under de närmaste åren planeras stora väg- och järnvägsarbeten i Sverige. Vår förhoppning är att de ska ske på allra säkraste sätt. Vi är inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska dö på en byggarbetsplats i Sverige.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941