Meny

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

"Olyckorna vid väg- och järnvägsarbeten ska minska"

Dödsolyckorna minskar i bygg- och anläggningsbranschen, men vi får inte vara nöjda förrän varenda en kommer hem från jobbet. Det är vårt ansvar att komma till rätta med olycksriskerna i branschen, skriver Ola Månsson, vd Svergies Byggindustrier.

2015 var ett år då vi ytterligare befäste trenden med färre dödsolyckor vid bygg- och anläggningsarbeten. Två personer omkom, vilket givetvis är två för många men ändå den lägsta siffran någonsin.

Den 18 oktober uppmärksammar Sveriges Byggindustrier tillsammans med Trafikverket och STD-företagen Stand Down för att uppmärksamma olycksrisker vid väg- och järnvägsarbete. För vi kan inte vara nöjda förrän alla kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit.

Fjärde året i rad

Manifestationen Stand Down är en del i projektet ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen”. Stand Down genomförs nu för fjärde året i rad. 50–60 arbetsplatser och cirka 2000–4000 personer runt om i Sverige har deltagit varje år de senaste åren.

Årets tema är Arbete vid trafikerad miljö. Av de allvarliga olyckorna som anmälts till Arbetsmiljöverket för anläggningsbranschen mellan år 2013–2015, rapporteras en fjärdedel av de allvarliga olyckorna ha en koppling till fordon, maskiner och transportanordningar. Hälften av dödsolyckorna hade anknytning till dessa riskgrupper.

Flera intressanta initiativ

Vi har alla ett ansvar för att komma till rätta med olycksriskerna i branschen. Det handlar om att påverka trafikanter som passerar arbetsplatser. Det handlar om planering, projektering, byggande, drift, trafikledning och varningsutrustning. Det handlar om att samarbeta för att minimera risker.

Flera åtgärder är redan igång och det finns flera arbetsplatser med intressanta exempel på initiativ för att öka säkerheten.

Ett sådant exempel är bygget av Förbifart Stockholm vid Kungens kurva där ett särskilt samarbetsforum startats mellan blåljusmyndigheter, leverantörer och Trafikverket för att minimera riskerna. Detta är inte minst viktigt då arbeten där kommer att ske direkt vid den hårt trafikerade E4:an.

Målet är att ingen dör

Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt. Men olyckor i byggbranschen sker också som en följd av brister i förhållningssätt och attityder. Här krävs ett nära samarbete mellan facken, även om det alltid är arbetsgivaren som har det slutgiltiga ansvaret för säkerheten på en arbetsplats.

Under de närmaste åren planeras stora väg- och järnvägsarbeten i Sverige. Vår förhoppning är att de ska ske på allra säkraste sätt. Vi är inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska dö på en byggarbetsplats i Sverige.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384