Meny

När marknaden förändras får entreprenören se upp!

När marknaden förändras får entreprenören se upp!

När högkonjunkturen planar ut är det troligt att privatmarknaden får större betydelse för byggbolagen. Det finns en del saker att vara uppmärksam på när man riktar in sina tjänster mot privata hushåll. Konsumentjänstlagen innehåller en del obalanser som kan tippa över till småföretagens nackdel.

Allt fler tecken tyder på att högkonjunkturen kan komma att jämnas ut framöver. Med det följer att stora byggprojekt blir färre och att byggentreprenörer i större utsträckning riktar in sig på privata hushåll med sina tjänster. Det finns då några allvarliga saker att se upp med där balansen tippar över till småföretagarnas nackdel. Den första obalansen gäller själva juridiken, i detta fall konsumenttjänstlagen. I ett färskt avgörande i Svea hovrätt fick en entreprenör inte betalt för utfört arbete och material, detta trots att en stor del av de avtalade arbetena faktiskt redan var färdigställda. Sedan domen föll i mars i år har den diskuterats i Stockholms Byggmästareförenings småföretagarnätverk.

Domen underlättar

På ett sätt gör domen det lättare för byggföretag. Den beskriver hur företagaren kan skydda sina rättmätiga intressen. När en byggentreprenör utför ett arbete på privatmarknaden är behovet av tydlighet i avtal samt dokumentation av utförda arbeten och material extra stort. Detta beror på att konsumenttjänstlagen ofta lägger bevisbördan på företagaren när en tvist uppstår. När du som entreprenör ska utföra arbeten åt en privatperson måste du alltid se till att ha tydliga avtal och att allt finns dokumenterat i detaljerade dagböcker.

Fick plus i kanten

Entreprenören som inte fick betalt för sitt arbete fick ”plus i kanten” av hovrätten för att de fört detaljerade tidrapporter där det framgick vilket arbete som hade utförts och vilka dagar. Detta räckte dock inte för att få rätt till betalning. Entreprenören skulle ha skrivit in i sitt avtal att betalning skulle ske allt eftersom arbetet fortlöpte, med andra ord att betalningsskyldighet infann sig när del i entreprenad var färdigställd. Kommunikation är många gånger nyckeln till förståelse och att lösa problematiska situationer mellan en entreprenör och en privatperson. Sammanfattningsvis kan man av detta rättsfall konstatera att det är av yttersta vikt att avtala om tydliga betalningsplaner redan från början.

En annan utmaning finns på marknaden – trycket från privatpersoner på att hantverkare ska utföra tjänster svart. I detta fall är det ofta så att kunden sitter med hela makten i sin hand. ROT-avdraget förbättrade situationen. När avdraget drastiskt skars ned började efterfrågan på svarta tjänster åter öka. Det är frustrerande för seriösa småföretagare att gång på gång tvingas konstatera hur seriösa offerter bara används som måttstock i kundernas förhandlingar med svartjobbare. Det råder helt enkelt en obalans både på marknaden och rent juridiskt.
 

Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471

”Pajkastningen mellan betong 
och trä måste upphöra”

"Tillför inget positivt".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/pajkastningen-mellan-betong-och-tra-maste-upphora-27467
Nils-Eric Sandberg

Hur stark är ekonomin?

Kan statsbudgetens saldo användas som mått på ekonomins styrka?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stark-ar-ekonomin-27436
Staffan Åkerlund

Varför har hushållen 
fått skurkrollen i pjäsen?

För att öppna bostadsmarknaden för fler än de redan mest besuttna behövs reformer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varfor-har-hushallen-fatt-skurkrollen-i-pjasen-27435

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inget-ar-ristat-i-tra-om-vaxjo-far-rada-27431