Meny

När marknaden förändras får entreprenören se upp!

När marknaden förändras får entreprenören se upp!

När högkonjunkturen planar ut är det troligt att privatmarknaden får större betydelse för byggbolagen. Det finns en del saker att vara uppmärksam på när man riktar in sina tjänster mot privata hushåll. Konsumentjänstlagen innehåller en del obalanser som kan tippa över till småföretagens nackdel.

Allt fler tecken tyder på att högkonjunkturen kan komma att jämnas ut framöver. Med det följer att stora byggprojekt blir färre och att byggentreprenörer i större utsträckning riktar in sig på privata hushåll med sina tjänster. Det finns då några allvarliga saker att se upp med där balansen tippar över till småföretagarnas nackdel. Den första obalansen gäller själva juridiken, i detta fall konsumenttjänstlagen. I ett färskt avgörande i Svea hovrätt fick en entreprenör inte betalt för utfört arbete och material, detta trots att en stor del av de avtalade arbetena faktiskt redan var färdigställda. Sedan domen föll i mars i år har den diskuterats i Stockholms Byggmästareförenings småföretagarnätverk.

Domen underlättar

På ett sätt gör domen det lättare för byggföretag. Den beskriver hur företagaren kan skydda sina rättmätiga intressen. När en byggentreprenör utför ett arbete på privatmarknaden är behovet av tydlighet i avtal samt dokumentation av utförda arbeten och material extra stort. Detta beror på att konsumenttjänstlagen ofta lägger bevisbördan på företagaren när en tvist uppstår. När du som entreprenör ska utföra arbeten åt en privatperson måste du alltid se till att ha tydliga avtal och att allt finns dokumenterat i detaljerade dagböcker.

Fick plus i kanten

Entreprenören som inte fick betalt för sitt arbete fick ”plus i kanten” av hovrätten för att de fört detaljerade tidrapporter där det framgick vilket arbete som hade utförts och vilka dagar. Detta räckte dock inte för att få rätt till betalning. Entreprenören skulle ha skrivit in i sitt avtal att betalning skulle ske allt eftersom arbetet fortlöpte, med andra ord att betalningsskyldighet infann sig när del i entreprenad var färdigställd. Kommunikation är många gånger nyckeln till förståelse och att lösa problematiska situationer mellan en entreprenör och en privatperson. Sammanfattningsvis kan man av detta rättsfall konstatera att det är av yttersta vikt att avtala om tydliga betalningsplaner redan från början.

En annan utmaning finns på marknaden – trycket från privatpersoner på att hantverkare ska utföra tjänster svart. I detta fall är det ofta så att kunden sitter med hela makten i sin hand. ROT-avdraget förbättrade situationen. När avdraget drastiskt skars ned började efterfrågan på svarta tjänster åter öka. Det är frustrerande för seriösa småföretagare att gång på gång tvingas konstatera hur seriösa offerter bara används som måttstock i kundernas förhandlingar med svartjobbare. Det råder helt enkelt en obalans både på marknaden och rent juridiskt.
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592