Meny

"Miljonprogrammet kan lösa bostadskrisen"

"Miljonprogrammet kan lösa bostadskrisen"

"Behovet av nya bostäder är skriande. Vi anser att politiker och byggbranschen borde utgå ifrån det bostadsbestånd som finns i dag och låta miljonprogrammet bli en del av lösningen av bostadskrisen i storstadsområdena", skriver Rolf Persson, Senior Advisor, och Magnus Johansson, projektledare, på Industrifakta.

Med över trettio års erfarenhet av miljonprogrammets utveckling, som rådgivare och analytiker åt kommuner, bostadsbolag och exploatörer, vet vi vad som krävs för att driva en positiv utveckling av miljonprogrammet framåt.

Behovet av nya bostäder är skriande. För många, inte minst i storstäderna, är det närmast omöjligt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det skapar frustration för individen och stagnation i samhället. Både regering och opposition säger sig vilja lösa bostadskrisen men resultaten lyser med sin frånvaro. Vi anser att politiker och byggbranschen borde utgå ifrån det bostadsbestånd som finns i dag och låta miljonprogrammet bli en del av lösningen.

Miljonprogrammet skapades en gång för att lösa Sveriges bostadsbrist. Ibland har det varit älskat, ibland bespottat. Industrifakta har följt miljonprogrammet sedan 1982 och sett det utvecklas och förändras i takt med tiden. En del bostadsområden är mindre vackra och präglas av utanförskap med slitna och eftersatta bostäder. Men på många håll finns en stor styrka, en livskraft som få andra bostadsprojekt har. Styrkan och livskraften hittar man hos de boende tillsammans med fastighetsägarna, som många gånger med små medel, har skapat områden med hög trivsel och engagerade hyresgäster.

I en tid då Miljonprogrammet växte fram fanns närmast obegränsat med resurser, men ingen tanke på vilket arv man lämnade vidare. I dag vet vi att resurserna inte är obegränsade och vi vill lämna efter oss en grönare och sundare värld till kommande generationer. I dag sägs energifrågan stå överst på agendan, men var finns den storskaliga energieffektiviseringen? Vi har nu en unik möjlighet att skapa en bättre miljö för kommande generationer, men satsningar måste också vara väl förankrade ekonomiskt och våga belöna dem som tänker grönt, framför att straffa de som inte har råd i dag. Morot framför piska med andra ord.  

Det finns många konkreta åtgärder man kan göra för att utveckla miljonprogrammen så att de blir en del av lösningen på bostadsbristen. Förtätning och påbyggnad av våningsplan är självklara möjligheter för att skapa fler bostäder. En annan lösning är att sälja bestånd i kommersiellt attraktiva områden för att få de ekonomiska muskler som krävs för att investera. En annan möjlighet är att skapa mer differentierade bostäder, det vill säga lägenheter i vilka människor ges större möjlighet att välja storlek, standard och hyreskostnad. Förslagsvis bostadsalternativ för unga bosättare, familjer med krav på utrymme och bekvämlighet eller en åldrande men frisk befolkning med högre servicebehov. Men för att skapa dessa nya möjligheter krävs sannolikt även flexiblare regelverk. Vi behöver anpassa byggnormer, begränsa tillgänglighetskrav, förlänga avskrivningstider och hitta fler former för energieffektivisering.

Resurser och möjligheter finns rakt framför våra ögon i miljonprogrammet, med väl utbyggd infrastruktur, ovan och under mark, bra planlösningar, stora obebyggda ytor och sist men inte minst ett humankapital i form av tanke- och arbetskraft.

För ansvarstagande politiker och investerare ger det en möjlighet att bygga vidare på och förädla miljonprogrammets grundidé, bostäder för alla, och lämna ett arv man är stolt över till kommande generationer.

Hävstångseffekten i dessa områden är oändlig. Men det krävs ett gemensamt ansvar från bostadsbolag, byggentreprenörer, installatörer och de som är ytterst ansvariga för vårt land, våra folkvalda politiker.

Fredrik Friblick

"Liten duva stjälper ofta stort lass"

Om paralleller mellan att våra vilda djur och att utveckla branschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/liten-duva-stjalper-ofta-stort-lass-27906
Anders Carlén

"Ingen kommer undan när stormen drar fram"

Även byggbranschen drabbades av stormen Alfrida, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ingen-kommer-undan-nar-stormen-drar-fram-27894

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende-27892
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825