Meny

"Miljonprogrammet kan lösa bostadskrisen"

"Miljonprogrammet kan lösa bostadskrisen"

"Behovet av nya bostäder är skriande. Vi anser att politiker och byggbranschen borde utgå ifrån det bostadsbestånd som finns i dag och låta miljonprogrammet bli en del av lösningen av bostadskrisen i storstadsområdena", skriver Rolf Persson, Senior Advisor, och Magnus Johansson, projektledare, på Industrifakta.

Med över trettio års erfarenhet av miljonprogrammets utveckling, som rådgivare och analytiker åt kommuner, bostadsbolag och exploatörer, vet vi vad som krävs för att driva en positiv utveckling av miljonprogrammet framåt.

Behovet av nya bostäder är skriande. För många, inte minst i storstäderna, är det närmast omöjligt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det skapar frustration för individen och stagnation i samhället. Både regering och opposition säger sig vilja lösa bostadskrisen men resultaten lyser med sin frånvaro. Vi anser att politiker och byggbranschen borde utgå ifrån det bostadsbestånd som finns i dag och låta miljonprogrammet bli en del av lösningen.

Miljonprogrammet skapades en gång för att lösa Sveriges bostadsbrist. Ibland har det varit älskat, ibland bespottat. Industrifakta har följt miljonprogrammet sedan 1982 och sett det utvecklas och förändras i takt med tiden. En del bostadsområden är mindre vackra och präglas av utanförskap med slitna och eftersatta bostäder. Men på många håll finns en stor styrka, en livskraft som få andra bostadsprojekt har. Styrkan och livskraften hittar man hos de boende tillsammans med fastighetsägarna, som många gånger med små medel, har skapat områden med hög trivsel och engagerade hyresgäster.

I en tid då Miljonprogrammet växte fram fanns närmast obegränsat med resurser, men ingen tanke på vilket arv man lämnade vidare. I dag vet vi att resurserna inte är obegränsade och vi vill lämna efter oss en grönare och sundare värld till kommande generationer. I dag sägs energifrågan stå överst på agendan, men var finns den storskaliga energieffektiviseringen? Vi har nu en unik möjlighet att skapa en bättre miljö för kommande generationer, men satsningar måste också vara väl förankrade ekonomiskt och våga belöna dem som tänker grönt, framför att straffa de som inte har råd i dag. Morot framför piska med andra ord.  

Det finns många konkreta åtgärder man kan göra för att utveckla miljonprogrammen så att de blir en del av lösningen på bostadsbristen. Förtätning och påbyggnad av våningsplan är självklara möjligheter för att skapa fler bostäder. En annan lösning är att sälja bestånd i kommersiellt attraktiva områden för att få de ekonomiska muskler som krävs för att investera. En annan möjlighet är att skapa mer differentierade bostäder, det vill säga lägenheter i vilka människor ges större möjlighet att välja storlek, standard och hyreskostnad. Förslagsvis bostadsalternativ för unga bosättare, familjer med krav på utrymme och bekvämlighet eller en åldrande men frisk befolkning med högre servicebehov. Men för att skapa dessa nya möjligheter krävs sannolikt även flexiblare regelverk. Vi behöver anpassa byggnormer, begränsa tillgänglighetskrav, förlänga avskrivningstider och hitta fler former för energieffektivisering.

Resurser och möjligheter finns rakt framför våra ögon i miljonprogrammet, med väl utbyggd infrastruktur, ovan och under mark, bra planlösningar, stora obebyggda ytor och sist men inte minst ett humankapital i form av tanke- och arbetskraft.

För ansvarstagande politiker och investerare ger det en möjlighet att bygga vidare på och förädla miljonprogrammets grundidé, bostäder för alla, och lämna ett arv man är stolt över till kommande generationer.

Hävstångseffekten i dessa områden är oändlig. Men det krävs ett gemensamt ansvar från bostadsbolag, byggentreprenörer, installatörer och de som är ytterst ansvariga för vårt land, våra folkvalda politiker.

Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567

"Småhus, inte fler bostadsrätter, är det vi behöver"

En illusion att alla vill bo i lägenhet, skriver Lena Södersten, Villaägarna.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/smahus-inte-fler-bostadsratter-ar-det-vi-behover-27552