Meny

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

Debatten om nya versionen av Miljöbyggnad, som just kommit ut på remiss, fortsätter. Nu svarar Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme, på debattartikeln ”Så kan Miljöbyggnad påverka i rätt riktning” skriven av Åsa Wahlström, Miljöbyggnad, och Catarina Warfvinge, SGBC.

I en artikel i Byggindustrin den 17 januari presenterar företrädare för Sweden Green Building Council (SGBC) förslaget på ny version av Miljöbyggnad. Jag välkomnar att man lyfter frågan till debatt. Transparens är ett av kraven vid sidan av vetenskaplighet som Energimyndigheten har ställt på projektet.

I artikeln hävdas att jag har framfört kritik. Det stämmer. Jag anser att nuvarande version av Miljöbyggnad har allvarliga brister. Mina synpunkter och förslag på hur bristerna kan åtgärdas finns på LinkedIn i inlägget "Miljöbyggnad och risken för gröntvättning".

Möjligheten att tillgodoräkna "grön el" måste tas bort. Det finns även fel avseende kraftvärme, rökgaskondensering, värmepumpar i fjärrvärmenäten och energiåtervinning av avfall som måste åtgärdas.

Det är inte syftet med Miljöbyggnad

Det finns en vilja hos många fastighetsägare att med Miljöbyggnad sätta press på energileverantören. Men syftet med Miljöbyggnad är inte att driva utvecklingen av energisystemet. För det finns det andra och mer effektiva styrmedel. Syftet är att driva utvecklingen av byggnader. Jag menar att SGBC bör tänka igenom vilken roll Miljöbyggnad ska ha i den flora av regelverk som påverkar energisystemet.

Precis som SGBC skriver så anser jag att "använd energi" bör användas som systemgräns i Miljöbyggnad. Jag anser också att samma systemgräns bör användas i Boverkets byggregler. För detta finns en bred politisk förankring. Både Miljömålsberedningen och Energikommissionen har tagit ställning för använd energi.

När det gäller påståendet om att jag inte vill premiera förnybar energi så måste det sättas i sitt rätta sammanhang. Mitt huvudförslag är att användningen av el och värme inte ska miljövärderas överhuvudtaget. Så ur den aspekten har SGBC rätt. Om man nödvändigtvis ska miljövärdera el och värme måste också resurseffektivitet premieras. Mitt alternativa förslag är att Indikator 4 döps om till "Förnybar energi och resurseffektiva system".

Grupperna för energi har varit vilande

SGBC redogör för hur arbetet med utvecklingen av den nya versionen har gått till. Man nämner antalet arbetsgrupper och experter som varit involverade. Dock nämner man inte att de två grupperna för energi har varit vilande sedan våren 2016.

När det gäller frågan om grön el så lämnar jag till den vetenskapliga poolen att bedöma mina påståenden. I mitt inlägg på LinkedIn finns en redogörelse med referenser. Nu har förvisso SGBC gjort en ansats till att rätta till problemet, men frågan är om det i praktiken blev så mycket bättre.

Om grön el ska accepteras är även en fråga för SGBC:s medlemmar. Blotta misstanken om att man rör sig i en gråzon i fråga om gröntvättning borde vara tillräckligt för att inte godta denna möjlighet. Detta är en trovärdighetsfråga som SGBC:s ledning måste hantera.

Avslutningsvis rekommenderar jag SGBC att tillsvidare avbryta all pågående certifiering med Miljöbyggnad tills den nya manualen är klar. Jag hävdar att det finns risk för gröntvättning med nuvarande version.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941