Meny

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

Debatten om nya versionen av Miljöbyggnad, som just kommit ut på remiss, fortsätter. Nu svarar Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme, på debattartikeln ”Så kan Miljöbyggnad påverka i rätt riktning” skriven av Åsa Wahlström, Miljöbyggnad, och Catarina Warfvinge, SGBC.

I en artikel i Byggindustrin den 17 januari presenterar företrädare för Sweden Green Building Council (SGBC) förslaget på ny version av Miljöbyggnad. Jag välkomnar att man lyfter frågan till debatt. Transparens är ett av kraven vid sidan av vetenskaplighet som Energimyndigheten har ställt på projektet.

I artikeln hävdas att jag har framfört kritik. Det stämmer. Jag anser att nuvarande version av Miljöbyggnad har allvarliga brister. Mina synpunkter och förslag på hur bristerna kan åtgärdas finns på LinkedIn i inlägget "Miljöbyggnad och risken för gröntvättning".

Möjligheten att tillgodoräkna "grön el" måste tas bort. Det finns även fel avseende kraftvärme, rökgaskondensering, värmepumpar i fjärrvärmenäten och energiåtervinning av avfall som måste åtgärdas.

Det är inte syftet med Miljöbyggnad

Det finns en vilja hos många fastighetsägare att med Miljöbyggnad sätta press på energileverantören. Men syftet med Miljöbyggnad är inte att driva utvecklingen av energisystemet. För det finns det andra och mer effektiva styrmedel. Syftet är att driva utvecklingen av byggnader. Jag menar att SGBC bör tänka igenom vilken roll Miljöbyggnad ska ha i den flora av regelverk som påverkar energisystemet.

Precis som SGBC skriver så anser jag att "använd energi" bör användas som systemgräns i Miljöbyggnad. Jag anser också att samma systemgräns bör användas i Boverkets byggregler. För detta finns en bred politisk förankring. Både Miljömålsberedningen och Energikommissionen har tagit ställning för använd energi.

När det gäller påståendet om att jag inte vill premiera förnybar energi så måste det sättas i sitt rätta sammanhang. Mitt huvudförslag är att användningen av el och värme inte ska miljövärderas överhuvudtaget. Så ur den aspekten har SGBC rätt. Om man nödvändigtvis ska miljövärdera el och värme måste också resurseffektivitet premieras. Mitt alternativa förslag är att Indikator 4 döps om till "Förnybar energi och resurseffektiva system".

Grupperna för energi har varit vilande

SGBC redogör för hur arbetet med utvecklingen av den nya versionen har gått till. Man nämner antalet arbetsgrupper och experter som varit involverade. Dock nämner man inte att de två grupperna för energi har varit vilande sedan våren 2016.

När det gäller frågan om grön el så lämnar jag till den vetenskapliga poolen att bedöma mina påståenden. I mitt inlägg på LinkedIn finns en redogörelse med referenser. Nu har förvisso SGBC gjort en ansats till att rätta till problemet, men frågan är om det i praktiken blev så mycket bättre.

Om grön el ska accepteras är även en fråga för SGBC:s medlemmar. Blotta misstanken om att man rör sig i en gråzon i fråga om gröntvättning borde vara tillräckligt för att inte godta denna möjlighet. Detta är en trovärdighetsfråga som SGBC:s ledning måste hantera.

Avslutningsvis rekommenderar jag SGBC att tillsvidare avbryta all pågående certifiering med Miljöbyggnad tills den nya manualen är klar. Jag hävdar att det finns risk för gröntvättning med nuvarande version.

Torun Nilsson

”Förtryckta människor presterar sämre”

Att styra genom att hoppas på det bästa är ingen bra modell.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fortryckta-manniskor-presterar-samre-27405

"Estetikens dilemma är inte synligt för blotta ögat"

Förvaltningsskedet beaktas inte i dagens byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/estetikens-dilemma-ar-inte-synligt-blotta-ogat-27401
Staffan Åkerlund

Den som bär risken ska belönas därefter

Det är detta som den ”tråkiga” termen standardavtal handlar om.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/den-som-bar-risken-ska-belonas-darefter-27404
Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348
Staffan Åkerlund

Reformerna kommer underifrån

Tellusgatan ett föredöme för rikspolitiken.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/reformerna-kommer-underifran-27355

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343