Meny

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

Debatten om nya versionen av Miljöbyggnad, som just kommit ut på remiss, fortsätter. Nu svarar Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme, på debattartikeln ”Så kan Miljöbyggnad påverka i rätt riktning” skriven av Åsa Wahlström, Miljöbyggnad, och Catarina Warfvinge, SGBC.

I en artikel i Byggindustrin den 17 januari presenterar företrädare för Sweden Green Building Council (SGBC) förslaget på ny version av Miljöbyggnad. Jag välkomnar att man lyfter frågan till debatt. Transparens är ett av kraven vid sidan av vetenskaplighet som Energimyndigheten har ställt på projektet.

I artikeln hävdas att jag har framfört kritik. Det stämmer. Jag anser att nuvarande version av Miljöbyggnad har allvarliga brister. Mina synpunkter och förslag på hur bristerna kan åtgärdas finns på LinkedIn i inlägget "Miljöbyggnad och risken för gröntvättning".

Möjligheten att tillgodoräkna "grön el" måste tas bort. Det finns även fel avseende kraftvärme, rökgaskondensering, värmepumpar i fjärrvärmenäten och energiåtervinning av avfall som måste åtgärdas.

Det är inte syftet med Miljöbyggnad

Det finns en vilja hos många fastighetsägare att med Miljöbyggnad sätta press på energileverantören. Men syftet med Miljöbyggnad är inte att driva utvecklingen av energisystemet. För det finns det andra och mer effektiva styrmedel. Syftet är att driva utvecklingen av byggnader. Jag menar att SGBC bör tänka igenom vilken roll Miljöbyggnad ska ha i den flora av regelverk som påverkar energisystemet.

Precis som SGBC skriver så anser jag att "använd energi" bör användas som systemgräns i Miljöbyggnad. Jag anser också att samma systemgräns bör användas i Boverkets byggregler. För detta finns en bred politisk förankring. Både Miljömålsberedningen och Energikommissionen har tagit ställning för använd energi.

När det gäller påståendet om att jag inte vill premiera förnybar energi så måste det sättas i sitt rätta sammanhang. Mitt huvudförslag är att användningen av el och värme inte ska miljövärderas överhuvudtaget. Så ur den aspekten har SGBC rätt. Om man nödvändigtvis ska miljövärdera el och värme måste också resurseffektivitet premieras. Mitt alternativa förslag är att Indikator 4 döps om till "Förnybar energi och resurseffektiva system".

Grupperna för energi har varit vilande

SGBC redogör för hur arbetet med utvecklingen av den nya versionen har gått till. Man nämner antalet arbetsgrupper och experter som varit involverade. Dock nämner man inte att de två grupperna för energi har varit vilande sedan våren 2016.

När det gäller frågan om grön el så lämnar jag till den vetenskapliga poolen att bedöma mina påståenden. I mitt inlägg på LinkedIn finns en redogörelse med referenser. Nu har förvisso SGBC gjort en ansats till att rätta till problemet, men frågan är om det i praktiken blev så mycket bättre.

Om grön el ska accepteras är även en fråga för SGBC:s medlemmar. Blotta misstanken om att man rör sig i en gråzon i fråga om gröntvättning borde vara tillräckligt för att inte godta denna möjlighet. Detta är en trovärdighetsfråga som SGBC:s ledning måste hantera.

Avslutningsvis rekommenderar jag SGBC att tillsvidare avbryta all pågående certifiering med Miljöbyggnad tills den nya manualen är klar. Jag hävdar att det finns risk för gröntvättning med nuvarande version.

Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022
Erik Kalmaru

BBR lämnar allt för mycket utrymme för tolkning

Oerhört viktigt att expertkommitténs arbete resulterar i rejäla förbättringar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bbr-lamnar-allt-mycket-utrymme-tolkning-26025