Meny

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

"Miljöbyggnad har allvarliga brister"

Debatten om nya versionen av Miljöbyggnad, som just kommit ut på remiss, fortsätter. Nu svarar Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme, på debattartikeln ”Så kan Miljöbyggnad påverka i rätt riktning” skriven av Åsa Wahlström, Miljöbyggnad, och Catarina Warfvinge, SGBC.

I en artikel i Byggindustrin den 17 januari presenterar företrädare för Sweden Green Building Council (SGBC) förslaget på ny version av Miljöbyggnad. Jag välkomnar att man lyfter frågan till debatt. Transparens är ett av kraven vid sidan av vetenskaplighet som Energimyndigheten har ställt på projektet.

I artikeln hävdas att jag har framfört kritik. Det stämmer. Jag anser att nuvarande version av Miljöbyggnad har allvarliga brister. Mina synpunkter och förslag på hur bristerna kan åtgärdas finns på LinkedIn i inlägget "Miljöbyggnad och risken för gröntvättning".

Möjligheten att tillgodoräkna "grön el" måste tas bort. Det finns även fel avseende kraftvärme, rökgaskondensering, värmepumpar i fjärrvärmenäten och energiåtervinning av avfall som måste åtgärdas.

Det är inte syftet med Miljöbyggnad

Det finns en vilja hos många fastighetsägare att med Miljöbyggnad sätta press på energileverantören. Men syftet med Miljöbyggnad är inte att driva utvecklingen av energisystemet. För det finns det andra och mer effektiva styrmedel. Syftet är att driva utvecklingen av byggnader. Jag menar att SGBC bör tänka igenom vilken roll Miljöbyggnad ska ha i den flora av regelverk som påverkar energisystemet.

Precis som SGBC skriver så anser jag att "använd energi" bör användas som systemgräns i Miljöbyggnad. Jag anser också att samma systemgräns bör användas i Boverkets byggregler. För detta finns en bred politisk förankring. Både Miljömålsberedningen och Energikommissionen har tagit ställning för använd energi.

När det gäller påståendet om att jag inte vill premiera förnybar energi så måste det sättas i sitt rätta sammanhang. Mitt huvudförslag är att användningen av el och värme inte ska miljövärderas överhuvudtaget. Så ur den aspekten har SGBC rätt. Om man nödvändigtvis ska miljövärdera el och värme måste också resurseffektivitet premieras. Mitt alternativa förslag är att Indikator 4 döps om till "Förnybar energi och resurseffektiva system".

Grupperna för energi har varit vilande

SGBC redogör för hur arbetet med utvecklingen av den nya versionen har gått till. Man nämner antalet arbetsgrupper och experter som varit involverade. Dock nämner man inte att de två grupperna för energi har varit vilande sedan våren 2016.

När det gäller frågan om grön el så lämnar jag till den vetenskapliga poolen att bedöma mina påståenden. I mitt inlägg på LinkedIn finns en redogörelse med referenser. Nu har förvisso SGBC gjort en ansats till att rätta till problemet, men frågan är om det i praktiken blev så mycket bättre.

Om grön el ska accepteras är även en fråga för SGBC:s medlemmar. Blotta misstanken om att man rör sig i en gråzon i fråga om gröntvättning borde vara tillräckligt för att inte godta denna möjlighet. Detta är en trovärdighetsfråga som SGBC:s ledning måste hantera.

Avslutningsvis rekommenderar jag SGBC att tillsvidare avbryta all pågående certifiering med Miljöbyggnad tills den nya manualen är klar. Jag hävdar att det finns risk för gröntvättning med nuvarande version.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384