Meny

”Låt kommuner få ställa egna energikrav”

”Låt kommuner få ställa egna energikrav”

Helena Westholm, arkitekt på Efem arkitektkontor i Göteborg svarar på Sveriges Byggindustriers inlägg i Göteborgsposten och i Byggindustrin 3/2013 om Byggkravsutredningens förslag om att ta bort kommunernas rätt att ställa hårdare energikrav än de som ställs nationellt i Boverkets byggregler.

En statlig utredning, ”Byggkravsutredningen”, vill kväva möjligheten för ambitiösa kommuner som Göteborg att skynda på mot ett hållbart samhälle och snabbare än staten möta upp mot EU:s krav på energieffektivisering. Sveriges Byggindustrier hejar på förslaget som lades fram i december 2012 och som innebär stopp för kommuner att ställa energikrav som går längre än de nationella byggreglerna vid försäljning av kommunal mark. (GP 17/1)

EU manar i olika direktiv på medlemsländerna att se till att energianvändning blir nära noll i såväl nya byggnader som vid ombyggnad. Därför skärps de svenska byggreglerna efterhand. Trots det är det ett stort glapp mellan nu gällande regler och vad som är möjligt. Runt om i Sverige byggs bostäder, förskolor med mera som drar hälften så mycket energi som vad de statliga byggreglerna tillåter.

Jag anser att det är oerhört viktigt att dessa lågenergihus kommer till stånd och att man slår hål på myten om att det är krångligt och dyrt att bygga energisnålt. (Att bygga en villa med passivhusteknik lönar sig redan första året, om man lånar till extrakostnaden med 5 procents ränta.) Dessa lågenergihus driver utvecklingen framåt och visar att de statliga reglerna kan skärpas ytterligare.

Sveriges Byggindustrier skriver att energianvändningen i vårt byggnadsbestånd inte är ett klimatproblem. Jag håller inte med. Mer än hälften av alla småhus värms med elvärme och värmepumpar. När det är som kallast ute köper Sverige el från kol-kondensverk utomlands. Om man kan minska elbehovet i byggnaderna krävs färre kärnkraftverk och vindkraftsparker. Sveriges Byggindustrier skriver också att det ger bättre effekt att satsa på energibesparing i befintliga bostäder än i nya. Varför inte göra både och, vilket är vad EU kräver.

Jag anser att kommunerna ska få fortsätta att ställa egna energikrav på byggnader. Göteborgs kommuns program ”Miljöanpassat byggande” är ett utmärkt exempel som får byggherrar och byggare att höja ribban inom energi- och miljöområdet när de bygger på kommunens mark. Sådant driver på utvecklingen. Jag är emot byggkravsutredningens förslag.

"Frizoner – en del av en ny bostadspolitik"

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, vill se nytänkande i bostadspolitiken.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/frizoner-en-del-av-en-ny-bostadspolitik-23558
Staffan Åkerlund

"Nollställ och starta om bostadssamtalen"

Dags att räkna på kostnaderna för en oreformerad bostadspolitik, tycker Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nollstall-och-starta-om-bostadssamtalen-23557

"Bostadsbristen är på allvar"

Regeringens medicin för att öka bostadsbyggandet räcker inte, enligt Ola Johansson (C).
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbristen-ar-pa-allvar-23556

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD), om de havererade bostadssamtalen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tradgardsstaden-ar-en-del-av-losningen-pa-bostadskrisen-23548

”BI jobbar aktivt för schysta villkor och sund konkurrens"

Mats Åkerlind på BI ger en replik i debatten som blossat upp efter Veidekkes UE-åtgärd.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bi-jobbar-aktivt-schysta-villkor-och-sund-konkurrens-23527
Staffan Åkerlund

"Att gasa och bromsa samtidigt"

Dagens bostadsmarknad får Staffan Åkerlund att tänka på gamla Saab 96.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/att-gasa-och-bromsa-samtidigt-23509

"Människoliv eller framkomlighet?"

Svante Hagman, NCC, kräver bättre förutsättningar för arbetsmiljöarbetet vid vägarbeten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/manniskoliv-eller-framkomlighet-23507

"Hög tid att bli ansvarstagande samhällsbyggare på riktigt"

"Vi häpnar över den kommentar som Mats Åkerlind gör..."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/hog-tid-att-bli-ansvarstagande-samhallsbyggare-pa-riktigt-23498

"Så får vi en infrastruktur som håller för barnbarnen"

Lars Redtzer, BI, uppmanar till att delta i debatten om framtidens infrastruktur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-far-vi-en-infrastruktur-som-haller-barnbarnen-23479
Nils-Eric Sandberg

"När regeringen sätter priserna"

Två intresseorganisationer är överordnade riksdagen, varnar Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-regeringen-satter-priserna-23457