Meny

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Som bekant styrs en fastighets värde av tre saker: läget, läget och läget. Vi som bygger har lätt att glömma det. Vi tror gärna att vad vi bygger bestämmer värdet, när det i själva verket är var vi bygger som är avgörande.

Bygg samma bostadshus på Östermalm och i Nynäshamn och jämför så får ni se. Byggkostnaden är densamma. Det spelar ingen roll. Läget avgör priset på bostäderna. Eller tvärtom: jämför ett nybyggt hus i Oscars församling med ett grannhus byggt för hundra år sedan. Det ena husets byggkostnad är avskriven sedan generationer, det andra byggt till dagens priser. Kvadratmeterpriset är ungefär detsamma.

Växer befolkningen ökar efterfrågan på bostäder. Ökar inte tillgången till mark att bygga bostäder på lika snabbt stiger priset. Det är det som orsakat de skyhöga bostadspriserna.

Tillgången på mark bestäms av kommunerna. Utan kommunala detaljplaner för marken går det inte att bygga bostäder, det är förbjudet. Gör kommunerna detaljplaner huvudsakligen för de bostadsproducenter som dominerar marknaden blir resultatet inte mycket bättre. Om konkurrensen är svag kan de hålla uppe priserna genom att hålla tillbaka byggandet. Så har det sett ut de senaste tjugo åren.


Något har hänt

Men nu har något hänt. Priserna sjunker. Det borde inte komma som en överraskning. Inför valet 2014 övertrumfade exempelvis de politiska blocken i Stockholms stadshus, den kommun som inte bara har planmonopolet över den mest attraktiva marken i Sverige utan också äger det mesta av den, varandra med löften om bostadsbyggande. De som vann lovade fördubblad takt i bostadsbyggandet minst ett decennium framöver, om de får behålla makten. Det löftet har de hållit så här långt.

Redan för tre år borde det alltså ha stått klart för alla med ens en flyktig bekantskap med marknadsekonomins elementa att priserna på bostäder skulle sjunka, och ungefär när, nämligen när den dubblade byggtakten nådde marknaden.

Sjunkande priser är ju inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet. Bostadskrisen skall lösas, och det finns ingen lösning som inte innebär lägre bostadspriser.


Nya krav på aktörerna

Det ställer nya krav på alla aktörer. Köparna reagerade, föga förvånande, snabbast. Men många producenter verkar inte ha förstått att det bara går att sälja till marknadspris, att det kapital de satsat är ett riskkapital och att avkastningen inte kommer att bli den förväntade.

Det är inte dock inte det stora problemet. Den som inte fattar tillräckligt snabbt kommer att försvinna från marknaden på ett eller annat sätt. Andra, som fattar snabbare, kommer att ta deras plats – om det finns mark att bygga på till rätt pris.

Det stora problemet är vad som händer om inte kommuner med stort markägande – som Stockholm - förstår att även marknadspriset på mark har gått ned. Kommunerna kommer inte att försvinna från marknaden. Sänker de inte markpriset i takt med de sjunkande bostadpriserna blir det tvärstopp i bostadsbyggandet.

Då har vi riktgt stora problem. Inte de stora bostadsproduceterna som har råd att vänta ut marknaden, kanske. Men alla vi andra. Inte minst de kommunalpolitiker som skall föklara vad som hände med det utlovade bostadsbyggandet.

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197