Meny

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Elrelaterade bränder kostar svenska samhället närmare 6 miljarder kronor och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år. Det är dags för myndigheter och installationsbranschen att fundera över en gemensam lösning för förbättrad elsäkerhet, skriver Roger Kvist, Sverigechef på Eaton.

Elrelaterade bränder i svenska bostäder är alltför vanliga och kostar miljardbelopp för det svenska samhället. Dessutom leder bränderna till att många svenskar tvingas sätta livet till. Det värsta är ändå att det sker helt i onödan eftersom de flesta elbränder går att förhindra. Nu gäller det att elbranschen och myndigheterna hittar en gemensam lösning på problemet.

I takt med att antalet elektriska apparater ökar i svenska bostäder blir brandsäkerheten en allt viktigare fråga. En ny rapport från European Fire Safety Alliance visar att cirka 280 000 av bränderna som uppstår i EU varje år är elrelaterade. Ungefär 1 800 av dem uppstår i svenska bostäder, enligt Elsäkerhetsverket. Bränderna kostar också det svenska samhället närmare sex miljarder och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år (MSB).

Ljusbågsfel en huvudorsak

Den här frågan har funnits inom branschen under flera år där skilda åsikter från både myndigheter och elektriker har försvårat en omfattande förändring. För att kunna enas måste vi ta reda på varför den här typen av bränder sker, vilka möjliga lösningar som finns och vad som står i vägen för att möjliga säkerhetsåtgärder ska användas av allmänheten.

En av huvudorsakerna till elektriska bränder är ljusbågsfel, en elektrisk mikroblixt som kan utvecklas under dolda förhållanden och eskalera utan några tecken på fara. Minst dubbelt så många elektriska bränder i bostäder utgörs av ljusbågar jämfört med överhettning, och siffran kan eventuellt vara så hög som sju gånger fler enligt brittiska National Fire Protection Association (NFPA). Ljusbågsfel kan uppstå vid bland annat maskinfel, böjda kontakter eller sladdar som förstörts av möbler eller bett från gnagare. Det kan också vara bostadsägare som skruvar, spikar och borrar igenom ledningsisolering som ger upphov till ljusbågar.

Måste se bortom minimikraven

Den bästa metoden för att förhindra elektriska bränder är en detekteringsenhet för ljusbågsfel (AFDD). Den kan installeras vid sidan om vanliga kretsbrytare som dvärgbrytare (MCB) och även tillsammans med strömkännande jordfelsbrytare (RCD). Tack vare den digitala tekniken finns det nya AFDD-versioner som kombinerar alla tre enheterna och därmed ger ännu större skydd för bostadsägare.

Tyvärr är AFDD inte obligatoriskt över hela Europa utan endast en rekommendation. Därför ligger i dag en stor del av ansvaret på installatörer och elektriker. De måste se bortom minimikraven inom branschen och både använda och dela med sig av nya metoder och information som ger högsta säkerhetsnivå – särskilt när det gäller bostadsmiljöer.

Det vore naivt att tro att alla elbränder kan förhindras – men det är tydligt att det kan göras mer för att minska antalet som drabbas i Sverige. Nu är det dags för myndigheter och installationsbranschen att fundera över en gemensam lösning och lägga större vikt vid att skydda elinstallationer i bostadshus.

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017
Nils-Eric Sandberg

Släpp lägenheterna loss!

Portugiserna klarar sig på sitt portvin – men vi?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/slapp-lagenheterna-loss-27992
Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Nya upphandlingsstrategier för utvecklingen framåt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mer-funky-business-i-byggbranschen-28001

Släng inte ut barnet med badvattnet

Nedläggning hotar forskningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet-27975
Torun Nilsson

"Jämställdhet ger klimatutmaningar"

Torun Nilsson ser en ny och viktig uppgift för byggbranschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/jamstalldhet-ger-klimatutmaningar-27959

"Energivett för plånboken och för miljön"

Skolornas energianvändning kan minskas stort, skriver Mirza Kahvic på Parmaco.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energivett-planboken-och-miljon-27960
Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén drar en parallell mellan sin tid som FN-soldat och byggarbetarens vardag.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/det-blir-trevligare-med-en-jamstalld-arbetsplats-27951
Pernilla Ström

Staten ska inte se oss som kunder

Hade de frågat om medledarskap hade jag inte ens fått vikariera i vaktmästeriet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/staten-ska-inte-se-oss-som-kunder-27923
Anders Carlén

Ta extravarvet – det är värt det

Jag gissar att väldigt få av er använder DDT.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ta-extravarvet-det-ar-vart-det-27922

“Vi behöver stöd från de ansvariga politikerna”

Initiativ krävs för att klara målen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-behover-stod-fran-de-ansvariga-politikerna-27917