Meny

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Unga vuxna är en utsatt grupp på bostadsmarknaden. Genom mobila, kvalitativa hyresrätter uppförda med tidsbegränsade bygglov kan ett av de mest akuta problemen undanröjas, skriver Saffran Rohm, förbundsordförande, jagvillhabostad.nu.

Att bostadsbristen utgör ett allvarligt läge där unga vuxna är en av de mer utsatta grupperna är något vi alla kan enas om. Unga tenderar i dag att bli utelåsta från både hyres- och bostadsrättsmarknaden. För att lyckas få en hyresrätt behövs tillräckligt med köpoäng och för att på egen hand kunna investera i en bostadsrätt råder ofta brist på tillräckligt kapital.

Statistiken som talar mot unga vuxnas möjligheter på bostadsmarknaden är i dag väldigt dyster men finns det ett problem så finns det ofta en lösning. Iallafall på den mest akuta bostadsbristen.

Löser den mest akuta bristen

Jagvillhabostad.nu är en organisation för unga som vill organisera sig i bostadsfrågan. Vi arbetar för att styrka ungas självklara roll i den bostadspolitiska debatten. Ett av våra initiativ är projektet Snabba hus som innebär mobila hyresrätter för unga vuxna uppförda på tidsbegränsade bygglov.

Snabba hus är bostäder av hög standard och kvalitet, och har samma livslängd som permanenta bostäder. Tillsammans med Svenska bostäder har vi sett till att det lyckats bli verklighet. I projektet har vi samarbetat med Junior Living som entreprenör och arkitekten Andreas Martin-Löf.

Flyttbara modulhus på tillfälliga bygglov är inte en enskild lösning på bostadsbristen. Husen fungerar snarare som en hjälp på traven och utgör en lösning på den mest akuta bostadsbristen.

Ger effektivare markanvändning

2016 stod Snabba hus pilotprojektet i Västberga för 68 procent för all nyproduktion av bostäder för unga i Stockholms län. Lägenheterna förmedlas jämnt mellan åldrarna 18–30 till de som ansöker genom den kommunala bostadskön. Kontrakten skrivs för fyra år, utan besittningsrätt, där den boende samtidigt behåller sin plats i bostadskön och kan fortsätta samla poäng.

Husen produceras och uppförs till lågt pris och är attraktiva för kommuner i en expanderingsfas. Produktionskostnaden hålls nere bland annat genom tillverkning i Sverige.

Att ha möjligheten att uppföra hus under tiden som detaljplanen tas fram skapar en mer effektiv markanvändning, möjlighet till omsättning under planeringsfasen och befolkar tidigt områden i utveckling. Det kan hjälpa till att skapa en mer levande miljö och öka attraktiviteten till det nya området.

Se över arrendering av mark

Ett av problemen är att den mark som kommunen hänvisar till oftast är dyr vilket bidrar till en redan kostsam uppstartsfas. Ett av de viktigaste verktygen i dag är tomträtten. Den är förlagd till 26–100 år men skulle den kunna omförhandlas till 10–15 år kan det se till att frigöra utrymme för Snabba hus.

I dag har kommunerna ansvaret över markanvisningen och de alternativ som finns till att sänka priset på tomter i dag. Det borde finnas möjlighet att se över arrendering av mark för att öka incitamentet för aktörerna att bygga.

Snabba hus är ett koncept som är väldigt framgångsrikt för de kommuner som har byggt men nu är det dags att ta satsningen till nästa nivå. För att lyckas krävs det att fler kommuner vågar ta initiativ och vågar satsa på nya lösningar.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567

"Småhus, inte fler bostadsrätter, är det vi behöver"

En illusion att alla vill bo i lägenhet, skriver Lena Södersten, Villaägarna.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/smahus-inte-fler-bostadsratter-ar-det-vi-behover-27552