Meny

"Klimatmålen kräver nytt sätt att bygga"

"Klimatmålen kräver nytt sätt att bygga"

Byggmaterialen och tillverkningen av dessa har stor betydelse för möjligheten att nå målet om klimatneutralitet 2045. Trä som det enda helt förnybara materialet har störst potential för att minska klimatpåverkan, skriver Jesper Åkerlund, marknads- och försäljningschef på Martinsons.

Om Sverige ska nå målet om klimatneutralitet redan 2045 måste klimatpåverkan från byggsektorn minska. Klimatutmaningarna finns här och nu, på Arktis är det just nu tjugo grader varmare än normalt. Vi måste bryta det fossila beroendet i byggbranschen och ett av de kraftfullaste sätten att göra det på är att skapa förutsättningar för en ökad användning av trä. Det är vi i branschen som måste utveckla och ta till oss nya metoder och tankesätt kring byggande för att nå målet.

Fram till 2025 kommer Sverige att behöva bygga 700 000 nya bostäder. I ljuset av det är det lätt att förstå att byggbranschen spelar en avgörande roll för om vi kommer att nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet som Miljömålsberedningen presenterade i somras. Det står också klart att vi, för att lyckas nå målet redan 2045, måste bryta dominansen av de traditionella fossila byggmaterial som fortfarande dominerar både i Sverige och världen.

Nu har fokus börjat vridas

I diskussionen kring klimatsmart byggande har tonvikten länge legat på vikten av att bygga täta hus med låg energiförbrukning. Nu har fokus börjat vridas mot själva materialet och tillverkningen av det. Detta eftersom forskningen entydigt visar att en stor del av klimatutsläppen sker genom materialval och i byggfasen. Det är en välkommen utveckling där trä, som det enda helt förnybara materialet, har störst potential när det gäller att minska klimatpåverkan.

För tydlighetens skull kan vi ta ett konkret sifferexempel. En försiktig beräkning är att en kubikmeter betong vid tillverkningen ger klimatutsläpp på cirka 360 kilo koldioxid, baserat på siffror från Rasmus Cagner på ÅF Infrastructure (”Glöm inte byggmaterialen”, Energi & Miljö, 17/9–2013). Nettot för samma volym KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, är –658 kilo koldioxid, enligt en miljövarudeklaration som utförts av EPD Norge utifrån de förutsättningar som gäller hos oss på Martinsons.

Mellan två hus, som använder 1000 kubikmeter betong respektive KL-trä, är skillnaden i nettoutsläpp alltså hela 1018 ton koldioxid. Det är en skillnad som inte går att blunda för.

Kan inte sitta och vänta

Genom att bygga mer i trä får klimatarbetet alltså en ordentlig skjuts i rätt riktning. I ett yttrande över Miljömålsberedningens betänkande efterfrågar Sveriges Byggindustrier politiska beslut och styrmedel för att skapa förutsättningar för klimatsmart byggande. Det håller vi med om. Samtidigt kan vi inte sitta och vänta. Klimatutmaningen är här och nu och vi har som leverantör och samarbetspartner en viktig uppgift när det gäller att göra träbyggandet så enkelt och fördelaktigt att fler vill använda sig av det.

Under hösten har jag åkt runt i landet och utbildat konstruktörer i hur man använder KL-trä. För många är det ett nytt sätt att bygga och viljan att använda nya metoder och material finns absolut, även om många också upplever att de är låsta i traditionella metoder genom befintliga system för byggande.

Vill vi nå målet om ett klimatneutralt Sverige 2045 behöver vi bli ännu fler som arbetar tillsammans och tar ansvar för att utveckla våra sätt att bygga. Inte i väntan på nya regler och byggnormer, utan nu och genom att gräva där vi står.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022