Meny

"Klimatmålen kräver nytt sätt att bygga"

"Klimatmålen kräver nytt sätt att bygga"

Byggmaterialen och tillverkningen av dessa har stor betydelse för möjligheten att nå målet om klimatneutralitet 2045. Trä som det enda helt förnybara materialet har störst potential för att minska klimatpåverkan, skriver Jesper Åkerlund, marknads- och försäljningschef på Martinsons.

Om Sverige ska nå målet om klimatneutralitet redan 2045 måste klimatpåverkan från byggsektorn minska. Klimatutmaningarna finns här och nu, på Arktis är det just nu tjugo grader varmare än normalt. Vi måste bryta det fossila beroendet i byggbranschen och ett av de kraftfullaste sätten att göra det på är att skapa förutsättningar för en ökad användning av trä. Det är vi i branschen som måste utveckla och ta till oss nya metoder och tankesätt kring byggande för att nå målet.

Fram till 2025 kommer Sverige att behöva bygga 700 000 nya bostäder. I ljuset av det är det lätt att förstå att byggbranschen spelar en avgörande roll för om vi kommer att nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet som Miljömålsberedningen presenterade i somras. Det står också klart att vi, för att lyckas nå målet redan 2045, måste bryta dominansen av de traditionella fossila byggmaterial som fortfarande dominerar både i Sverige och världen.

Nu har fokus börjat vridas

I diskussionen kring klimatsmart byggande har tonvikten länge legat på vikten av att bygga täta hus med låg energiförbrukning. Nu har fokus börjat vridas mot själva materialet och tillverkningen av det. Detta eftersom forskningen entydigt visar att en stor del av klimatutsläppen sker genom materialval och i byggfasen. Det är en välkommen utveckling där trä, som det enda helt förnybara materialet, har störst potential när det gäller att minska klimatpåverkan.

För tydlighetens skull kan vi ta ett konkret sifferexempel. En försiktig beräkning är att en kubikmeter betong vid tillverkningen ger klimatutsläpp på cirka 360 kilo koldioxid, baserat på siffror från Rasmus Cagner på ÅF Infrastructure (”Glöm inte byggmaterialen”, Energi & Miljö, 17/9–2013). Nettot för samma volym KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, är –658 kilo koldioxid, enligt en miljövarudeklaration som utförts av EPD Norge utifrån de förutsättningar som gäller hos oss på Martinsons.

Mellan två hus, som använder 1000 kubikmeter betong respektive KL-trä, är skillnaden i nettoutsläpp alltså hela 1018 ton koldioxid. Det är en skillnad som inte går att blunda för.

Kan inte sitta och vänta

Genom att bygga mer i trä får klimatarbetet alltså en ordentlig skjuts i rätt riktning. I ett yttrande över Miljömålsberedningens betänkande efterfrågar Sveriges Byggindustrier politiska beslut och styrmedel för att skapa förutsättningar för klimatsmart byggande. Det håller vi med om. Samtidigt kan vi inte sitta och vänta. Klimatutmaningen är här och nu och vi har som leverantör och samarbetspartner en viktig uppgift när det gäller att göra träbyggandet så enkelt och fördelaktigt att fler vill använda sig av det.

Under hösten har jag åkt runt i landet och utbildat konstruktörer i hur man använder KL-trä. För många är det ett nytt sätt att bygga och viljan att använda nya metoder och material finns absolut, även om många också upplever att de är låsta i traditionella metoder genom befintliga system för byggande.

Vill vi nå målet om ett klimatneutralt Sverige 2045 behöver vi bli ännu fler som arbetar tillsammans och tar ansvar för att utveckla våra sätt att bygga. Inte i väntan på nya regler och byggnormer, utan nu och genom att gräva där vi står.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941