Meny

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

”Om det i just ett specifikt projekt visar sig att betong är mer klimatsmart ska vi bygga i trä ändå? Om betongbranschen lyckas med sina mål att minska klimatpåverkan med 50 procent på fem år och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 ska då träbyggnadsstrategier hindra utvecklingen?"

Växjö kommun har väldigt mycket att lära oss om hållbart byggande. I ett inslag i P4 Kronoberg säger Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare för trä och byggnation på Växjö kommun, så här: ”Vi är på väg att lämna träbyggnadsstrategi och mer titta på ett mer klimatstrategiskt perspektiv.”
Det här är oerhört intressant. I en tidigare sändning i P4 Kronoberg har Magnus Fridvall, divisions- och marknadschef för Hus Syd på Abetong, kritiserat Växjös träbyggnadsstrategi med orden: ”Ska man förbättra miljön ska man inte säga bygg i trä, utan säga att vi ska ha den här koldioxidbelastningen per kvadratmeter.”
Johan Thorsell berättar för radiolyssnarna att ”Vi ser ju redan en framväxt på betongindustrisidan där man kan minska koldioxid-utsläpp med 30 procent. Det är klart att vi vill använda den typ av material som är bra för klimat och miljö. Rätt material på rätt plats.”


"Europas första moderna trästad"

Växjö har kaxigt gått ut med att de ska vara Europas första moderna trästad. Reportern frågar Johan Thorsell om de inte ”haft tunnelseende och bortsett från nackdelar med höghusbyggande i trä för att uppnå den här visionära titeln.”
Lite för ledande fråga. Thorsell går givetvis i försvar. Men det är nog precis så det är.
Alf Karlsson, statssekreterare hos 
bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, deltog i ett seminarium som Sveriges Byggindustrier ordnade med titeln ”Så bygger vi grönare! Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv.”
På seminariet presenterades en rapport som snart kommer ut där klimatpåverkan studerats i flerbostadshus med fem olika stommar. Livslängderna varierade från 50 till 100 år och det finns mycket att grotta ner sig i där. Där påvisades vad varje enskilt byggsystem bör förbättra i klimathänseende.
Men det intressanta i sammanhanget var Alf Karlssons kommentar att ”Jag är ju miljöpartist och tycker man ska bygga med trä”.


Ska vi bygga i trä ändå?

Vad är det för uttalande egentligen? Ska inte en miljöpartist tycka att vi ska bygga klimatsmart oavsett material? Om det i just ett specifikt projekt visar sig att betong är mer klimatsmart ska vi bygga i trä ändå? Om betongbranschen lyckas med sina mål att minska klimatpåverkan med 50 procent på fem år och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 ska då träbyggnadsstrategier hindra utvecklingen?
Naturligtvis inte. Det kan ingen tycka, oavsett politisk åskådning. Rätt material ska vara på rätt plats, som Johan Thorsell i Växjö så klokt fick till det.
Tyvärr har klimatfrågan blivit politik och ibland nästan religion och många har snickrat in sig i hörn med ställningstagande för träbyggande och vet inte hur de ska riva sig ut utan att tappa ansiktet.
Men nu har vi haft ett riksdagsval och det kommer röras om i de politiska hörnen. Det kommer nya politiker på nya poster. Förhoppningsvis med modernare, uppdaterade synsätt.
Lär av Växjö. Inget är inristat i trä. Ställ materialneutrala klimatkrav!

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592