Meny

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

"Inget är ristat i trä om Växjö får råda"

”Om det i just ett specifikt projekt visar sig att betong är mer klimatsmart ska vi bygga i trä ändå? Om betongbranschen lyckas med sina mål att minska klimatpåverkan med 50 procent på fem år och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 ska då träbyggnadsstrategier hindra utvecklingen?"

Växjö kommun har väldigt mycket att lära oss om hållbart byggande. I ett inslag i P4 Kronoberg säger Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare för trä och byggnation på Växjö kommun, så här: ”Vi är på väg att lämna träbyggnadsstrategi och mer titta på ett mer klimatstrategiskt perspektiv.”
Det här är oerhört intressant. I en tidigare sändning i P4 Kronoberg har Magnus Fridvall, divisions- och marknadschef för Hus Syd på Abetong, kritiserat Växjös träbyggnadsstrategi med orden: ”Ska man förbättra miljön ska man inte säga bygg i trä, utan säga att vi ska ha den här koldioxidbelastningen per kvadratmeter.”
Johan Thorsell berättar för radiolyssnarna att ”Vi ser ju redan en framväxt på betongindustrisidan där man kan minska koldioxid-utsläpp med 30 procent. Det är klart att vi vill använda den typ av material som är bra för klimat och miljö. Rätt material på rätt plats.”


"Europas första moderna trästad"

Växjö har kaxigt gått ut med att de ska vara Europas första moderna trästad. Reportern frågar Johan Thorsell om de inte ”haft tunnelseende och bortsett från nackdelar med höghusbyggande i trä för att uppnå den här visionära titeln.”
Lite för ledande fråga. Thorsell går givetvis i försvar. Men det är nog precis så det är.
Alf Karlsson, statssekreterare hos 
bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, deltog i ett seminarium som Sveriges Byggindustrier ordnade med titeln ”Så bygger vi grönare! Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv.”
På seminariet presenterades en rapport som snart kommer ut där klimatpåverkan studerats i flerbostadshus med fem olika stommar. Livslängderna varierade från 50 till 100 år och det finns mycket att grotta ner sig i där. Där påvisades vad varje enskilt byggsystem bör förbättra i klimathänseende.
Men det intressanta i sammanhanget var Alf Karlssons kommentar att ”Jag är ju miljöpartist och tycker man ska bygga med trä”.


Ska vi bygga i trä ändå?

Vad är det för uttalande egentligen? Ska inte en miljöpartist tycka att vi ska bygga klimatsmart oavsett material? Om det i just ett specifikt projekt visar sig att betong är mer klimatsmart ska vi bygga i trä ändå? Om betongbranschen lyckas med sina mål att minska klimatpåverkan med 50 procent på fem år och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 ska då träbyggnadsstrategier hindra utvecklingen?
Naturligtvis inte. Det kan ingen tycka, oavsett politisk åskådning. Rätt material ska vara på rätt plats, som Johan Thorsell i Växjö så klokt fick till det.
Tyvärr har klimatfrågan blivit politik och ibland nästan religion och många har snickrat in sig i hörn med ställningstagande för träbyggande och vet inte hur de ska riva sig ut utan att tappa ansiktet.
Men nu har vi haft ett riksdagsval och det kommer röras om i de politiska hörnen. Det kommer nya politiker på nya poster. Förhoppningsvis med modernare, uppdaterade synsätt.
Lär av Växjö. Inget är inristat i trä. Ställ materialneutrala klimatkrav!

Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27552

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472